КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: «Початково-крайові задачі теплопровідності в напівобмежених багатошарових клиновидних циліндричних областях»

ВСТУП Методом фундаментальних функцій, функцій Коші та функцій Гріна побудовано точні аналітичні розв’язки алгоритмічного характеру нестаціонарних крайових задач феноменологічної теорії теплопровідності в напівобмежених багатошарових ортотропних клиновидних циліндрично-кругових областях (напівобмеженому циліндрично-круговому просторі, напівобмеженому циліндрично-круговому просторі...

Курсова робота на тему: «ТЕОРІЯ ЛИШКІВ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ»

Зміст Вступ    3 Допоміжні означення і твердження.    4 Поняття лишку та його обчислення.    4 Основна теорема про лишки.    7 Застосування теорії лишків.    9 Список літератури    18 Вступ Важливе місце в теорії функцій комплексного змінного посідає теорія лишків. Теореми про лишки...

Курсова робота на тему: «СКЛАДАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗА УМОВАМИ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ»

Зміст   Вступ    3 1.    МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ    4 2.    СХЕМА СКЛАДАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ    6 Підготовчий етап    6 Основний етап    6 3. ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ    8 Задача 1.    8 Задача 2.    13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    16     Вступ Диференціальні рівняння об’єднують і узагальнюють багато...

Курсова робота на тему: «ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЦІЛИХ ФУНКЦІЙ»

Зміст І. Вступ……………………………………………………………….3 Канонічний добуток і його рід…………….……………………4 Представлення цілої функції у вигляді нескінченного добутку……………………………………………………………8 Рід цілої функції. Теорема Пуанкаре..………………………….9 Порядок цілої функції……………………………………………13 Цілі функції порядку нижче за половину……………………….16 Представлення мероморфної на комплексній площині...

Курсова робота на тему: «ОПЕРАТОРИ В ГІЛЬБЕРТОВИХ ПРОСТОРАХ»

План Вступ    3 I. Зв’язаний оператор    4 II. Приклади    8 III. Диференціальні оператори для функцій одної змінної    14 IV. Диференціальні оператори від функцій багатьох змінних    17 V. Цілком неперервні оператори    22 Висновки    25 Список використаної літератури    26 Вступ Під «простором» R розуміється...

Курсова робота на тему: «НЕПЕРЕРВНІ ФУНКЦІОНАЛИ ТА СПРЯЖЕНИЙ ПРОСТІР»

Зміст: І. Неперервні лінійні функціонали    3 1.1. Неперервні лінійні функціонали в топологічних лінійних просторах.    3 1.2. Лінійні функціонали на нормованих просторах.    4 1.3. Теорема Хана—Банаха в нормованому просторі.    9   ІІ. Спряжений простір    14 2.1. Визначення спряженого простору.    14 2.2....

Курсова робота на тему: «НАЙКРАЩЕ НАБЛИЖЕННЯ. ДВОЇСТІСТЬ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗАДАЧ В ЛІНІЙНИХ ПРОСТОРАХ»

План Вступ……………………………………………………………………………………………………….. 3 розділ І. Найкраще наближення………………………………………………….. 4 1. Функціонал найкращого наближення…………………………………………… 4 2. Існування і єдиність елемента найкращого наближенння……………… 6 3. Оператор найкращого наближення…………………………………… 7 4. Найкраще наближення і лінійні методи……………………………… 9 розділ...

Курсова робота на тему: «НАЙКРАЩЕ НАБЛИЖЕННЯ ФІКСОВАНОГО ЕЛЕМЕНТА В ПРОСТОРАХ С І Lp»

Зміст Вступ………………………………………………………………………………………………………… 2 § 1. Існування і єдиність елемента найкращого наближення в С і Lp…………… 3 § 2. Теореми Чебишова і Валле-Пуссена………………………………………………….…. 6 § 3. Критерії елемента найкращого наближення в у випадку наближення підпростором………………………………………………………………………….....

Курсова робота на тему: «НАБЛИЖЕННЯ КЛАСІВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ СУМАМИ СТЄКЛОВА»

Зміст Вступ.    3 §1. Основні твердження та означення.    6 §2. Наближення сумами Стєклова класів, якщо     16 §3. Наближення сумами Стєклова класів, якщо     32 Висновок    37 Література    38   Вступ Теорія наближень функції – одна з центральних галузей математичного...

Курсова робота на тему: «МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ТА ЇХ СИСТЕМ»

Зміст Вступ    3 Відокремлення коренів    4 Наближене рішення нелінійних рівнянь    7 Наближене рішення систем нелінійних рівнянь    22 Висновки    37 Література    39 Вступ Мета: розглянути методи обчислення нелінійних рівнянь та їх систем Математичними моделями багатьох об’єктів і процесів навколишнього світу є...

WordPress: 23.74MB | MySQL:28 | 0,977sec