Дидактичні матеріали з хімії по темі: Окисно-відновні реакції їх значення

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Окисно-відновні реакції їх значення Варіант 1 1. Вкажіть, які властивості проявляє водень у реакції з азотом? а) окисні; б) відновні; в) окисно-відновні. 2. Вкажіть визначення відновника: а) речовина,...

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні реакції

Дидактичні матеріали з хімії по темі:  Хімічні реакції І варіант 1. Назвіть реакції під час яких із двох або кількох речовин утворюється одна речовина: а) сполучення; б) розкладу; в) заміщення; г) обміну. 2. Вкажіть...

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні рівняння

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні рівняння ІІ варіант 1. Вкажіть реакцію обміну: а) C+O2=CO2; б) 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O; в) Zn+2HCl=ZnCl2+H2; г) CuCO3=CuO+CO2. 2. Вкажіть рівняння реакцій одержання оксидів з простих речовин: а) 2CO+O2=2CO2; б)...

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Поняття про органічні сполуки. Особливості будови атома Карбону

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Поняття про органічні сполуки. Особливості будови атома Карбону. Варіант1 1. Вкажіть валентність Карбону в органічних сполуках: а) І; б) ІІ; в) ІІІ; г) IV. 2. Вкажіть тип гібридизації...

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Метан. Гомологи метану. Молекулярні, електронні та структурні формули

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Метан. Гомологи метану. Молекулярні, електронні та структурні формули. Варіант  1. 1. Вирізнити  молекулярну формулу метану: а) СО2 ; б) СН4; в) С2Н2; г) С6Н6. 2. Вкажіть загальну формулу ...

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні властивості алканів

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні властивості алканів Варіант 1. 1.   Згадайте  назву речовини формула  якої С7Н16: а) пентан; б) гептан; в) гексан; г) октан. 2. Встановіть відповідність  між назвами вуглеводнів та   структурними      ...

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Етилен і ацетилен. Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Етилен і ацетилен. Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості Варіант 1. Впізнайте  загальну формулу алкенів: а) СnH2n; б) CnH2n-2; в) CnH2n+2; г)  CnH2n+1. 2.  Вкажіть молекулярну формулу етену:...

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні властивості алкенів і алкінів

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні властивості алкенів і алкінів Варіант 1. 1.   Зазначте  тип  реакції ацетилену з воднем: а) заміщення; б) гідрування; в) дегідрування; г) гідратація. 2.   Вкажіть коефіцієнт перед формулою кисню...

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Бензен як представник ароматичних вуглеводнів

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Бензен як представник ароматичних вуглеводнів. І варіант Згадайте  хімічну  формулу бензену: а) С6Н14; б) С6Н6; в) С6Н12; г) С6Н10. 2.   Зазначте  характерні реакції для ароматичних  вуглеводнів: а) заміщення;...

WordPress: 22.88MB | MySQL:28 | 1,411sec