Дипломна робота на тему: «Я – КОНЦЕПЦІЯ ЯК ФАКТОР ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ В РАННІЙ ЮНОСТІ»

ЗМІСТ ВСТУП    3-5 РОЗДІЛ 1. Я-концепція в ранній юності    6-25 1.1. Самосвідомість і його місце в психічної організації життя людини    6-8 1.2. Поняття, значення й структура Я-концепції    8-15 1.3. Становлення самосвідомості в ранній юності як джерело формування Я-концепції    15-19...

Дипломна робота на тему: «ШЛЯХИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ (НА БАЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖКИ)»

ЗМІСТ ВСТУП    3 РОЗДІЛ І. Теоретичні засади здійснення екологічної освіти в умовах загальноосвітньої школи    6 1.1 Екологічна освіта як актуальна соціальна та педагогічна проблема    6 1.2 Дослідницька робота з екології в умовах загальноосвітньої школи    12 1.3. Сутність екологічної...

Дипломна робота на тему: «СИСТЕМА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ»

ЗМІСТ Сторінки Вступ …………………………………………………………………………………………………3 – 6 Розділ І. Профорієнтація учнів як психолого-педагогічна проблема. 1.1. Сутність, завдання та зміст профорієнтаційної роботи …………7 – 13 1.2. Взаємозв’язок медичного, педагогічного і психологічного впливу як запорука якісної профорієнтаційної...

Дипломна робота на тему: «РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ»

Зміст Вступ    4 І. Особливості розвитку творчості у дітей з нормальним та недорозвиненим інтелектом.    7 1.1.    Творча діяльність, як психологічна категорія.    7 1.2. Чинники розвитку творчої діяльності.    12 1.3. Причини недорозвитку творчих здібностей у розумово відсталих школярів.    20 ІІ. Шляхи...

Дипломна робота на тему: «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ»

ЗМІСТ Вступ ……………………………………………………………………………3 Розділ І. Теоретичні основи проблеми соціальної адаптації молодших школярів. Поняття адаптації, дезадаптації. Проблема соціальної адаптації молодших школярів…………………………………………………….6-10 Фізіологічні і психологічні аспекти соціальної адаптації дитини до школи…………………………………………………………………11-24 Проблема дезадаптації дітей молодшого шкільного...

Дипломна робота на тему: «ПСИХОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ»

Зміст Вступ    3 Розділ І. Психолого-фізіологічні основи розробки і використання опорного конспекту у навчанні фізики.    5 1.1. Дидактичні передумови оптимізації навчального процесу    5 1.2.Основні теорії рівневого підходу в психолого-педагогічній літературі    11 1.3. Дидактична роль опорного конспекту в навчанні...

Бакалаврська робота на тему: «ПСИХОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ»

Зміст: Вступ……………………………………………………………………………………………………………3 Розділ І. Характер як індивідуальна риса особистості…………………………………….6 1.1. Загальне поняття про характер……………………………………………………….6 1.2. Типологія характеру……………………………………………………………………..11 1.3. Риси характеру……………………………………………………………………………..17 Висновки до І розділу…………………………………………………………………………………..19 Розділ ІІ. Темперамент як сукупність індивідуально-психологічних якостей….21 2.1. Історія розвитку...

Дисертація на тему: «ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»

ЗМІСТ   ВСТУП ………………………………………………………………………………………….. 4 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи розвитку професійної діяльності викладача іноземної мови ………………………………………….………………..     11 1.1. Професійна майстерність викладача іноземної мови як психолого-педагогічна проблема ………………………….……………………   11 1.2. Психологічні бар’єри...

Дипломна робота на тему: «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ»

ЗМІСТ: Вступ.    3   Розділ І. Теоретичні аспекти професійного самовизначення особистості старшокласника    6 1.1 Психологічні особливості юнацького віку.    6 1.2. Вибір професії як аспект самовизначення.    8 1.3. Роль самооцінки старшокласника в професійному самовизначенні.    15   Розділ II. Особливості професійного...

Дипломна робота на тему: «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПЕДАГОГА»

ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………………………………. 3   Розділ І. Концептуальні засади проблем професійних деформацій Проблема розвитку професійних деформацій в психолого-педагогічній літературі ……………………………………………………………………………………….8 Основні аспекти розвитку професійних деформацій вчителя у педагогічній діяльності………………………………………………………………….13 Передумови виникнення синдрому професійного вигорання як...

WordPress: 26.87MB | MySQL:26 | 1,598sec