Склад , властивості, застосування найважливіших органічних сполук

Тема.  Склад , властивості, застосування найважливіших органічних сполук. Мета :повторити склад,  властивості, застосування найважливіших органічних сполук, розглянуті  під час вивчення хіміі 9 класу; узагальнити і систематизувати  знання  про властивості  найважливіших  органічних речовин  на основі...

Склад , властивості, застосування найважливіших органічних сполук

Тема.  Склад , властивості, застосування найважливіших органічних сполук. Мета :повторити склад,  властивості, застосування найважливіших органічних сполук, розглянуті  під час вивчення хіміі 9 класу; узагальнити і систематизувати  знання  про властивості  найважливіших  органічних речовин  на основі...

Теорія як вища форма наукових знань.Теорія хімічної будови органічних сполук О. Бутлерова

Тема.  Теорія  як вища форма наукових знань.Теорія хімічної будови органічних сполук  О. Бутлерова. Мета :повторити теорію хімічної будови органічних сполук  О. Бутлерова,           вивчити основні положення теорії будови органічних сполук; охарактеризувати сутність ...

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будовимолекул. Ізомерія

Тема. Залежність властивостей речовин  від складу і хімічної будовимолекул. Ізомерія. Мета: вивчити залежність властивостей речовин  від складу і хімічної Будови молекул, означення ізомерії; повторити основні положення теорії будови органічних сполук; охарактеризувати  сутність  сучасної теорії будови органічних...

Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність О.М.Бутлерова

Тема. Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність О.М.Бутлерова. Мета: охарактеризувати розвиток і значення теорії будови органічних сполук; ознайомитися із життям і діяльністю     О.М.Бутлерова. повторити теорію хімічної будови органічних сполук  О. Бутлерова,...

Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон—карбонових зв’язків в органічних сполуках. види гібридизації електронних орбіта лей атома Карбону

Тема уроку: класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон—карбонових зв’язків в органічних сполуках. види гібридизації електронних орбіта лей атома Карбону. Цілі уроку:  розширити знання учнів про класи вуглеводнів, хімічний зв’язок на прикладі органічних сполук у доступній...

Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки. основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість

Тема уроку: Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки. основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість. Цілі уроку:   формувати поняття про типи зв’язків між атомами в органічних сполуках:  одинарний, подвійний, потрійний, σ та π-...

Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Молекулярні та структурні формули гомологів метану. Гомологічна різниця. Фізичні властивості алканів

Тема уроку: Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Молекулярні та структурні формули гомологів метану. Гомологічна різниця. Фізичні властивості алканів. Дем. 2. Цілі уроку:   сформувати уявлення про гомологічний ряд метану, знання про молекулярні та структурні формули...

Хімічні властивості алканів

Тема уроку: Хімічні властивості алканів. Дем. 1, 3. Цілі уроку: розглянути хімічні властивості алканів, довести, що для них      характерні реакції заміщення; установити причинно-наслідкові зв’язки між будовою речовини і її властивостями. Обладнання й матеріали: гексан,...

Явище ізомерії. Ізомери насичених вуглеводнів. Міжнародна номенклатура

Тема уроку: Явище ізомерії. Ізомери насичених вуглеводнів. Міжнародна номенклатура. Лабораторний дослід № 1. Цілі уроку:  З’ясувати причину різноманітності органічних речовин, суть    поняття «ізомерія»; навчитися давати назви речовинам відповідно до їхніх структурних формул; розвивати основні...

WordPress: 22.87MB | MySQL:28 | 1,477sec