Бакалаврська робота на тему: «ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ПАВЛА І ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РОСІЇ»

Зміст: Вступ……………………………………………………………………………………………………………3 Розділ І. Джерела та історіографія дослідження…………………………………………6 Розділ II. Павло І: історичний портрет до вступу на престол……………………10 Розділ III. Реформування внутрішньої політики за правління Павла І……18 Розділ IV. Зовнішня політика Павла І……………………………………………………….28 Розділ...

Магістерська робота на тему: «КОЗАЦТВО В РОКИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1648 – 1676»

Зміст Вступ……………………………………………………………………………………………..3-10 Примітки……………………………………………………………………………..10-13 Розділ І Перетворення у провідну верству суспільства………………………14-39 Примітки…………………………………………………………………………….39-45 Розділ ІІ Зміна форм землеволодіння…………………………………………………46-69 Примітки…………………………………………………………………………….70-74 Розділ ІІІ Політична культура козацтва та його провідна роль в процесі державотворення……………………………………………………………….75-100 Примітки…………………………………………………………………………101-105 Висновки…………………………………………………………………………………106 -107 Список використаних...

Дипломна робота на тему: «КИЄВО-БРАТСЬКА (КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА) КОЛЕГІЯ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.»

Зміст Вступ_______________________________________________________ Розділ Огляд джерельної бази та історіографії даної проблеми______________6 Розділ 2 Культурне піднесення в Україні наприкінці ХVІ- на початку ХVІІ ст. Виникнення та розвиток вищої освіти________________________________17 Розділ 3 Роль Києво-Могилянської колегії в розвитку...

Бакалаврська робота на тему: «ІТАЛІЯ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ»

Зміст     Вступ. Огляд історіографії і джерел. Огляд історіографії………………………………………. Огляд джерел…………………………………………….. Початок першої світової війни і Італія. Соціально – економічне і політичне становище Італії напередодні війни. Плани Італії щодо війни та її дипломатичні лавірування. Італія...

Дипломна робота на тему: «ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА»

План ВСТУП…………………………………………………………………….……..…3 РОЗДІЛ І УТВОРЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА Підрозділ І. Передумови утворення та утворення Галицько-Волинського князівства……………………………………………………………….……….….6 Підрозділ ІІ. Основні віхи історії Галицько-Волинського князівства.……..11 РОЗДІЛ ІІ ОСНОВНІ РИСИ І ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА Підрозділ І....

Дипломна робота на тему: «ВОЛИНЬ У СКЛАДІ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІСТВА»

ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………..3. Розділ І. Політичний розвиток Волині у складі Галицько-Волинського князівства……………………………………………………….6. Мстиславичі. Київська династія на Волині…………………….6. Волинь в інтеграційному процесі Руської землі на рубежі ХІІ – ХІІІ ст……………………………………………………………….16. Волинська земля в часи правління Данила...

WordPress: 24.43MB | MySQL:26 | 1,055sec