Вступ. Біологія – наука про живу природу. Предмет і завдання біології. Місце біології серед інших природничих наук

Тема Вступ. Біологія – наука про живу природу.Предмет і завдання біології. Місце біології серед інших природничих наук. Мета : активізувати знання учнів про живу природу, використовуючи попередні знання і власний досвід; ознайомити з біологією...

Галузі біології та їх значення. Розвиток біологічних наук на сучасному етапі

Тема Галузі біології та їх значення. Розвиток біологічних наук на сучасному етапі Мета : Продовжувати розкривати учням завдання загальної біології та розширити знання про біологію як сукупність наук про живі організми , галузями біології...

Різноманітність живих організмів . Основні царства живої природи

Тема Різноманітність живих організмів . Основні царства живої природи Мета: Розширити знання учнів про різноманітність живої природи, характерні ознаки представників різних царств; показати сучасну класифікацію живої природи, повторити основні таксони , що використовуються у...

Поняття про клітину

Тема Поняття про клітину. Мета : розширити знання про клітинну будову організмів, повторити загальний план будови клітин, особливості будови рослинної і тваринної клітини;розвивати практичні вміння працювати з різними схемами , порівнювати матеріал ;виховувати акуратність,...

Речовини живих організмів. Обмін речовин і енергії

Тема Речовини живих організмів. Обмін речовин і енергії. Мета: узагальнити знання про хімічний склад живих організмів та хімічні процеси, що лежать в основі їхньої життєдіяльності, ознайомити із органогенними, мікроелементами, мікроелементами та ультрамікроелементами живих організмів,...

Форми розмноження організмів

Тема Форми розмноження організмів Мета : сформувати і вдосконалити знання про способи і форми розмноження організмів ; звернути увагу на спадкову однорідність потомства за нестатевого розмноження ; розкрити біологічне значення нестатевого і вегетативного розмноження...

Тканини

Тема Тканини Мета : розширити зміст поняття « тканина», повторити особливості будови рослинних і тваринних тканин , показати взаємозв’язок будови з виконуваними функціями ; розвивати науковий інтерес , самостійність ; виховувати дбайливість , товарискість...

Органи. Системи органів

Тема Органи . Системи органів . Мета: повторити зміст поняття «орган», система органів , повторити органи рослин та їх функції ; продовжувати формувати вміння порівнювати, узагальнювати; формувати здоров’язберігаючі компетентності. Обладнання: таблиця «Кровоносна система», «Дихальна...

Методи біологічних досліджень

Тема Методи біологічних досліджень. Мета:ознайомити учнів із основними методами біологічних досліджень; розкрити суть наукових понять: гіпотеза, теорія, закон, науковий факт; пояснити значення біологічних методів у розвитку науки; розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти та біологічні...

Організація і обладнання біологічної лабораторії

Тема Організація і обладнання біологічної лабораторії Мета: ознайомитися із основними вимогами до приміщення біологічної лабораторії , основними видами обладнання , що знаходяться там ; розвивати аналітичне мислення , пам’ять ; виховувати дбайливе ставлення до...

WordPress: 22.87MB | MySQL:28 | 0,770sec