«ЛЮДЯНІСТЬ, ДОВЕРШЕНІСТЬ В УСЬОМУ…». ПЕТРАРКА – ВИДАТНИЙ ІТАЛІЙСЬКИЙ ПОЕТ-ГУМАНІСТ. ПРОВІДНІ МОТИВИ «КНИГИ ПІСЕНЬ»

Освітньо-виховна мета: зацікавити учнів творчістю Ф.Петрарки, підвести до розуміння, чому Петрарку вважають видатним італійським поетом-гуманістом; визначити будову сонета та провідні мотиви «Книги пісень»; розвивати усне мовлення, природовідповідне мислення, навички виразного читання; сприяти розширенню словникового...

ВСТУП. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ. ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. СУЧАСНИЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки: Характеризу вати зміст фізичної географії України та методи географічних досліджень Наводити приклади формування території України Показувати на карті одиниці адміністративно-територіального устрою Складати прості схеми класифікації географічних наук, методів...

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. КРАЙНІ ТОЧКИ І РОЗМІРИ ТЕРИТОРІЇ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, КОРДОНИ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ. НАНЕСЕННЯ НА КОНТУРНУ КАРТУ КРАЙНІХ ТОЧОК, ГЕОГРАФІЧНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ ТА КОРДОНІВ КРАЇН, ЩО МЕЖУЮТЬ З НЕЮ

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки: Характеризувати кордони та особливості географічного положення України Визначати координати крайніх точок та географічних центрів Робити висновки про особливості географічного положення України Робити прогноз впливу географічного положення на розвиток...

РОЗТАШУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ СТОСОВНО ГОДИННИХ ПОЯСІВ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ В ГОДИННИХ ПОЯСАХ

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки: Характеризувати положення України стосовно годинних поясів Визначати поясний і місцевий час   Обладнання: підручник, атлас, мультимедійна презентація теми в схемах, електронний атлас «Географія України» , карта «Годинні пояси...

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ЕКСПЕДИЦІЙНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. ТУРИСТИЧНІ ПОДОРОЖІ, ЕКСКУРСІЇ, КРАЄЗНАВЧІ ПОШУКИ. МУЗЕЙНІ ЕКСПОЗИЦІЇ, ВИСТАВКИ. ГЕОГРАФІЧНІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ, ДОВІДНИКИ, СЛОВНИКИ, КАЛЕНДАРІ. ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ. ГЕОГРАФІЧНІ ОПИСИ В МИСТЕЦЬКИХ ТВОРАХ, ЗМІ, В ТОМУ ЧИСЛІ АУДІО ВІЗУАЛЬНИХ ТА ІН.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки: Характеризувати методи і засоби отримання географічної інформації Користуватися довідниками, енциклопедіями, словниками тощо Добирати різні джерела інформації щодо заданої теми дослідження   Обладнання: підручник, атлас, мультимедійна презентація теми в...

КАРТИ-ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ, СПОТВОРЕННЯ ПЛОЩ, ФОРМ, КУТІВ, ВІДСТАНЕЙ

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки: Розпізнавати картографічні проекції Визначати види спотворень на картах   Обладнання: підручник, атлас, мультимедійна презентація теми в схемах, електронний атлас «Географія України» , карти, плакати : Картографічні проекції, Спотворення...

ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ КАРТ. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ЯВИЩ НА КАРТАХ. ВИДИ КАРТ. ГЕОГРАФІЧНІ АТЛАСИ. ЕЛЕКТРОННІ КАРТИ І АТЛАСИ

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки: Розпізнавати види карт, їх зміст і призначення Читати легенду карт Користуватися картами, атласами для отримання необхідної інформації Обладнання: підручник, атласи, мультимедійна презентація теми в схемах, електронний атлас «Географія...

ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ. ОПИС МІСЦЕВОСТІ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЗА НАВЧАЛЬНИМИ ТОПОГРАФІЧНИМИ КАРТАМИ

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки: Користуватися топографічними картами Описувати місцевість та розв’язувати задачі за топографічними картами Обладнання: підручник, атласи, мультимедійна презентація теми в схемах, електронний атлас «Географія України» , карти, топографічна карта, заготовка...

ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Урок 1 Географічні відомості про територію України у античних географів, «Повісті временних літ», літописах. Перші карти України Урок 2 Дослідження природних умов і природних ресурсів України у ХУІІІ-ХІХ ст. Урок 3 Географічні дослідження України...

WordPress: 22.98MB | MySQL:26 | 0,722sec