Середовище існування : водне, повітряне, наземне

Тема: Середовище існування : водне, повітряне, наземне. Мета : повторити завдання , цілі аутекології , основні етапи розвитку            екології як науки ; ознайомити учнів з особливостями середовищ існування рослин : водного , наземного...

Світло як екологічний фактор

Тема : Світло як екологічний фактор Мета : повторити поняття « середовище» , співвідношення понять «середовище» , « навколишнє середовище» , вплив різних середовищ на живі організми , рослини , та пристосування організмів до...

Вода як екологічний фактор

Тема: Вода як екологічний фактор Мета: повторити принципи пристосувань рослинних організмів до освітленості , групи рослин відповідно до світлового фактору ; ознайомити з основними характеристиками води як екологічного фактору , значенням води для живих...

Температура як екологічний фактор

Тема : Температура як екологічний фактор Мета : повторити особливості надходження води на Землю , пристосування рослин до надмірної кількості води та її нестачі , групи рослин по відношенню до води ; розглянути температуру...

Особливості впливу на рослини грунтових і орографічних факторів

Тема: Особливості впливу на рослини грунтових і орографічних факторів Мета: повторити особливості у пристосуванні рослин до різних температур, поділ рослин на групи відповідно до впливу тепла ; ознайомити учнів з поняттям «орографічні» та грунтові...

Особливості впливу на рослини біотичних факторів

Тема : Особливості впливу на рослини біотичних факторів Мета : повторити поняття «едафічні» , «орографічні» фактори , їх вплив на рослини  , основні ґрунтоутворюючі фактори ; розширити знання учнів про біотичні фактори  , їх...

Особливості впливу на рослини антропічних факторів

Тема : Особливості впливу на рослини антропічних факторів Мета : повторити зміст поняття « біотичний» фактор , класифікацію біотичних факторів , рівні трофічних зв»язків ; ознайомити учнів з поняттям « анторопічний» фактор , його...

Взаємодія екологічних факторів. «Закон толерантності» Шелфорда

Тема : Взаємодія екологічних факторів . « Закон толерантності» Шелфорда Мета : повторити суть поняття « антропічний» фактор , його класифікацію , особливості впливу на рослини людини, її діяльності ; ознайомити учнів із «законом...

Практична робота № 1 . Оцінка забрудненості повітря за допомогою лишайників

Тема : Практична робота № 1 . Оцінка забрудненості повітря за допомогою лишайників ( ліхеноіндикація ) Мета : ознайомити учнів із основними формами слані у лишайників , найбільш поширеними видами лишайників , які використовуються...

WordPress: 22.83MB | MySQL:27 | 0,798sec