УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА СЕРЕДИНИ ХVІ-ХІХ СТ. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, модернізації змісту, форм і методів формування особистості на основі гуманізації. Це можливо насамперед через олюднення змісту історичної освіти, перенесення в центр уваги етносу, його генезису, досягнень матеріальної...

ВПЛИВ МОДЕРНІЗАЦІЙ НИХ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.. НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Мета уроку: вивчити загальні закономірності та особливості розвитку культури в Україні під владою Австрійської та Російської імперій; проаналізувати вплив модернізаційних змін у суспільстві в другій половині ХІХ ст. Обладнання: підручник, ілюстрації Основні поняття: освіта,...

ОСВІТА

Мета уроку: вивчити загальні закономірності та особливості розвитку освіти в Україні другій половині ХІХ ст.; проаналізувати стан розвитку освіти Обладнання: підручник, ілюстрації Основні поняття: освіта Тип уроку: комбінований Хід уроку І. Організаційний момент ІІ....

ЗАСНУВАННЯ Й ДІЯЛЬНІСТЬ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»

Мета уроку: з’ясувати діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Проаналізувати ідеї та погляди представників названих товариств; виховувати повагу учнів до культурних цінностей українців. Обладнання: підручник Основні поняття: страхова компанія Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Хід уроку...

ІВАН ФРАНКО – «ТАРАС ШЕВЧЕНКО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ»

Мета: навчити учнів характеризувати творчість Івана Франка, давати йому оцінку як видатній історичній особистості. Тип уроку: урок засвоєння нових знань Обладнання: додаткова література, історичні документи, опорні схеми, твори І.Я.Франка Хід уроку І.Організаційний момент Створення...

МУЗИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета: навчити учнів розкривати історію створення Державного гімну України; характеризувати життєвий шлях і творчість Михайла Вербицького та Павла Чубинського; показувати на карті місця, пов’язані з іменами цих видатних діячів української культури, виховувати повагу до...

УКРАЇНСЬКА АРХІТЕКТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета: навчити учнів визначати основні чинники розвитку архітектури в ІІ половині ХІХ ст.; розпізнавати та описувати архітектурні пам’ятки цього періоду; характеризувати архітектурні стилі споруд культового та культурного призначення; тлумачити, співвідносити і застосовувати поняття: електика,...

НОВІ РИСИ В СКУЛЬПТУРНОМУ МИСТЕЦТВІ

Мета: навчити учнів визначати нові риси в скульптурі ІІ половини ХІХ ст..; характеризувати пам’ятки монументальної скульптури; давати оцінку діяльності відомих скульпторів цього періоду, відзначати їхній внесок у вітчизняну культуру; відстежувати вплив віденської, мюнхенської та...

ХАРАКТЕРНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Мета: навчити учнів визначати характерні риси українського живопису ІІ половини ХІХ ст..; характеризувати стилі та жанри творів образотворчого мистецтва цього періоду; описувати та порівнювати живописні полотна різних стилів, називати їх авторів. Обладнання: додаткова література,...

КИЇВСЬКА РИСУВАЛЬНА ШКОЛА МИКОЛИ МУРАШКА

Мета: охарактеризувати творчий шлях та педагогічну діяльність М. Мурашка на основі різних джерел інформації; визначити основні чинники, що вплинули на мистецтво учнів Київської рисувальної школи; дати порівняльний аналіз полотен художників Київської рисувальної школи Миколи...

WordPress: 23.11MB | MySQL:27 | 1,157sec