Статеве і нестатеве розмноження

Тема: Статеве і нестатеве розмноження Мета: узагальнити знання учнів про форми розмноження організмів;         розвивати   вміння учнів порівнювати статеве і нестатеве розмноження, природне   нестатеве розмноження та штучне клонування; розвивати вміння учнів   самостійного здобуття знань....

Будова і утворення статевих клітин

Тема. Будова і утворення статевих клітин Мета: ознайомити учнів із будовою і процесом утворення статевих клітин            людини; розвивати навики логічного мислення; виховувати повагу до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. Тип уроку: вивчення нового...

Способи розмноження рослин

Тема. Способи розмноження рослин Мета: ознайомити учнів із способами розмноження рослин ( оранжерея, теплиця, ботанічний сад..);   розвивати навики логічного мислення; вчити учнів працювати в групах, висловлювати власну думки, презентувати власні наробки. Тип уроку: екскурсія...

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень

Тема. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Мета: ознайомити учнів з генетикою як наукою про спадковість і мінливість організмів; дати знання про основні генетичні поняття; сформувати знання про методи генетичних досліджень. Тип уроку:         вивчення...

Перший і другий закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи

Тема. Перший і другий закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Мета: сформувати уявлення про закони Г.Менделя, як закони статистичні; показати цитологічні основи законів Г.Менделя. Тип уроку:         комбінований. Методи та форми роботи:...

Третій закон Г.Менделя, його статистичний характер і цитологічні основи

Тема. Третій закон Г.Менделя, його статистичний характер і цитологічні основи. Мета: сформувати уявлення про ІІІ закон Г.Менделя, показати цитологічні основи закону, навчити учнів розв’язувати  задачі з генетики. Тип уроку: комбінований. Методи та форми роботи:...

Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування

Тема: Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Мета: дати поняття про відхилення законів при розщепленні від кількісних співвідношень, встановлених Г.Менделем, дати знання про явище зчепленого успадкування; загальне уявлення про хромосомну теорію спадковості. Тип уроку:         комбінований....

Зчеплене зі статтю успадкування

Тема: Зчеплене зі статтю успадкування. Мета: поглибити знання учнів про явище зчепленого успадкування; ознайомити з захворюваннями людини, пов’язаними з успадкуванням, зчепленим зі статтю. Тип уроку:         комбінований. Методи та форми роботи: словесні, наочні, елементи інтерактивних...

Взаємодія генів. Позаядерна спадковість

Тема: Взаємодія генів. Позаядерна спадковість. Мета: познайомити учнів з ефектами взаємодії генів; дати уявлення про явища цитоплазматичної спадковості та її ролі. Тип уроку:         комбінований. Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи інтерактивних технологій. Терміни...

Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування)

Практична робота № 1 Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування). Мета: навчити учнів розв’язувати елементарні задачі з генетики. Тип уроку:         узагальнення й систематизація знань, застосування практичних вмінь та навичок. Методи та...

WordPress: 22.84MB | MySQL:28 | 1,087sec