Робота над звуком «С». Корекція вад звуковимови

Тема: Робота над звуком «С». Корекція вад звуковимови. Мета: відпрацьовувати правильну артикуляцію звука «С» при вивчені букви Сс (ес); розвивати фонематичний слух; нормалізувати темп, плавність та ритмічність мовлення; розвивати дрібну моторику кистей та пальців...

Звук «Л» та буква «Л»

Тема. Звук «Л»  та буква «Л». Мета. Вчити правильній артикуляції звука [Л]. Розвивати навички звукового аналізу та синтезу, мовний апарат; фонематичний слух, виділяючи звук [Л] в словах; придумувати слова зі звуком [Л] . Формувати...

Робота над звуком «К». Корекція вад звуковимови

Тема: Робота над звуком «К». Корекція вад звуковимови. Мета: відпрацьовувати правильну артикуляцію звука «Ц» при вивчені букви Кк (ка); розвивати фонематичний слух; нормалізувати темп, плавність та ритмічність мовлення; корегувати сприйняття та, увагу, пам’ять, мислення;...

Звук «Р» та буква «Р»

Тема: Звук «Р» та буква «Р» . Мета. Вчити правильній артикуляції звука [р]; аналізувати вимову звука [р]. Розвивати фонематичний слух, виділяючи звук [р] в словах; придумувати слова зі звуком [р] та речення із цими...

Робота над звуком «Ш» Корекція вад звуковимови

Тема. Робота над звуком «Ш» Корекція вад звуковимови. Мета. Відпрацьовувати  правильну артикуляцію звука [ ш] при вивченні букви «ша» ; закріплювати чітку вимову звуку, працювати над звуко – буквеним  аналізом  слів;розвивати зв’язне мовлення, фонематичний...

Робота над звуком «З». Корекція вад звуковимови

Тема: Робота над звуком «З». Корекція вад звуковимови. Мета: відпрацьовувати правильну артикуляцію звука «З» при вивчені букви Зз (зе); закріплювати чітку вимову звуку; працювати над звуко-буквеним аналізом слів; розвивати зв’язне мовлення учнів, їх фонематичний...

Буква «Ь». Позначення на письмі м’якості приголосних за допомогою м’якого знака. Буквосполучення ьо. Читання слів з ним

Тема: Буква «Ь».Позначення на письмі м’якості приголосних за допомогою              м’якого знака. Буквосполучення  ьо. Читання слів з ним. Мета: продовжити засвоєння правильної вимови м’яких приголосних звуків;             удосконалення   навичок звуко-буквеного аналізу слів із м’якими  приголосними; вдосконалювати...

Розвиток вміння читати склади, слова і текст із буквосполученням «ДЗ»

Тема : Розвиток  вміння читати склади, слова і текст із буквосполученням «ДЗ». Мета: формувати в учнів навички злитого вимовляння африкат[ дз] , [дз’];             поглиблювати уміння співвідносити звуко- буквені структури слів;               вдосконалювати   навички звуко-буквеного аналізу слів...

Вимова та написання слів з апострофом. Робота над прислів’ями

Тема: « Вимова та написання слів з апострофом . Робота над прислів’ями» Мета:закріпити навички вимови , читання та написання слів з апострофом; розвивати вміння порівнювати , спостерігати, узагальнювати звукові явища ; вчити працювати над...

Робота над звуком [Ж]. Корекція вад звуковимови

Тема. Робота над звуком [Ж]. Корекція вад звуковимови. Мета. Вчити виділяти звук [ж] зі слова; відпрацьовувати правильну артикуляцію звука [ж]; працювати над звуковим аналізом слів. Розвивати фонематичне сприйняття, увагу, зв’язне мовлення . Обладнання: кубики, розрізна...

WordPress: 22.85MB | MySQL:27 | 0,820sec