Дидактичні матеріали з біології по темі Будова і утворення статевих клітин

Дидактичні матеріали з біології по темі Будова і утворення статевих клітин. Тести Вкажіть правильну відповідь: 1.Вкажіть назву процесу утворення яйцеклітин: А) сперматогенез;                           Б) гаметогенез; В) антропогенез;                             Г) овогенез; 2.Вкажіть стадію гаметогенез, на якій відбувається...

Дидактичні матеріали з біології по темі Взаємодія генів. Позаядерна спадковість

Дидактичні матеріали з біології по темі Взаємодія генів. Позаядерна спадковість. Тести Вкажіть правильну відповідь: Вкажіть кількість структурних генів у геномі людини: А) 20 000;                                       Б) 30 000; В) 50 000;                                        Г) 40 000. 2. Вкажіть гени, що...

Дидактичні матеріали з біології по темі Види мутацій. Мутагени

Дидактичні матеріали з біології по темі Види мутацій. Мутагени. Тести Вкажіть правильну відповідь: 1.Вкажіть хімічний мутаген: А) вуглекислий газ;                        Б) іприт; В) кисень;                                        Г) азот. 2.Вкажіть прізвище вченого, який вивчав хімічні мутагени: А) Мендель;                ...

Дидактичні матеріали з біології по темі Вплив діяльності людини на стан біосфери

Дидактичні матеріали з біології по темі Вплив діяльності людини на стан біосфери. Тести Вкажіть правильну відповідь: 1. Вкажіть екологічний фактор пов’язаний з діяльністю людини: А) біотичний;                                  Б) абіотичний; В) антропогенний;                          Г) екологічний; 2. Вкажіть,...

Дидактичні матеріали з біології по темі Генетичні основи селекції організмів

Дидактичні матеріали з біології по темі Генетичні основи селекції організмів. Тести Вкажіть правильну відповідь: 1.Вкажіть назву чистої культури мікроорганізмів: А) сорт;                        Б) порода; В) штам. 2. Вкажіть прізвище вченого, який створив теорію штучного добору:...

Дидактичні матеріали з біології по темі Гіпотези виникнення життя на Землі

Дидактичні матеріали з біології по темі Гіпотези виникнення життя на Землі. Тести Вкажіть правильну відповідь: 1. Вкажіть прізвище вченого, який був настоятелем монастиря: А) Лінней;                                       Б) Ламарк; В) Мендель;                                    Г) Дарвін. 2. Вкажіть прізвища...

Дидактичні матеріали з біології по темі Діагностування вад розвитку людини та їх корекція

Дидактичні матеріали з біології по темі Діагностування вад розвитку людини  та їх корекція. Тести Вкажіть правильну відповідь: Позначте термін, що відноситься до класифікації спадкових хвороб: А) моногенні;                     Б) генетичні; В) мутаційні;                      Г) модифікаційні; 2....

Дидактичні матеріали з біології по темі Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів

Дидактичні матеріали з біології по темі Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів. Тести Вкажіть правильну відповідь: 1.Вкажіть еру, в якій почалося життя на Землі: А) палеозойська;                                      Б) мезозойська; В) кайнозойська;                                      Г)архейська. 2. Вкажіть вік перших...

Дидактичні матеріали з біології по темі Екологічна криза сучасності. Ріст чисельності населення і проблеми, які з цим пов’язані

Дидактичні матеріали з біології по темі Екологічна криза сучасності. Ріст чисельності населення і проблеми, які з цим пов’язані: нестача продовольства, енергії, прісної води, а також забруднення навколишнього середовища. Тести Вкажіть правильну відповідь: 1. Вкажіть,...

Дидактичні матеріали з біології по темі Ембріотехнології. Клонування

Дидактичні матеріали з біології по темі Ембріотехнології.  Клонування. Тести Вкажіть правильну відповідь: 1.Позначте термін, якому відповідає зміст розмноження, при якому використовується ядро соматичної клітини, яка вводиться у запліднену яйцеклітину з убитим ядром: А) клонування;                    ...

WordPress: 22.84MB | MySQL:28 | 0,865sec