Прямокутна система координат у просторі

Урок 1 Тема. Прямокутна система координат у просторі. Мета: ознайомити учнів з декартовою прямокутною системою координат у просторі, сформувати вміння визначати положення точки в просторі за її координатами та визначати координати точки в просторі;...

Відстань між двома точками в просторі. Координати середини відрізка

Урок 2 Тема. Відстань між двома точками в просторі. Координати середини відрізка. Мета: повторити основні поняття декартової системи координат і координат точки у просторі, вивести формулу відстані між двома точками у координатах, вивести формулу...

Розв’язування вправ. Самостійна робота

Урок 3 Тема. Розв’язування вправ. Самостійна робота. Мета: формувати навички розв’язування задач; розвивати мислення, пам’ять; виховувати активність, наполегливість, самостійність. Методи і прийоми навчання: колективна, індивідуальна форми роботи, робота в малих групах, метод «Вишиванка». Обладнання:...

Перетворення фігур у просторі

Урок 4 Тема. Перетворення фігур у просторі. Мета: формувати знання учнів про перетворення фігур у просторі; розвивати просторову уяву, увагу; виховувати старанність, акуратність. Методи і прийоми навчання: колективна, індивідуальна, групова форми роботи, робота в...

Розв’язування задач по темі: «Перетворення фігур у просторі»

Урок 5 Тема. Розв’язування задач по темі: «Перетворення фігур у просторі» Мета: формувати вміння та навички розв’язування задач; розвивати мислення, увагу, уяву; виховувати допитливість, послідовність, самостійність. Методи і прийоми навчання: колективна, індивідуальна форми роботи,...

Вектори у просторі

Урок 6 Тема. Вектори у просторі Мета: сформувати поняття вектора в просторі, рівних векторів, колінеарних векторів, координат вектора, вміння відтворювати зазначені твердження і використовувати їх для розв’язування задач; розвивати мислення, уяву; виховувати зацікавленість, самостійність....

Операції над векторами у просторі

Урок 7 Тема. Операції над векторами у просторі. Мета: ознайомити учнів з операціями над векторами в просторі, сформувати вміння виконувати додавання, віднімання векторів, множення вектора на число у випадках, якщо вектори задані геометрично та...

Скалярний добуток векторів у просторі

Урок 8 Тема. Скалярний добуток векторів у просторі. Мета: ознайомити учнів із скалярним добутком векторів у просторі, кутом між векторами у просторі, властивостями скалярного добутку; сформувати вміння використовувати вивчені твердження для розв’язування задач; розвивати...

Розв’язування задач по темах: «Вектори в просторі», «Скалярний добуток векторів». Самостійна робота

Урок 9 Тема. Розв’язування задач по темах: «Вектори в просторі», «Скалярний добуток векторів». Самостійна робота. Мета: формувати вміння та навички розв’язування задач; розвивати мислення, увагу, уяву, пам’ять; виховувати активність, наполегливість, самостійність. Методи і прийоми...

Розв’язування задач по темі: «Координати і вектори в просторі»

Урок 10. Тема. Розв’язування задач по темі: «Координати і вектори в просторі». Мета: систематизувати й узагальнити вивчений матеріал, підготувати учнів до контрольної роботи, повторити теоретичний матеріал, розв’язувати задачі методом поступового ускладнення; розвивати логічне мислення,...

WordPress: 23.06MB | MySQL:28 | 0,843sec