Дипломна робота на тему: «ТЕМА ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ В РОМАНІ А.П. СВИДНИЦЬКОГО-ЛЮБОРАЦЬКІ»

Зміст Вступ    3   Розділ І. Роман «Люборацькі» як новаторство в українській прозі    5 1.1. Жанр роману «Люборацькі»    5 1.2. Проблематика та художня своєрідність роману «Люборацькі»    8 Розділ ІІ. Проблеми навчання і виховання у романі Анатолія Свидницького “Люборацькі”    21...

Дипломна робота на тему: «СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ»

ЗМІСТ ВСТУП ……………………………………………………………………    3 РОЗДІЛ 1. СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ У ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ …………………..        10 1.1. Ситуація та ситуативність. Класифікація ситуацій ………….        10 1.2. Тлумачення питання ситуативних завдань у науковій літературі ……………………………………………….        12 1.3. Теоретичні засади використання...

Дипломна робота на тему: «ОСОБЛИВОСТІ МОВОСТИЛЮ ВАСИЛЯ СТУСА»

ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ І. Формування художньої та естетичної концепції поета…………………………………………………………….. 8 1.1. Процес становлення стилю Стуса-поета ………………………………… 9 1.2. Василь Стус у контексті сучасної мовнокультурної ситуації……13 РОЗДІЛ ІІ. Художня своєрідність та мовностилістичні особливості...

Дипломна робота на тему: «МОВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ НОРМІ»

Зміст: Вступ………………………………………………………………………………………………………..3   Розділ І. Мовна політика України………………………………………………………………7 І.1. Мовна політика – загальні зауваги………………………………………………………..7 І.2. Історія мовного законодавства сучасної України…………………………………11 І.3. Закон “Про мови в Українській РСР” – загальна характеристика………….14 І.4. Інші нормативні акти,...

Дипломна робота на тему: «МИХАЙЛИНА КОЦЮБИНСЬКА»

Зміст Стор.   Вступ. …………………………………………………………………….3 Розділ І. Громадська та літературна діяльність Михайлини Коцюбинської на тлі доби……………………………………………..6 Розділ 2. Особливості раннього доробку дослідниці…………………………………..…………………………18 Розділ 3. Шістдесятництво та його представники у працях Михайлини Коцюбинської …………..…..……………………………32 Розділ...

Дипломна робота на тему: «ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКЕ СЛОВОТВОРЕННЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА»

ЗМІСТ ВСТУП ……………………………………………………………………..        3 РОЗДІЛ 1. АВТОРСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ: СЛОВОТВОРЧИЙ АСПЕКТ …………………………………………        7 1.1. Основні поняття неології ………………………………………        7 1.2. Стилістичне використання засобів словотвору ……………..        14 1.3. Новотвори – одна із домінант художньої системи письменника …………………………………………        18 РОЗДІЛ 2. ОКАЗІОНАЛЬНІ...

Магістерська робота на тему: «ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ КОЛОРОНІМІВ У СТРУКТУРІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ»

ЗМІСТ Вступ    3 Розділ 1. Основні положення теорії фразеології    6 1.1 Фразеологія як наука та предмет її дослідження    6 1.2 Семантика фразеологічних одиниць    10 1.3 Природа фразеологізмів та їх компонентів    13 1.4 Системні зв’язки у сфері фразеології    19 Розділ 2....

Дипломна робота на тему: «ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ»

Зміст Вступ    3 Розділ І Психолого-педагогічні особливості розвитку діалогічного мовлення в учнів початкових класів    6 1.1. Психологічні та психолінгвістичні основи формування діалогічного мовлення молодших школярів    6 1.2. Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення    13 1.3. Основні види роботи над розвитком...

Дипломна робота на тему: «ВІДОНІМНІ УТВОРЕННЯ В МОВІ СУЧАСНОЇ ПЕРІОДИКИ»

ЗМІСТ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ………………………………………………………………………. 3 ВСТУП……………………………………………………………………………………………………… 4 РОЗДІЛ 1 Теоретичні проблеми дослідження відонімних утворень та їх презентації в публіцистичному тексті…………………………………………………………………………… 12 1.1. Екстралінгвальні чинники виникнення відонімних утворень ………….. 13 1.2. Інтралінгвальні чинники виникнення відонімних...

Дипломна робота на тему: «ВІДОБРАЖЕННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ ЗАСОБАМИ ФРАЗЕМІКИ»

ЗМІСТ Умовні скорочення ……………………………………………………………….. 3 ВСТУП ………………………………………………………………………. 10 РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТНИХ ФРАЗЕМ ЯК КОМУНІКАТИВНИХ ОДИНИЦЬ МОВИ…………………………………………………………………………… 17 РОЗДІЛ 2 семантико-структурна характеристика фразем на позначення морально-етичних якостей……………………..24 2.1. Фразеосемантична група «Позитивні морально-етичні якості людини»……………………………………………….……………………………...

WordPress: 25.43MB | MySQL:26 | 0,907sec