Періодичний закон – фундаментальний закон хімії. Структура періодичної системи

Тема. Періодичний закон – фундаментальний закон хімії. Структура   періодичної системи. Будова атома та електронних оболонок атомів. Цілі:  розглянути структуру Періодичної системи, сформувати поняття про періоди і групи; знайомити учнів з формулюванням періодичного  закону Д.І.Менделєєвим;...

Характеристика елемента за його положенням у періодичній системі хімічних елементів

Тема. Характеристика елемента за його положенням у періодичній системі хімічних елементів. Цілі: Закріпити знання про будову атома. Формувати вміння і навички характеризувати елементи за положенням хімічних елементів у періодичній системі та будовою атома ....

Електронегативність. Місце елемента в періодичній системі та окисно-відновні властивості простих речовин та простих іонів

Тема.  Електронегативність.  Місце елемента в періодичній системі та окисно-відновні властивості простих речовин та простих іонів, кислотно-основні властивості вищих оксидів, гідроксидів і гідридів. Цілі: розширити знання про взаємозв’язок між розміщенням хімічних елементів у періодичній системі,...

Хімічний зв’язок. Основні типи хімічного зв’язку

Тема. Хімічний зв’язок. Основні типи хімічного зв’язку. Цілі: узагальнити й систематизувати знання про хімічний зв’язок, стимулювати і розвивати пізнавальну активність та мислення; вчити самостійно узагальнювати й систематизувати матеріал за допомогою схем, таблиць, кросвордів; формувати...

Механізми утворення ковалентного неполярного, полярного та йонного зв’язків

Тема. Механізми утворення ковалентного неполярного, полярного та йонного зв’язків. Цілі: ознайомити учнів із принципами утворення ковалентного полярного та неполярного, йонного зв’язків. Формувати навички складання електронних формул речовин. Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця...

Кристалічні гратки. Залежність властивостей речовин від типів кристалічних граток

Тема. Кристалічні гратки. Залежність властивостей речовин від типів кристалічних граток. Цілі: показати взаємозв’язок між будовою речовин та їх фізич­ними властивостями на підставі знань про типи хімічних зв’язків у неорганічних речовинах; ознайомити учнів зтипами кристалічних...

Валентність. Пояснення валентності на основі електронних структур атомів елементів і утворення хімічного зв’язку

Тема. Валентність. Пояснення валентності на основі електронних структур атомів елементів і утворення хімічного зв’язку. Цілі: засвоїти поняття валентність; навчитись визначати валентність за формулами їх сполук,  повторити та поглибити знання про будову речовини.                              Хід...

Валентність і ступінь окиснення

Тема. Валентність і ступінь окиснення. Цілі: поглибити знання про валентність хімічних елементів із змінною валентністю, сформувати поняття про ступінь окиснення; визначити подібності та відмінності в поняттях «валентність» та «ступінь окиснення»; розвивати вміння порівнювати ступінь...

Молекулярні, структурні та електронні формули речовин

Тема. Молекулярні, структурні та електронні формули  речовин. Цілі: поглибити знання учнів про хімічні формули речовин; ознайомитись із структурними, молекулярними та електронними формулами речовин. Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.                                     Хід заняття...

Визначення ступенів окиснення елементів в органічних речовинах

Тема.  Визначення ступенів окиснення елементів в органічних речовинах. Цілі: дати уявлення про ступінь окиснення в органічній хімії; сформувати вміння визначати ступінь окиснення елементів за хімічною формулою речовини; виховувати наполегливість та вміння логічно мислити.                               ...

WordPress: 22.87MB | MySQL:28 | 0,794sec