ВСТУП. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В ХІХ СТ.

Наприкінці ХVІІІ ст. західноукраїнські землі ввійшли до складу Австрійської імперії. Чужоземне панування , національне гноблення, релігійна роз’єднаність,соціально – економічний гніт, які встановилися після втрати державності, викликали відродження в суспільно – політичній думці ідеї соборності,...

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета: Охарактеризувати особливості розвитку української культури, а також з’ясувати основні досягнення українців у галузі освіти та науки; описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності , що були характерні для тогочасної культури...

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ НА НАДДНІПРЯНЩИНІ

Мета: Охарактеризувати особливості розвитку української культури, а також з’ясувати досягнення українців у галузі освіти. Описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності, що були характерні для тогочасної культури, із сучасними державотворчими ідеями...

РОЗВИТОК ОСВІТИ НА ТЕРЕНАХ ПІДАВСТРІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ

Мета:Охарактеризувати особливості розвитку української освіти на під австрійській території. Показати, розвиток освіти тут носив становий характер. Вчити учнів порівнювати та співставляти відповідний матеріал . Виховувати в учнів почуття поваги до освітніх надбань першої половини...

УКРАЇНСЬКА НАУКА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета: Охарактеризувати особливості розвитку української науки першої половини ХІХ століття. Показати основні досягнення в галузі природничих наук, наукових товариств, товариств сільського господарства. Дати оцінку діяльності науковим дослідженням історії України, а також той вклад, який...

КРАЄЗНАВЧІ, ІСТОРИЧНІ ТА АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета:Охарактеризувати діяльність археологічних, краєзнавчих та історичних товариств. Показати їхню співпрацю з науковими центрами європейських країн. Дати характеристику керівників цих установ. Підвести учнів до того, щоб вони оцінили значення їхньої діяльності в напрямку відстоювання самобутності...

WordPress: 22.89MB | MySQL:27 | 0,693sec