Дипломна робота: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В НЕОБМЕЖЕНИХ ДВОСКЛАДОВИХ ПРОСТОРОВИХ ОБЛАСТЯХ

ЗМІСТ Вступ    3 Постановка задачі    7 §1. Математичне моделювання нестаціонарного процесу теплопровідності в області     8 §2. Математичне моделювання нестаціонарного процесу теплопровідності в області     15 §3. Математичне моделювання нестаціонарного процесу теплопровідності в області     18 §4. Математичне моделювання...

Магістерська робота на тему: «МЕТОДИКА РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ РІВНЕВИХ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ВЗАЄМНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН В ПРОСТОРІ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ»

ЗМІСТ вступ    4 РОЗДІЛ І    8 Теоретичні основи теми “паралельність та перпендикулярність прямих і площин” в курсі стереометрії    8 §1 Паралельність та перпендикулярність прямих і площин.    8 §2 Аналіз дидактичної і методичної літератури по темі дослідження    37 §3 Аналіз...

Дипломна робота на тему: «НАБЛИЖЕНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОПЕРАТОРНИХ РІВНЯНЬ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ФАКТИ»

Зміст Вступ………………………………………………………………………………………………………3 Розділ І. Ітераційні методи §1. Принцип стискуючих відображень та метод послідовних наближень………………………………………………………………………………………………..13 §2. Застосування методу до систем лінійних алгебраїчних рівнянь …………..17 §3. Розв’язування інтегральних рівнянь при допомозі методу послідовних наближень ………………………………………………………………………………………………..21 §4....

Дипломна робота на тему: «НАЙКРАЩЕ ОДНОЧАСНЕ РІВНОМІРНЕ НАБЛИЖЕННЯ КІЛЬКОХ НЕПЕРЕРВНИХ НА КОМПАКТІ ФУНКЦІЙ ПІДПРОСТОРОМ З ДВОСТОРОННІМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ТИПУ НЕРІВНОСТЕЙ»

Зміст Вступ …………………………………………………………………………………………………….. Розділ І. Конуси допустимих напрямків і характеризація точокмінімуму. §1.1. Визначення конусів допустимих напрямів ………………………………….. §1.2. Властивості конусів допустимих напрямків ………………………………… §1.3. Конуси допустимих напрямків для опуклої множини ………………….. §1.4 Характеризація точок...

Дипломна робота на тему: «НАЙКРАЩА РІВНОМІРНА АПРОКСИМАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОГО КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ СКІНЧЕННОВИМІРНИМ КОНУСОМ»

Зміст Перелік умовних позначень    3 Вступ    6 1. Деякі допоміжні твердження та теореми.    13 1.1. Опуклі множини.    13 1.2. Конуси допустимих напрямів для опуклої множини    17 1.3. Характеризація точок мінімуму за допомогою конусів допустимих напрямків для опуклих множин.    28 Висновки...

Дипломна робота на тему: «МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ФУНКЦІЙ В КУРСІ АЛГЕБРИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ»

Зміст І. Вступ    3 IІ. Дидактична суть проблемного методу навчання    5 §1. Проблемне навчання, його характеристика    5 §2. Рівневе навчання, його особливості    25 §3. Аналіз псохологічної, дидактичної, методичної літератури по темі дослідження    25 §4. Аналіз підручників з алгебри 7-9-х...

Магістерська робота на тему: «МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ»(АГРАРНИЙ ПРОФІЛЬ)

Зміст.   І. Вступ.    3 II. Дидактична суть проблемного методу навчання.    9 §1. Проблемне навчання і його суть.    9 §2. Аналіз дидактичної, психологічної і методичної літератури по темі дослідження.    23 §3. Аналіз підручників і посібників щодо сприяння проблемного...

Дипломна робота на тему: МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ» В КУРСІ МАТЕМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ»

Зміст I. Вступ    4 II. Теоретичні основи теми “Інтеграл та його застосування” в курсі математики старшої школи  §1. Місце інтегрального числення в шкільному курсі математики та необхідність його вивчення §2. Аналіз психологічної, дидактичної та методичної...

Магістерська робота на тему: «МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПОХІДНОЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ І У ВНЗ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ»

Зміст Вступ …………………………………………………………………3 Дидактична суть проблемного методу навчання…………………9 §1. Проблемний метод навчання і його дидактична суть. Аналіз психолого – педагогічної та методичної літератури по темі дослідження ……………9 §2. Аналіз шкільних підручників з алгебри і...

Дипломна робота на тему: «ІТЕРАЦІЙНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОПЕРАТОРНИХ РІВНЯНЬ»

Зміст Вступ Розділ І. Ітераційні методи §1. Метод послідовних наближень, його застосування до систем лінійних алгебраїчних рівнянь §2. Застосування методу послідовних наближеньдо інтегральних рівнянь Фредгольма другого роду. §3. Розв’язування інтегральних рівнянь Вольтери другого роду...

WordPress: 25.58MB | MySQL:28 | 0,817sec