Курсова робота на тему: «ФУНКЦІОНАЛЬНА І СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЙМЕННИКІВ»

Зміст роботи Вступ …………………………………………………………………3 Розділ І. Місце займенників в системі частин мови …………………………6 Розділ ІІ. Специфіка займенникових значень ………………………………… Займенники як дієтичні слова ……………………………………… Трансформаційний напрямок займенників ………………………. Займенник як форма артикля ………………………………………. Висновки...

Курсова робота на тему: «ФРАЗЕОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ»

ЗМІСТ: Вступ……………………………………………………………………………………………………………..3 Розділ 1. Фразеологія як об’єкт вивчення…………………………………………………………5 1.1. Фразеологія як лінгвістична дисципліна. Зв’язок фразеології з іншими науками…………………………………………..5 1.2. Поняття фразеологічної одиниці……………………………………………………..8 1.3. Класифікація фразеологічних одиниць…………………………………………..12 1.3.1. Фразеологічні зрощення…………………………………………………….12 1.3.2. Фразеологічні єдності………………………………………………………..13 1.3.3. Фразеологічні...

Курсова робота на тему: «ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТОМ-ЩАСТЯ»

Зміст:   Вступ…………………………………………………………………………………………………………….3 І. Фразеологізми і їх класифікація………………………………………………………………….5 1.1. Означення звороту фразеології………………………………………………………………..5 1.2. Підходи до класифікації зворотів фразеологій………………………………………….7 1.3. Класифікація зворотів фразеологій з погляду їх семантичної злитої………7 1.4. Класифікація зворотів фразеологій по складу………………………………………….10 1.5....

Курсова робота на тему: «ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТОМ – РОТ»

Вступ……………………………………………………………………………………………………………3 І. Сутність і основні ознаки фразеологічності………………………………………………..6 ІІ. Класифікація і семантика фразеологічних одиниць ………………………………….10 2.1. Класифікація фразеологічних одиниць…………………………………………………..10 2.2. Семантика фразеологічних одиниць з компонентом «Mund»…………………..14 2.3. Соматизми у фразеології………………………………………………………………………..18 ІІІ. Аналіз фразеологічних одиниць з...

Курсова робота на тему: «ТРАВЕСТІЇ ЕНЕЇДИ ВЕРГІЛІЯ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ»

Зміст Вступ    3 Розділ І. Створення «Енеїди» та поняття травестії    6 1.1. Створення «Енеїди»    6 1.2. Пародіювання    7 1.3. Травестія    9 Розділ ІІ. Травестії у поемі «Енеїда»    11 2.1. Вергілій і його епічна поема (1972)    11 2.2. Переклад Вергілія на Україні    33...

Курсова робота на тему: «ПАРАЛІНГВІСТИКА»

ЗМІСТ:   Вступ. Паралінгвістика…………………………………………………………………………………..3 Розділ І. Мова та культура в англійському літературному тексті……………………..7 1.1. Проблеми комунікації………………………………………………………………..7 1.2. Аналіз уживання пасивних конструкцій у сучасній англомовній художній літературі………………………………………………9 Глава ІІ. Метафора і метонімія в англійських текстах…………………………………….13...

Курсова робота на тему: «НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У СТАРШИХ КЛАСАХ»

Зміст стор. Вступ…………………………………………………………………….3 Розділ І. Діалогічне мовлення як вид мовленнєвої діяльності. Суть і характеристика діалогічного мовлення. Мовні особливості діалогічного мовлення. Етапи навчання діалогічного мовлення. Розділ ІІ. Методика формування діалогічного мовлення в старших класах при...

Курсова робота на тему: «НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА УРОЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

План Вступ……………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Аудіювання та його психофізіологічні етапи……………………………..5     1.1. Особливості розвитку аудитивних умінь у школярів молодшої, середньої та старшої школи……………………………………………………………………….8     1.2. Використання відеофільмів при вивченні іноземної мови в СЗОШ……10 Розділ 2. Методичні рекомендації...

Курсова робота на тему: «НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ»

Зміст: Вступ………………………………………………………………………………………………………………3 Розділ І. Фактори, що визначають успішність аудіювання іншомовної мови……8 1.1. Індивідуально-вікові особливості слухаючих…………………………………..9 1.2. Залежність аудіювання від умов сприйняття…………………………………..11 1.2.1. Темп мовних повідомлень………………………………………………….11 1.2.2. Кількість пред’явленні й обсяг мовних повідомлень…………..12 1.2.3. Опори...

Курсова робота на тему: «ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

Зміст ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ    3 ВСТУП    4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ    6 1.1. Інформаційні технології в освіті    6 1.2. Нові інформаційні технології в навчанні англійській мові    13 РОЗДІЛ ІІ. ЗВ’ЯЗОК НАВЧАННЯ І МОТИВАЦІЇ...

WordPress: 23.88MB | MySQL:26 | 0,802sec