Історія відкриття хімічних еле­ментів. Вплив хімічних знань на розвиток суспільства

Тема. Історія відкриття хімічних еле­ментів. Вплив хімічних знань на розвиток  суспільства. Мета: Ознайомити із історією відкриття деяких хімічних елементів та впливом хімічних знань  на розвиток суспільства; повторити знання про хімічний елемент; розвивати навчально-пізнавальні інтереси...

Відомі вчені-хіміки та їхні відкриття. Лауреати Нобелів­ської премії

Тема. Відомі вчені-хіміки та їхні відкриття. Лауреати Нобелів­ської премії. Українські вчені-хіміки. Хімічні «ляпсуси» ве­ликих учених. Мета: ознайомити учнів із відомими вченими-хіміками та лауреатами Нобелівської премії,  відкриттями та хімічними «ляпсусами» ве­ликих учених; розвивати дослідницькі та...

Лабораторія алхіміка

Тема. Лабораторія алхіміка. Мета: поглибити знання учнів про історію розвитку хімії, забезпечити створення в учнів цілісного знання  про хімічну науку; розвивати  дослідницькі та творчі здібності; виховувати бажання бути потрібним, усвідомлення значення колективної роботи. Тип...

Правила безпеки в кабінеті хімії при роботі з хімічними реактивами, посудом, при­ладами

Тема. Правила безпеки в кабінеті хімії при роботі з хімічними реактивами,  посудом, при­ладами. Внесок алхіміків у створення хімічного посуду та приладів. Практична робота. Ознайомлення з при­йомами поводження з хімічним   посудом  та правилами техніки про­ведення...

«Зашифровані записи». Назви планет, що зустрічаються в на­звах елементів

Тема. «Зашифровані записи». Назви планет, що зустрічаються в на­звах елементів. Мета: забезпечити формування поняття  хімічного елемента та ознайомити з назвами і символами  елементів; ознайомити із поширеністю  хімічних елементів уприроді та походженням назв хімічних елементів;...

Походження назв хімічних елементів і простих речовин

Тема. Походження назв хімічних елементів і простих речовин. Мета: забезпечити формування поняття  хімічного елемента та ознайомити з назвами і символами  елементів; ознайомити із поширеністю  хімічних елементів уприроді та походженням назв хімічних елементів; навчити записувати...

Вміст елементів в організмах. Найпоширеніші елементи у Всесвіті, зірках, на Землі

Тема. Вміст елементів в організмах. Найпоширеніші елементи у Всесвіті, зірках, на Землі (в атмосфері, гідросфері, літо­сфері). Мета: Ознайомити учнів із хімічними елементами та їх  біологічною роллю в організмі людини; розвивати вміння аналізувати  властивості  хімічних...

Суміші, їх класифікація (гете­рогенні та гомогенні), тверді розчини, амальгами

Тема. Суміші, їх класифікація (гете­рогенні та гомогенні), тверді розчини, амальгами. Мета: розкрити хімічну суть поняття «речовина». Формувати поняття    про чисті речовини та суміші, акцентувати увагу на збережені чи зміні властивостей у сумішах, залежно від...

Способи розділення сумішей (седиментація, екстракція, де­кантація, дистиляція, сорбція)

Тема. Способи розділення сумішей (седиментація, екстракція, де­кантація,  дистиляція, сорбція). Практична робота. Основні способи  роз­ділення сумішей (пові­тря, піна, сплав, туман, молоко (скисання)). Мета: сформувати поняття про чисті речовини та суміші; ознайомити учнів з основними способами ...

Визначення валентності за по­ложенням елемента в періодич­ній системі Д. Менделєєва. Структурні формули речовин (Н2, О2 , N2)

Тема. Визначення валентності за по­ложенням елемента в періодич­ній системі Д. Менделєєва. Структурні формули речовин (Н2, О2 , N2). Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про валентність, хімічні формули.  Розвивати системність мислення, зацікавленість учнів у...

WordPress: 23.05MB | MySQL:28 | 1,011sec