• Зареєструватись
 • Категорія: ‘Конспекти уроків з біології (9 клас)’

  Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я

  Тема. Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

  Мета: ознайомити учнів з комплексом наук, які допомагають вивчити біологію людини, з’ясувати значення знань про людину для збереження її здоров’я.

  Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

  Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи …

  Походження людини

  Тема. Походження людини.

  Мета: розкрити природне походження людини від тварин; встановити рушійні сили антропогенезу; їх взаємодію і наслідки; розкривати вміння критично мислити.

  Тип уроку:         урок засвоєння нових знань.

  Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи інтерактивних технологій.

  Терміни та поняття: антропогенез, біологічні фактори, соціальні фактори, найдавніші люди, давні люди, …

  Особливості виду Homo sapiens

  Тема. Особливості виду Homo sapiens.

  Мета: сформувати поняття про вид; визначити місце цього виду в системі органічного світу, сформувати знання учнів про біологічні раси.

  Тип уроку:         засвоєння знань.

  Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи інтерактивних технологій.

  Терміни та поняття: біологічний вид, критерії виду, раса.

  Обладнання: таблиці: “Ембріогенез хордових”, “Критерії …

  Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин

  Тема. Поняття про біологічні системи. Особливості будови  клітин

  Мета: ознайомити учнів із поняттям біологічна система, розширити уявлення про організм людини як біологічну систему, охарактеризувати клітинну будову організму людини;

  розвивати мислення, здібність аналізувати та робити висновки; виховувати відповідальне ставлення до навчання, інтерес до знань;

  Тип уроку: комбінований

  Обладнання: таблиця «Будова …

  Характеристика тканин

  Тема. Характеристика тканин.

  Мета: ознайомити учнів із особливостями будови та виконуваними функціями різних типів тканин людського організму, пояснити залежність будови і виконуваних функцій;

  розвивати мислення, увагу, навчити робити висновки;

  виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я

  Тип уроку: комбінований

  Обладнання: таблиця «Типи тканин», готові мікропрепарати різних типів тканин.

  Форми і методи роботи: …

  Органи. Фізіологічні системи органів людини

  Тема. Органи. Фізіологічні системи органів людини.

  Мета: ознайомити учнів із поняттям «орган», «фізіологічна система», назвати приклади  фізіологічних систем людського організму, схематичну будову та принцип їх роботи;

  продовжувати формувати вміння порівнювати, узагальнювати;

  формувати здоров’язберігаючі компетентності.

  Тип уроку: комбінований

  Обладнання: таблиця «Кровоносна система», «Дихальна система»

  Форми і методи роботи: словесно-інформаційні, елементи інтерактивних технологій…

  Регуляторні системи організму людини

  Тема. Регуляторні системи організму людини

  Мета: ознайомити учнів із регуляторними системами організму людини, принципом нервової, ендокринної та імунної регуляції, порівняти принципи нервової і гуморальної регуляцій фізіологічних функцій;

  розвивати вміння порівнювати, робити логічні висновки;

  продовжувати формувати здоров’язберігаючі компетентності.

  Тип уроку: комбінований

  Обладнання:

  Форми і методи роботи: інформаційно-репродуктивні з елементами інтерактивних технологій…

  Підсумковий урок з теми « Вступ. Організм людини як біологічна система»

  Підсумковий урок з  теми « Вступ. Організм людини як біологічна система»

  І рівень

  1. До давніх людей належать : а) кроманьйонці , б) неандертальці.

  2. людина розумна належить до родини : а) Людина , б) Гомініди.

  3. Соціальні стосунки виникли у кроманьйонців : а) так, б) ні.

  4. Назвіть чинник …

  Будова і функції опорно-рухової системи

  Тема. Будова і функції опорно-рухової системи

  Мета: продовжити формувати знання учнів про функції опорно-рухової системи та особливості  тканин, що їх утворюють;

  розвивати вміння працювати з опорними конспектами;

  виховувати тактовне ставлення один до одного під час роботи в парах.

  Тип уроку: засвоєння нових знань.

  Обладнання: опорні конспекти, таблиця «Будова кістки», роздатковий …

  Кісткова та хрящова тканини. Розвиток кісток. Сполучення кісток

  Тема. Кісткова та хрящова тканини. Розвиток кісток. Сполучення кісток.

  Мета: ознайомити учнів із особливостями будови кісткової та хрящової тканини, особливостями будови кісток, процесом росту кісток, віковими змінами складу кісток, типи з’єднання кісток;

  розвивати логічне мислення, пам’ять;

  формувати здоров’язберігаючі компетентності.

  Тип уроку: комбінований

  Обладнання: таблиця «Будова кісток», «Типи з’єднання кісток», муляж …