Курсова робота на тему: “Двигун Стірлінга”

План Вступ. 1. Що являє собою двигун Стірлінга? 2. Класифікація двигунів. 3. Схема роботи двигуна Стірлінга. 4. Робочі характеристики та особливості конструкції. 5. Нарис розвитку двигунів Стірлінга. 6. Області застосування. Висновок. Список використаної літератури....

Курсова робота на тему: «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В ШКОЛІ»

Зміст Вступ 1 Модель та методи моделювання. 2 Класифікація моделей, види моделей. 3 Метод відбору матеріалу для моделювання. 4 Аналіз навчального матеріалу Хвильової оптики. 4.1 Інтерференція хвиль. Когерентні та некогерентні хвилі. 4.2 Інтерференція світла....

Курсова робота на тему: «РЕАЛЬНІ ГАЗИ ТА ВІДХИЛЕННЯ ЇХНІХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІД ЗАКОНІВ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ»

Зміст Вступ    2 РОЗДІЛ І.    3 Загальна характеристика ідеальних газів    3 I.І. Рівняння стану ідеального газу Менделєєва-Клапейрона    7 І.ІІ. Характеристика ідеального газу    10 І.ІІІ. Досліди, якими виявляється, чому газ тисне на стінку    13 І.ІV. Виведення основного рівняння кінетичної теорії газів    14...

Курсова робота на тему: «ПСИХОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ»

Зміст Вступ    2 Розділ І. Психолого-педагогічні основи розробки і використання опорного конспекту у навчанні фізики.    3 1.1. Актуальність проблеми використання опорного конспекту.    3 1.2. Еталонні вимірники якості знань, як засіб управління навчанням фізики.    8 Розділ ІІ. Методичні та...

Курсова робота на тему: «ПРОБЛЕМА ПОСТАНОВКИ І РОЗВ’ЯЗАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ В КУРСІ ФІЗИКИ 9 КЛАСУ»

Зміст Вступ    4 Розділ І. Роль і місце задач в навчальному процесі з фізики.    7 §1.1. Місце графічних задач в системі навчання фізики.    7 §1.2. Графічний спосіб розв’язування задач    12 § 1.3 Види графічних задач    17 РОЗДІЛ ІІ. Методичні...

Курсова робота на тему: «ПОРИСТІ ВУГЛЕЦЕВІ МАТЕРІАЛИ В СИСТЕМАХ НАКОПИЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»

Зміст Вступ    3 І Суперконденсатори    5 1.1.Історія виникнення    5 1.2.Переваги    6 1.3.Недоліки    6 1.4.Принцип роботи, конструкції і типи СК    6 1.5.Область застосування    9 1.6.Отримання і властивості АВМ    12 ІІ Дослідження питомих характеристик АВМ    17 2.1.Гальваностатичний метод    17 2.2.Вплив термічної обробки на питомі характеристики АВМ    18...

Курсова робота на тему: «МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ»

ЗМІСТ Вступ    3 Розділ І. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ    6 1.1. Роль та зміст графічних задач в системі шкільної фізичної освіти    6 1.2. Графічний спосіб розв’язування задач    9 1.3 Види графічних задач    13 Розділ ІІ. МЕТОДИЧНІ...

Курсова робота на тему: «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ У ШКІЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ»

Зміст Вступ    3 Розділ І. Організація занять у шкільних майстернях.    6 1.1 .Урок як основна форма занять.    6 1.2. Типи уроків    12 1.3. Структура уроків    15 1.4.Виробничі екскурсії в процесі трудового навчання.    19 Розділ 2. Підготовка вчителя до занять у...

Курсова робота на тему: «МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ»

ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………….………………………….. 2 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ…………………………………….4 Розвиток ємоційної сфери учнів як засіб активізації навчально-пізнавльної діяльності ……………………………………………………………………………4 Нестандартний урок як засіб активізації навчання фізики………………………8 Система дидактичних засобів активізації...

Курсова робота на тему: «ЕФЕКТ ХОЛА»

Зміст Вступ    3 Загальні відомості    4 Пояснення ефекту Хола за допомогою електронної теорії    7 Ефект Хола в напівпровідниках    10 Ефект Хола на інерційних електронах в напівпровідниках    12 Датчик ЕРС Холла    15 Вимірювання ефекту Холла    16 Проведення розрахунків…………………………………………………………18 Висновки    19 Список використаних джерел    19...

WordPress: 24.09MB | MySQL:28 | 1,128sec