Предмет психології

План: Загальне поняття про психіку. Свідомість людини. Психологія, як наука. Визначення предмету психології. Загальне поняття про психіку В перекладі з древньогрецької “психологія” – це наука про душу, звідки предметом психології виступає “душа”, або психіка....

Методи психології

План: Принципи побудови психологічних досліджень. Методи психологічних досліджень. Принципи побудови психологічних досліджень Як і кожна наука, що є галуззю людського пізнання, психологія, крім предмету, має ще й свої методи дослідження. Методологія включає в себе:...

Становлення психології як науки

План: Формування основних понять психологічної науки. Напрямки психології ХХ століття. Сучасні галузі психологічних знань. Формування основних понять психологічної науки Людина завжди прагнула відшукати причини виникнення та прояву тих чи інших процесів, що відбувалися в...

Особистість, її структура і спрямованість

План: Суспільна сутність особистості. Поняття “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”. Психологічна структура особистості. Поняття про потреби та інтереси. Переконання та світогляд особистості. Суспільна сутність особистості Людина, як соціальна та біологічна істота є носієм особистості. Наділена від...

Психологія міжособистісних стосунків

План: Поняття про групу і колектив. Взаємини людей в колективах. Лідер і лідерство. Поняття про групу і колектив Історичні умови життя і спілкування призвели до того, що люди об’єднались в нації, країни, класи, партії....

Психологія діяльності

План: Поняття про діяльність. Навички, уміння, звички. Види діяльності. Поняття про діяльність Розглядаючи особстість, як об’єкт психологічного пізнання та носія свідомості, неможливо її відокремити від категорії діяльності. Діяльність – це важлива форма прояву активного...

Спілкування, мовлення і мовленнєві засоби особистості

План: Поняття комунікації. Спілкування і мовлення, види мовлення. Функції спілкування. Поняття комунікації Комунікація (від лат. сommunico – роблю загальним, зв’язую, спілкуюсь) являє собою смисловий аспект соціальної взаємодії. Вона передбачає обмін уявленнями, ціннісними орієнтаціями, ідеями,...

Відчуття

1. Поняття про відчуття. 2. Класифікація відчуттів. 3 Загальні властивості відчуттів.     Поняття про відчуття. Відчуття – це відображення окремих властивостей предметів і явищ під час безпосередньої дії на органи чуття. Відчуття – психічний процес,...

Сприйняття

1.Поняття про сприйняття. 2. Властивості сприйняття 3. Види сприйняття. Поняття про сприйняття. Сприйняття – це відображення предметів і явищ в цілому при їх безпосередній дії на аналізатори. Сприйняття розрізняють по видам в залежності від...

Мислення

Поняття про мислення. Форми мислення. Операції мислення. Види мислення. Поняття про мислення Мислення – це узагальнена й опосередкована форма психічного відображення навколишньої дійсності, що встановлює зв’язки і відношення між суб’єктами , що пізнаються. Іншими...

WordPress: 22.87MB | MySQL:27 | 0,842sec