Курсова робота на тему: «Я»-ОБРАЗ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ»

Зміст Вступ.    3 Представлення про себе і свою зміну в часі.    7 Розумовий розвиток    7 Емоції і почуття    13 Самосвідомість і образ «Я»    20 Положення в школі і відносини з учителями    28 Висновок.    33 Список використаної літератури.    41   Вступ. Характерна для...

Курсова робота на тему: «ФОРМУВАННЯ ПІЗНІВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ»

Зміст: Вступ    3 Розділ І. Розвиток пізнавальної активності – актуальна проблема педагогічної теорії і практики    5 РОЗДІЛ 2. Активний характер навчання – основа розвитку пізнавальної активності    7 2.1 Дидактичні умови розвитку пізнавальної активності молодших школярів    7 2.2. Стимулювання...

Курсова робота на тему: «УМОВИ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОГО СПОСОБУ МИСЛЕННЯ ТА ПОВЕДІНКИ ШКОЛЯРІВ»

З м і с т Вступ    3 Розділ І. Сприяння навчання самостійному мисленню і поведінки    5 1.1. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці    5 1.2. Розвиток особистості в системі компетентнісно-зорієнтованого навчання і виховання    14 1.3. Розвиток контрольно-оцінних здібностей...

Курсова робота на тему: «СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ СОЦІАЛЬНОГО МІКРОСЕРЕДОВИЩА ЯК ФАКТОР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ»

Зміст Вступ    3 РОЗДІЛ І. Розвивально-реабілітаційне середовище в дошкільному закладі    6 1.1. Організація і створення реабілітаційного простору    6 1.2. Пристосування середовища до дітей з особливими потребами    14 РОЗДІЛ ІІ. Навчально-ігрове довкілля для дітей з особливими потребами    21 2. 1....

Курсова робота на тему: «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ УСТАНОВ»

Зміст: Вступ…………………………………………………………………………………………………………3 Розділ І. Мета та завдання позашкільної освіти та виховання………………………4 Розділ ІІ. Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально-виховних установ………………………………………………………………………9 2.1. Основні напрями і зміст позашкільної освіти та виховання…………………..9 2.2. Основні типи позашкільних навчально-виховних...

Курсова робота на тему: «РОЛЬ СПІЛКУВАННЯ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ»

Зміст: Вступ    3 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ПРОБЛЕМ ОСОБИСТОСТІ І СПІЛКУВАННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ ПАРАДИГМІ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ.    4 1.1. Особистість і спілкування у процесі уточнення предмета соціальної психології.    4 1.2. Особистість і спілкування в загальній структурі соціальної психології.    13 1.3....

Курсова робота на тему: «РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ»

Зміст: Вступ……………………………………………………………………………………………………………3 Розділ І. Теоретична частина розвитку пам’яті у дітей до 7 років…………………..4 1.1. Природа пам’яті та її значення в житті дитини………………………………………..4 1.2. Нерозривний зв’язок до народження……………………………………………………….5 1.3. Сприйняття і пам’ять у немовлят……………………………………………………………10 1.4....

Курсова робота на тему: «ПСИХОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ»

Зміст Вступ    2 Розділ І. Психолого-педагогічні основи розробки і використання опорного конспекту у навчанні фізики.    3 1.1. Актуальність проблеми використання опорного конспекту.    3 1.2. Еталонні вимірники якості знань, як засіб управління навчанням фізики.    8 Розділ ІІ. Методичні та...

Курсова робота на тему: «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

План Вступ.    3 І. Психолого – педагогічні основи проведення навчальних досліджень.    5 1.1 Місце навчального експерименту у вивченні фізики.    5 1.2. Особливості проведення спостережень і досліджень у навчальному домашньому експерименті.    9 1.3. Важливість системи дослідницьких завдань у навчальному...

Курсова робота на тему: «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ»

ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні проблеми дослідження ролі фізичних вправ у корекції та реабілітації психічного розвитку дітей. 1.1 Напрямок реабілітаційної педагогіки……………………………………..6 1.2 Причини винекнення і форми затримки психічного розвитку в дітей…………………………………………………………………………………….9 Визначити ефективність застосованих...

WordPress: 24.03MB | MySQL:26 | 0,883sec