Людське життя як найвища цінність у сучасному світі

Мета: сформувати в учнів уявлення про поняття «цінність», «життя», «духовність», «духовна краса», «духовна потреба»; розвивати в учнів потреби гуманістичної спрямованості, потребу у самовдосконаленні; виховувати ставлення до власного життя та до життя інших людей як...

Моральні цінності — життєвий орієнтир людини

Мета: сформувати уявлення про моральні цінності людини; навчити висловлювати своє судження про роль і значущість моральних цінностей у житті людини; формувати вміння наводити приклади вчинків людей, сильних духом, аналізувати ситуації, у яких гостро відчуваються...

Що таке справедливість?

Мета: сформувати уявлення про справедливість; навчити оцінювати події в навколишньому світі та власному житті з позицій справедливості; наводити приклади справедливого і несправедливого в житті суспільства, у власному житті; формувати уміння висловлювати своє судження про...

Чому без праці життя людини втрачає сенс?

Мета: навчити учнів висловлювати своє судження про роль праці в житті людини, у становленні людської особистості; формувати вміння наводити приклади високої оцінки праці у казках, прислів’ях; характеризувати навчання як відповідальну працю, аналізувати власний внесок...

Що таке ідеал?

Мета: Сформувати в учнів поняття «ідеал», «кумир», «ідол»; формувати вміння висловлювати власне розуміння культурної людини, характеризувати типові риси культурної людини; обґрунтувати важливість самовдосконалення як одного з дієвих засобів наближення до морального ідеалу; розвивати потреби...

Людина — частина природи

Мета: навчити учнів висловлювати своє судження про людину як частину природи, наводити приклади ставлення людини до довкілля й оцінювати їх з позиції моралі, обґрунтовувати необхідність ставлення до природи України як національного багатства народу; сформувати...

Як пов’язані довкілля і здоров’я людини?

Мета: навчити пояснювати взаємозв’язок фізичного і духовного здоров’я людини; обґрунтовувати необхідність дотримання правил особистої гігієни, наводити приклади зумовленості здоров’я людини станом довкілля; висловлювати своє судження про роль фізичної культури в формуванні здорового способу життя,...

ПРАКТИКУМ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

«В кожній людині сонце, тільки дайте йому світити» — вчив знаменитий Сократ. Відкрий своє Сонце для всіх, безкорисно віддавай своє тепло людям. Щоденно зустрічай Сонце на відкритому повітрі або біля відкритого вікна. Міркуй про...

Як виникають і зберігаються моральні цінності суспільства

Мета: навчити тлумачити поняття «загальнолюдські цінності», висловлювати своє судження про роль загальнолюдських цінностей у гуманізації життя суспільства; розвивати вміння характеризувати поняття «добро», «справедливість», «щирість» як загальнолюдські цінності; формувати навички моделювання ситуацій, які свідчать про...

Що таке толерантність і нетерпимість?

Мета: формувати вміння обґрунтовувати важливість шанобливого ставлення до інших як передумову успішного спілкування; пояснювати поняття «толерантність», «нетерпимість», «повага»; наводити приклади толерантного ставлення до інших; виявляти прояви нетерпимості Й пропонувати шляхи її подолання; оцінювати власну...

WordPress: 22.96MB | MySQL:27 | 0,736sec