УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА СЕРЕДИНИ ХVІ-ХІХ СТ. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, модернізації змісту, форм і методів формування особистості на основі гуманізації. Це можливо насамперед через олюднення змісту історичної освіти, перенесення в центр уваги етносу, його генезису, досягнень матеріальної...

ВСТУП. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В ХІХ СТ.

Наприкінці ХVІІІ ст. західноукраїнські землі ввійшли до складу Австрійської імперії. Чужоземне панування , національне гноблення, релігійна роз’єднаність,соціально – економічний гніт, які встановилися після втрати державності, викликали відродження в суспільно – політичній думці ідеї соборності,...

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета: Охарактеризувати особливості розвитку української культури, а також з’ясувати основні досягнення українців у галузі освіти та науки; описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності, що були характерні для тогочасної культури ,...

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ НА НАДДНІПРЯНЩИНІ

Мета: Охарактеризувати особливості розвитку української культури, а також з’ясувати досягнення українців у галузі освіти. Описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності, що були характерні для тогочасної культури, із сучасними державотворчими ідеями...

РОЗВИТОК ОСВІТИ НА ТЕРЕНАХ ПІДАВСТРІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ

Мета:Охарактеризувати особливості розвитку української освіти на під австрійській території. Показати, розвиток освіти тут носив становий характер. Вчити учнів порівнювати та співставляти відповідний матеріал . Виховувати в учнів почуття поваги до освітніх надбань першої половини...

УКРАЇНСЬКА НАУКА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета: Охарактеризувати особливості розвитку української науки першої половини ХІХ століття. Показати основні досягнення в галузі природничих наук, наукових товариств, товариств сільського господарства. Дати оцінку діяльності науковим дослідженням історії України, а також той вклад, який...

КРАЄЗНАВЧІ, ІСТОРИЧНІ ТА АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета:Охарактеризувати діяльність археологічних, краєзнавчих та історичних товариств. Показати їхню співпрацю з науковими центрами європейських країн. Дати характеристику керівників цих установ. Підвести учнів до того, щоб вони оцінили значення їхньої діяльності в напрямку відстоювання самобутності...

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ І ФОЛЬКЛОР

Мета уроку: охарактеризувати особливості розвитку усної народноїтворчості та фольклору;на основі різних джерел інформації: визначити й характеризувати основні чинники, особливості розвитку, явища та памятки культури цього періоду; оцінювати внесок окремих діячів у вітчизняну та світову...

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Мета уроку: охарактеризувати особливості розвитку української літературти, а також зясувати основні тенденції розвитку традиційно – побутової культури на основі різних джерел інформації, визначити й характеризувати основні чинники, особливості розвитку, явища, процеси та памятки культури...

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА НАДДНІПРЯНЩИНИ. ТВОРЧІСТЬ Т.ШЕВЧЕНКА – НОВИЙ ЕТАП У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Мета уроку: допомогти учням узагальнити й поглибити знання про розвиток української літератури Наддніпряншини, сприяти формуванню наукового світогляду, прагнення до самовдосконалення; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань, розвивати діалогічне мислення, світогляд; виховувати шанобливе ставлення до...

WordPress: 23.13MB | MySQL:27 | 1,032sec