• Зареєструватись
 • Категорія: ‘Конспекти уроків з хімії’

  Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

  Тема. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

  Цілі уроку: повторити та узагальнити знання про склад, властивості основних класів неорганічних сполук, удосконалити вміння писати рівняння хімічних реакцій формувати соціальну компетентність (використання речовин на основі їх властивостей), комунікативну (забезпечити розвиток монологічного й діалогічного мовлення), розвивати самостійність учнів.

  Обладнання: …

  Хімічний зв’язок і будова речовини

  Тема. Хімічний зв’язок і будова речовини.

  Цілі уроку: повторити і узагальнити знання учнів про хімічний зв’язок та його види. Залежність властивостей речовин від будови, розвивати полі культурну компетентність (використання віршів, уривків з художньої літератури), комунікативну (розвиток культури мови), самоосвітню (формувати прагнення учнів до навчання), компетенцію продуктивної …

  Значення розчинів у природі та житті людини. Розчини і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як полярний розчинник

  Тема. Значення розчинів у природі та житті людини. Розчини і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як полярний розчинник.

  Мета. Сформувати уявлення про розчини як системи, що складаються з двох чи більше компонентів, узагальнити знання про роль води як розчинника, ознайомити з особливістю будови молекули води, …

  Процес розчинення. Залежність розчинності від різних чинників. Насиченні й ненасичені розчини. Поняття про кристалогідрати

  Тема. Процес розчинення. Залежність розчинності від різних чинників. Насиченні й ненасичені розчини. Поняття про кристалогідрати.

  Мета. Розкрити суть явища розчинення як фізико-хімічного процесу; з’ясувати залежність розчинності речовин від різних чинників; сформувати визначення понять «гідратація», «гідрати», «кристалогідрати»; вивчити класифікацію розчинів на насиченні й ненасичені, концентровані й розбавлені; …

  Масова частка розчиненої речовини

  Тема. Масова частка розчиненої речовини.

  Мета: навчити обчислювати масову частку і масу розчиненої речовини в розчині, ознайомити учнів з різними способами розв’язування задач, формувати уміння розкривати взаємозв’язок теорії і практики; розвивати логічне мислення, вдосконалювати пізнавальні здібності; виявляти зв’язок навчання з життям, практичну спрямованість навчального матеріалу.

  Тип уроку: …

  Масова частка розчиненої речовини

  Тема: Масова частка розчиненої речовини.

  Мета: навчити учнів обчислювати масу розчинника та розчиненої речовини для при­готування розчинів із певною масовою часткою речовини; впроваджувати політехнічне виховання; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, розв’язувати розрахун­кові задачі.

  Тип уроку: вдосконалення знань і вмінь.

  Основні методи і форми організації на­вчальної діяльності учнів на …

  Приготування розчину солі з пев­ною масовою часткою розчиненої речовини

  Тема: Приготування розчину солі з пев­ною масовою часткою розчиненої речовини.

  Мета: навчити учнів готувати розчини з певною масовою часткою розчиненої речо­вини; виховувати самостійність у роботі; роз­вивати логічне мислення, вміння працювати в хімічному кабінеті.

  Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

  Обладнання та реактиви: хімічні склян­ки (чи конусоподібні …

  Урок узагальнення знань про розчини та розчинність. Підготовка до підсумкового уроку

  Тема. Урок узагальнення знань про розчини та розчинність. Підготовка до підсумкового уроку .

  Мета. Повторити теоретичні поняття про розчини, процес розчинності, його фізико-хімічну суть, розчинність та її залежність від різних факторів. Закріпити вміння розв’язувати розрахункові задачі з теми «Розчини»; сприяти розвитку логічного мислення, уміння узагальнювати, робити …

  Підсумковий урок з теми «Розчини. Масова частка розчиненої речовини»

  Тема. Підсумковий урок з теми «Розчини. Масова частка розчиненої речовини».

  Мета. перевірити знання, уміння і навич­ки учнів, здобуті в ході вивчення теми «Роз­чини»; розвивати вміння розв’язувати розра­хункові задачі, формувати вміння самостійної роботи на уроці. Створити умови для виділення в структурі знань наукових фактів, понять і законів …

  Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти

  Тема. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти.

  Мета. Сформувати в учнів поняття «електроліти і неелектроліти», встановити залежність електричної провідності розчинів від типу хімічного зв’язку і кристаліч­ної решітки, пояснить причини зміни температури розчинів у ре­зультаті розчинення, ознайомити учнів з механізмом електролітичної дисоціації речовин з йоним та кова­лентним полярним …