Офіційно-ділова лексика

Тема. Офіційно-ділова лексика Мета: познайомити шестикласників з офіційно-діловою лексикою та сферою її використання; виробляти вміння й навички відрізняти офіційно-ділову лексику від загальновживаної, діалектної, професійної, емоційно-експресивної; формувати загальнопізнавальні вміння використовувати офіційно-ділову лексику в усному та...

Поняття про фразеологізми. Джерела української фразеології. Ознайомлення з фразеологічним словником

Тема.  Поняття про фразеологізми. Джерела української фразеології. Ознайомлення з фразеологічним словником Мета: поглибити знання шестикласників про фразеологізми, познайомити із джерелами українських фразеологізмів, з фразеологічним словником, принципами класифікації фразеологізмів у ньому; сформувати вміння пояснювати значення...

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

Тема.  Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів Мета: поглибити й систематизувати знання учнів, одержані на попередньому уроці щодо різновидів фразеологізмів; формувати загально пізнавальні вміння з’ясовувати походження і значення фразеологічних зворотів; удосконалювати вміння...

Фразеологізми в ролі членів речення. Використання фразеологізмів у монологічному та діалогічному мовленні

Тема.  Фразеологізми в ролі членів речення. Використання фразеологізмів у монологічному та діалогічному мовленні Мета: ознайомити шестикласників із синтаксичною роллю фразеологізмів; формувати загально пізнавальні вміння визначати синтаксичну роль фразеологізмів, доречно використовувати їх у монологічному та...

Тематична контрольна робота №2. Лексикологія. Фразеологія(тести)

Тема. Тематична контрольна робота №2. Лексикологія. Фразеологія(тести) Мета: перевірити рівень засвоєних знань учнів з теми «Лексикологія. Фразеологія». Тип уроку: перевірка знань. Хід уроку  Організаційний момент. Повідомлення теми уроку. Основний зміст роботи. Тести 1-2  рівні...

Змінювання і творення слів. Твірне слово – база для утворення іншого слова

Тема. Змінювання і творення слів. Твірне слово – база для утворення іншого слова Мета: ознайомити шестикласників з поняттями «твірне слово», «твірна основа», поглибити знання учнів про основні способи словотворення в українській мові; розширити уявлення...

Контрольний письмовий докладний переказ тексту з елементами опису приміщення в художньому стилі

Тема. Контрольний письмовий докладний переказ тексту з елементами опису приміщення в художньому стилі Мета: перевірити вміння робити докладні перекази текстів з елементами опису      приміщення; поліпшувати мовленнєву культуру; розвивати пам’ять, логічне    мислення; виховувати любов до...

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник

Тема. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник Мета: повторити й систематизувати знання учнів про основні способи словотвору; ознайомити учнів із словотвірним словником, особливостями його побудови; навчити виконувати словотвірний аналіз слова, дати поняття про...

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-)

Тема. Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-) Мета: поглибити знання про засоби словотворення в українській мові; виробити навички правильного написання та вимови...

Зміни приголосних при творенні прикметників із суфік­сами -зьк-, -цьк-, -ськ- та іменників на -цтв(о), -зтв(о), -ств(о)

Тема. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфік­сами -зьк-, -цьк-, -ськ- та іменників на -цтв(о), -зтв(о), -ств(о) Мета уроку: поглибити знання учнів про засоби словотворення в українській мові; виробити навички правильного напи­сання та вимови...

WordPress: 22.89MB | MySQL:28 | 0,663sec