Дипломна робота на тему: «СЮЖЕТОБУДОВА РОМАНІВ РЕМАРКА»

Зміст Вступ…………………………………………………………………………………3 Розділ І. Основні структурні принципи організації сюжету роману Ремарка «На Західному фронті без змін»…………………………………………10 Розділ ІІ. Сюжетно – композиційні особливості «Тріумфальної арки»………..26 Розділ ІІІ. Сюжетика роману Ремарка «Час жити та час помирати»………….42...

Дипломна робота на тему: «РОМАН ПАТРІКА ЗЮСКІНДА «ЗАПАХИ, АБО ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ»

ЗМІСТ Стор. Вступ……………………………………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. Роман Патріка Зюскінда «Запахи, або історія одного вбивці» як класичний твір постмодерністської ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………………………………………6 Специфічні ознаки літератури постмодернізму………………………….6 Роман Патріка Зюскінда «Запахи, або Історія одного вбивці» як літературний, філософський, історико-культурний...

Дипломна робота на тему: «ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА ТВОРІВ Е. ХЕМІНГУЕЯ»

Зміст Вступ……………………………………………………………………………… 3 Розділ I. Вічний конфлікт між справжнім і уявним як один із визначальних в системі етичних цінностей роману “Прощавай, зброє!”………………………… 11 Розділ II. Основні аспекти вирішення проблеми сутності людини у філософській символіці...

Дипломна робота на тему: «ОСОБЛИВОСТІ КОНТАМІНАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

Зміст Стор. Вступ ………………………………………………………………………………. 3 Розділ 1. Суперечність єдності форми та змісту фразеологізмів – основа їх реформувань в мовному функціонуванні..………………………… 8 Статус фразеологічної контамінації в системі фразотвору німецької мови..…………………………………………………………. 8 Розмежування фразеологічної контамінації та...

Дипломна робота на тему: «НАРОДНА ЕТИМОЛОГІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗБАГАЧЕННІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА НАЗВ ВС – вільні словосполучення НЕФО – народноетимологізована фразеологічна одиниця ФО – фразеологічна одиниця НУФС – Німецько-український фразеологічний словник / Гаврись, Пророченко 1981/. DE – Duden. Etymologie / Duden...

Дипломна робота на тему: «МІСЦЕ І РОЛЬ ІЗМУСІВ – У МОВІ ТОТАЛІТАРНОГО СУСПІЛЬСТВА»

Зміст    2 Вступ    3 РОЗДІЛ І КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНА ТОТАЛІТАРНИХ СВІТІВ    7 1.1. Специфіка відображення категорій “свій / чужий” в концептуальному просторі тоталітаризму    7 1.2. Теоретичне підґрунтя концептуальної картини тоталітарних світів: ідеологія – тоталітаризм – тоталітарна ідеологія    21 1.3. Теоретичні...

Дипломна робота на тему: «МІСЦЕ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗГОДИ НЕЗГОДИ У СИСТЕМІ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ЗМІСТ   ВСТУП.    3 РОЗДІЛ І    8 МІСЦЕ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗГОДИ/НЕЗГОДИ У СИСТЕМІ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    8 1.1. Прагмалінгвістика як джерело теорії мовленнєвих актів    8 1.2. Мовленнєві акти та їх класифікації    10 І.3. Класифікації реактивних реплік підтвердження та заперечення    22...

Дипломна робота на тему: «КАТЕГОРІЯ ВАЛЕНТНОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ»

ЗМІСТ:   Вступ……………………………………………………………………………………………………………..4   § 1. ПРОБЛЕМА ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ ВАЛЕНТНОСТІ…….5 1.1. Визначення поняття валентності…………………………………………………….5 1.2. Розвиток поняття категорії валентності………………………………………..6 1.3. Недоліки в понятті категорії валентності……………………………………….8 1.4. Категорія валентності в дослідженнях німецьких лінгвістів…………..10 1.4.1....

Дипломна робота на тему: «ЗНАЧЕННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЕФІНІЦІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКОНУ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

Зміст Вступ……………………………………………………………………………….. 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження…………………… 7 Концепції дослідження словника літературної мови………………….. 7 Лінгвістичні основи сучасної тлумачної лексикографії……………… 11 Динамізм лексичного складу сучасної німецької мови……………….. 16 Значення слова у мовній діяльності…………………………………….. 20...

Дипломна робота на тему: «ЕКСПРЕСИВНІСТЬ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ)»

Зміст Вступ …………………………………………………………………………… 3 Розділ 1. Роль рубіжних одиниць у системі синтактико – стилістичних відносин …………………………………………………………………………. 8 Висновки до 1 розділу …………………………………………………………. 11 Розділ 2. Парантетичні внесення і їх експресивна функція ………………… 13 §...

WordPress: 25.74MB | MySQL:26 | 3,115sec