Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

Тема. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук. Цілі уроку: повторити та узагальнити знання про склад, властивості основних класів неорганічних сполук, удосконалити вміння писати рівняння хімічних реакцій формувати соціальну компетентність (використання речовин на основі...

Хімічний зв’язок і будова речовини

Тема. Хімічний зв’язок і будова речовини. Цілі уроку: повторити і узагальнити знання учнів про хімічний зв’язок та його види. Залежність властивостей речовин від будови, розвивати полі культурну компетентність (використання віршів, уривків з художньої літератури),...

Значення розчинів у природі та житті людини. Розчини і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як полярний розчинник

Тема. Значення розчинів у природі та житті людини. Розчини і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як полярний розчинник. Мета. Сформувати уявлення про розчини як системи, що складаються з двох чи більше компонентів, узагальнити...

Процес розчинення. Залежність розчинності від різних чинників. Насиченні й ненасичені розчини. Поняття про кристалогідрати

Тема. Процес розчинення. Залежність розчинності від різних чинників. Насиченні й ненасичені розчини. Поняття про кристалогідрати. Мета. Розкрити суть явища розчинення як фізико-хімічного процесу; з’ясувати залежність розчинності речовин від різних чинників; сформувати визначення понять «гідратація»,...

Масова частка розчиненої речовини

Тема. Масова частка розчиненої речовини. Мета: навчити обчислювати масову частку і масу розчиненої речовини в розчині, ознайомити учнів з різними способами розв’язування задач, формувати уміння розкривати взаємозв’язок теорії і практики; розвивати логічне мислення, вдосконалювати...

Масова частка розчиненої речовини

Тема: Масова частка розчиненої речовини. Мета: навчити учнів обчислювати масу розчинника та розчиненої речовини для при­готування розчинів із певною масовою часткою речовини; впроваджувати політехнічне виховання; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, розв’язувати розрахун­кові задачі. Тип...

Приготування розчину солі з пев­ною масовою часткою розчиненої речовини

Тема: Приготування розчину солі з пев­ною масовою часткою розчиненої речовини. Мета: навчити учнів готувати розчини з певною масовою часткою розчиненої речо­вини; виховувати самостійність у роботі; роз­вивати логічне мислення, вміння працювати в хімічному кабінеті. Тип...

Урок узагальнення знань про розчини та розчинність. Підготовка до підсумкового уроку

Тема. Урок узагальнення знань про розчини та розчинність. Підготовка до підсумкового уроку . Мета. Повторити теоретичні поняття про розчини, процес розчинності, його фізико-хімічну суть, розчинність та її залежність від різних факторів. Закріпити вміння розв’язувати...

Підсумковий урок з теми «Розчини. Масова частка розчиненої речовини»

Тема. Підсумковий урок з теми «Розчини. Масова частка розчиненої речовини». Мета. перевірити знання, уміння і навич­ки учнів, здобуті в ході вивчення теми «Роз­чини»; розвивати вміння розв’язувати розра­хункові задачі, формувати вміння самостійної роботи на уроці....

Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти

Тема. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти. Мета. Сформувати в учнів поняття «електроліти і неелектроліти», встановити залежність електричної провідності розчинів від типу хімічного зв’язку і кристаліч­ної решітки, пояснить причини зміни температури розчинів у ре­зультаті розчинення,...

WordPress: 22.88MB | MySQL:28 | 1,545sec