Місяць. Обертання Місяця навколо Землі. Фази Місяця. Сонячні та місячні затемнення

Тема: «Місяць. Обертання Місяця навколо Землі. Фази Місяця. Сонячні та місячні затемнення». Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про Місяць як природний супутник Землі та його вплив на життя. Завдання: ознайомити учнів з формою,...

Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі

Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі Мета: сформувати в учнів уяв­лення про Землю як планету Со­нячної системи, ознайомити з фор­мою і розмірами Землі, обертанням Землі навколо...

Місяць. Обертання Місяця навколо Землі. Фази Місяця

Місяць. Обертання Місяця навколо Землі.  Фази Місяця   Мета: сформувати в учнів уяв­лення про супутник Землі — Місяць, природу його обертання навколо Землі, сонячні та місячні затемнення; продовжувати розви­вати просторове уявлення про Всесвіт, логічне...

Тематичне оцінювання № 3

Тематичне оцінювання № 3 Мета: визначити рівень знань з теми; розвивати просторову уяву, логічне мислення, пам’ять; форму­вати наукову картину світу. Обладнання: роздруковані тес­тові завдання на кожного учня.                                                                                                      Хід уроку І. Організаційний момент....

Урок систематизації знань

Урок систематизації знань Мета: розширити і системати­зувати знання учнів про живу і не­живу природу, ознайомити їх з чинниками, що забезпечують жит­тя на Землі, з’ясувати їх роль у життєдіяльності організмів, про­довжити формувати поняття «се­редовище життя»;...

Роль води у природі. Колообіг води. Практична робота №7. Властивості води

Роль води у природі. Колообіг води. Практична робота №7. Властивості води Мета: сформувати уявлення Про колообіг води в природі, роз­кріпи її роль та властивості; формувати раціональне та бережливе використання води. Обладнання: фізична карта півкуль, карта України,...

Практична робота №8 Позначення на контурній карті водних об’єктів України

Практична робота №8 Позначення на контурній карті водних об’єктів України Мета: поглибити знання учнів про водойми України та їх місцезнаходження; навчати наносити географічні об’єкти  (водойми), дотримуючись правил; формувати картографічні уявлення; розвивати пізнавальний інтерес Обладнання:...

Повітряна оболонка Землі. Температура повітря

Повітряна оболонка Землі. Температура повітря  Мета: поглибити знання учнів про склад та властивості повітря; сформувати уявлення про атмо­сферу; продовжити розвивати вміння самостійно робити виснов­ки; виховувати бережливе ставлен­ня до повітряної оболонки. Обладнання: свічка, скляний циліндр,...

Атмосферний тиск. Рух повітря. Вітер

Атмосферний тиск. Рух повітря. Вітер Мета: сприяти формуванню в учнів системи знань про повітря­ну оболонку Землі; навчити корис­туватися барометром, флюгером. Обладнання: таблиці: «Атмо­сферний тиск», «Вітер»; барометр, флюгер; календар погоди, підруч­ники, малюнки, картки із завдан­нями....

Погода і спостереження за нею

Погода і спостереження за нею Мета: продовжити формувати в учнів основні уявлення про по­году, вчити спостерігати і поясню­вати причини її змін; розширити знання про прості метеорологічні прилади, формувати вміння ними користуватися. Обладнання: щоденники спо­стережень,...

WordPress: 22.9MB | MySQL:30 | 0,952sec