• Зареєструватись
 • Конспекти уроків з біології (11 клас)

  Статеве і нестатеве розмноження

  Тема: Статеве і нестатеве розмноження

  Мета: узагальнити знання учнів про форми розмноження організмів;

          розвивати   вміння учнів порівнювати статеве і нестатеве розмноження,

  природне   нестатеве розмноження та штучне клонування; розвивати

  вміння учнів   самостійного здобуття знань.

  Тип уроку: комбінований

  Форми і методи роботи: «навчальна лабораторія», «Біологічний марафон»,

              інтерактивна вправа «»Чи вірите ви, …

  Будова і утворення статевих клітин

  Тема. Будова і утворення статевих клітин

  Мета: ознайомити учнів із будовою і процесом утворення статевих клітин

             людини; розвивати навики логічного мислення; виховувати повагу до

  власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

  Тип уроку: вивчення нового матеріалу

  Форми і методи роботи: експрес – тести, «конкурс запитань», лабораторні дослідження.

  Терміни і поняття:сперматозоїди, яйцеклітини, сперматогенез, …

  Способи розмноження рослин

  Тема. Способи розмноження рослин

  Мета: ознайомити учнів із способами розмноження рослин ( оранжерея, теплиця, ботанічний сад..);   розвивати навики логічного мислення; вчити учнів працювати в групах, висловлювати власну думки, презентувати власні наробки.

  Тип уроку: екскурсія ( заочна)

  Форми і методи роботи: міні – проект

  Терміни і поняття: оранжерея, теплиця, ботанічний …

  Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень

  Тема. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень.

  Мета: ознайомити учнів з генетикою як наукою про спадковість і мінливість організмів; дати знання про основні генетичні поняття; сформувати знання про методи генетичних досліджень.

  Тип уроку:         вивчення нового матеріалу.

  Методи та форми роботи: словесні, наочні, елементи інтерактивних технологій.

  Терміни та поняття: спадковість, …

  Перший і другий закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи

  Тема. Перший і другий закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

  Мета: сформувати уявлення про закони Г.Менделя, як закони статистичні; показати цитологічні основи законів Г.Менделя.

  Тип уроку:         комбінований.

  Методи та форми роботи: словесно-інформаційні, наочні, елементи інтерактивних технологій.

  Терміни та поняття: чисті лінії, гомозигота, гетерозигота, моногібридне схрещування, розщеплення.

  Обладнання: …

  Третій закон Г.Менделя, його статистичний характер і цитологічні основи

  Тема. Третій закон Г.Менделя, його статистичний характер і цитологічні основи.

  Мета: сформувати уявлення про ІІІ закон Г.Менделя, показати цитологічні основи закону, навчити учнів розв’язувати  задачі з генетики.

  Тип уроку: комбінований.

  Методи та форми роботи: словесні, наочні, практичні, елементи інтерактивних технологій.

  Терміни та поняття: дигібридне схрещування, рекомбінація, гетерозигота, дигетерозигота, алель, …

  Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування

  Тема: Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.

  Мета: дати поняття про відхилення законів при розщепленні від кількісних співвідношень, встановлених Г.Менделем, дати знання про явище зчепленого успадкування; загальне уявлення про хромосомну теорію спадковості.

  Тип уроку:         комбінований.

  Методи та форми роботи: словесні, наочні, вправи: “Пригадай”, “Пошук інформації”.

  Терміни та поняття: проміжний характер …

  Зчеплене зі статтю успадкування

  Тема: Зчеплене зі статтю успадкування.

  Мета: поглибити знання учнів про явище зчепленого успадкування; ознайомити з захворюваннями людини, пов’язаними з успадкуванням, зчепленим зі статтю.

  Тип уроку:         комбінований.

  Методи та форми роботи: словесні, наочні, елементи інтерактивних технологій.

  Терміни та поняття: нестатеві хромосоми, аутосоми, гетерохромосоми, гомогаметна та гетерогаметна стать, зчеплене зі статтю, …

  Взаємодія генів. Позаядерна спадковість

  Тема: Взаємодія генів. Позаядерна спадковість.

  Мета: познайомити учнів з ефектами взаємодії генів; дати уявлення про явища цитоплазматичної спадковості та її ролі.

  Тип уроку:         комбінований.

  Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи інтерактивних технологій.

  Терміни та поняття: епістаз, комплементарність взаємодія генів, полімерія, кододомінування,  позаядерна спадковість.

  Обладнання: таблиця “Взаємодія генів”, таблиці, що …

  Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування)

  Практична робота № 1 Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).

  Мета: навчити учнів розв’язувати елементарні задачі з генетики.

  Тип уроку:         узагальнення й систематизація знань, застосування практичних вмінь та навичок.

  Методи та форми роботи: словесно – інформаційні, вправа “Світлофор”.

  Терміни та поняття: генотип, моногібридне і дигібридне схрещування, …