• Зареєструватись
 • Конспекти уроків з біології (9 клас)

  План-конспект уроку на тему: Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я

  Тема. Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

  Мета: ознайомити учнів з комплексом наук, які допомагають вивчити біологію людини, з’ясувати значення знань про людину для збереження її здоров’я.

  Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

  Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи …

  План-конспект уроку на тему: Походження людини

  Тема. Походження людини.

  Мета: розкрити природне походження людини від тварин; встановити рушійні сили антропогенезу; їх взаємодію і наслідки; розкривати вміння критично мислити.

  Тип уроку:         урок засвоєння нових знань.

  Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи інтерактивних технологій.

  Терміни та поняття: антропогенез, біологічні фактори, соціальні фактори, найдавніші люди, давні люди, …

  План-конспект уроку на тему: Особливості виду Homo sapiens

  Тема. Особливості виду Homo sapiens.

  Мета: сформувати поняття про вид; визначити місце цього виду в системі органічного світу, сформувати знання учнів про біологічні раси.

  Тип уроку:         засвоєння знань.

  Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи інтерактивних технологій.

  Терміни та поняття: біологічний вид, критерії виду, раса.

  Обладнання: таблиці: “Ембріогенез хордових”, “Критерії …

  План-конспект уроку на тему: Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин

  Тема. Поняття про біологічні системи. Особливості будови  клітин

  Мета: ознайомити учнів із поняттям біологічна система, розширити уявлення про організм людини як біологічну систему, охарактеризувати клітинну будову організму людини;

  розвивати мислення, здібність аналізувати та робити висновки; виховувати відповідальне ставлення до навчання, інтерес до знань;

  Тип уроку: комбінований

  Обладнання: таблиця «Будова …

  План-конспект уроку на тему: Характеристика тканин

  Тема. Характеристика тканин.

  Мета: ознайомити учнів із особливостями будови та виконуваними функціями різних типів тканин людського організму, пояснити залежність будови і виконуваних функцій;

  розвивати мислення, увагу, навчити робити висновки;

  виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я

  Тип уроку: комбінований

  Обладнання: таблиця «Типи тканин», готові мікропрепарати різних типів тканин.

  Форми і методи роботи: …

  План-конспект уроку на тему: Органи. Фізіологічні системи органів людини

  Тема. Органи. Фізіологічні системи органів людини.

  Мета: ознайомити учнів із поняттям «орган», «фізіологічна система», назвати приклади  фізіологічних систем людського організму, схематичну будову та принцип їх роботи;

  продовжувати формувати вміння порівнювати, узагальнювати;

  формувати здоров’язберігаючі компетентності.

  Тип уроку: комбінований

  Обладнання: таблиця «Кровоносна система», «Дихальна система»

  Форми і методи роботи: словесно-інформаційні, елементи інтерактивних технологій…

  План-конспект уроку на тему: Регуляторні системи організму людини

  Тема. Регуляторні системи організму людини

  Мета: ознайомити учнів із регуляторними системами організму людини, принципом нервової, ендокринної та імунної регуляції, порівняти принципи нервової і гуморальної регуляцій фізіологічних функцій;

  розвивати вміння порівнювати, робити логічні висновки;

  продовжувати формувати здоров’язберігаючі компетентності.

  Тип уроку: комбінований

  Обладнання:

  Форми і методи роботи: інформаційно-репродуктивні з елементами інтерактивних технологій…

  План-конспект уроку на тему: Підсумковий урок з теми « Вступ. Організм людини як біологічна система»

  Підсумковий урок з  теми « Вступ. Організм людини як біологічна система»

  І рівень

  1. До давніх людей належать : а) кроманьйонці , б) неандертальці.

  2. людина розумна належить до родини : а) Людина , б) Гомініди.

  3. Соціальні стосунки виникли у кроманьйонців : а) так, б) ні.

  4. Назвіть чинник …

  План-конспект уроку на тему: Будова і функції опорно-рухової системи

  Тема. Будова і функції опорно-рухової системи

  Мета: продовжити формувати знання учнів про функції опорно-рухової системи та особливості  тканин, що їх утворюють;

  розвивати вміння працювати з опорними конспектами;

  виховувати тактовне ставлення один до одного під час роботи в парах.

  Тип уроку: засвоєння нових знань.

  Обладнання: опорні конспекти, таблиця «Будова кістки», роздатковий …

  План-конспект уроку на тему: Кісткова та хрящова тканини. Розвиток кісток. Сполучення кісток

  Тема. Кісткова та хрящова тканини. Розвиток кісток. Сполучення кісток.

  Мета: ознайомити учнів із особливостями будови кісткової та хрящової тканини, особливостями будови кісток, процесом росту кісток, віковими змінами складу кісток, типи з’єднання кісток;

  розвивати логічне мислення, пам’ять;

  формувати здоров’язберігаючі компетентності.

  Тип уроку: комбінований

  Обладнання: таблиця «Будова кісток», «Типи з’єднання кісток», муляж …