Дипломна робота: «Система управління безпекою корпоративної мережі»

АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядаються питання організації безпечного функціонування корпоративної мережі. Предметом досліджень є системи безпеки корпоративних мереж. Об’єктом досліджень є організація безпечного середовища функціонування корпоративної мережі. Метою роботи є розробка системи управління безпекою...

Дипломна робота: Розробка системи тестування на базі технології ASP.NET та мови програмування C#

Зміст ВСТУП    4 РОЗДІЛ 1. ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ    7 1.1. Використання тестів в управлінні освітою    7 1.2. Основні види тестових завдань та їх особливості    7 1.3. Класифікація тестів    11 1.4. Правила складання тестових завдань    14 РОЗДІЛ 2....

Дипломна робота на тему: «РОЗРОБКА МОДЕЛЮЮЧОЇ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У МОДЕЛЮЮЧИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБАХ»

Зміст Вступ    4 Розділ І. Математичний апарат опису динамічних об’єктів    7 1.1. Математичні моделі лінійних стаціонарних динамічних об’єктів    7 1.2. Різницеві динамічні моделі    9 1.3. Чисельна реалізація математичних моделей лінійних динамічних об’єктів    12 Розділ ІІ. Структурне моделювання динамічних об’єктів    15...

Дипломна робота на тему: «ІГРОВІ МОДЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАФІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ В VISUAL BASIC .NET»

Зміст Вступ    6 Розділ І. Програмування графічних елементів. Вмонтовані можливості VB.Net    7 1.1 Простір імен System.Drawing    7 1.2 Задання кольорів елементів керування    12 1.3 Задання координат точки    12 1.4 Розмір об’єкту    13 1.5 Задання параметрів прямокутника    14 1.6 Малювання ліній і...

Дипломна робота на тему: «ВИВЧЕННЯ ЦИКЛІЧНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЙ»

ЗМІСТ Вступ                                              6 І. Загальна теорія циклів                                     Реалізація циклів на навчальній алгоритмічній мові              8 Програмування циклів на мові Pascal                         33 Програмування циклів на QBasic                         54 ІІ. Розв’язування задач з використанням циклів                     ...

Дипломна робота на тему: «МОДЕЛЬ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Зміст Вступ……………………………………………………………………………………..6 Розділ I. Огляд математичних методів, які використовуються при побудові імітаційної моделі економіко-організаційних систем…….………………..7 1.1. Формування можливих значень випадкових величин із заданим законом розподілу ………..…………………………………….…………7 1.1.1. Метод Неймана ..……..……………..………………………………….9 1.2 Моделювання випадкових величин…………………………………..10...

Дипломна робота на тему: «ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОЧЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯМ ОПОРУ КОЧЕННЮ І МАКСИМАЛЬНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ КОЛЕСА І ҐРУНТУ»

Зміст: Вступ 1. Процеси деформації коліс і ґрунту. 1.1 Загальна характеристика процесів взаємодії коліс з ґрунтом……………..4 1.2 Деформованість ґрунту……………………………………………………….6 1.3 Деформованість пневматичних шин……………………………….………14 1.4 Взаємодія еластичного колеса з ґрунтом………………………………….26 2. Вичислення кутів контакту. 2.1...

Дипломна робота на тему: «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ»

ЗМІСТ ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ    5 1 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ    7 1.1 Загальносистемні рішення    7 1.1.1 Опис процесу діяльності    8 1.1.1.1 Загальний огляд програмного комплексу IBM Lotus LMS    8 1.1.1.2 Огляд компонентів системи    9 1.1.1.3 Варіанти конфігурацій систем LMS    11 1.1.1.4 Масштаби систем корпоративного...

Бакалаврська робота на тему: «СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОГРАМНОГО РЕСУРСУ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИКЛАДНОЇ ПРОГРАМИ «GRAN-3D»

Зміст Вступ І. Теоретичні основи розробки та використання мультимедійних веб-орієнтованих програмних продуктів 1) Основні теоретичні відомості про створення мультимедійних програмних продуктів. 2) Використання засобів новітніх інформаційних технологій навчання під час розв’язування стереометричних задач. ІІ....

Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: «СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОГРАМНОГО РЕСУРСУ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИКЛАДНОЇ ПРОГРАМИ «GRAN-2D»

Зміст Вступ    3 I Теоретичні основи розробки мультимедійного Інтернет ресурсу навчального призначення    5 1.    Особливості створення мультимедійних програмних ресурсів    5 2.    Переваги використання гіпертекстової технології при створенні навчальних ресурсів    17 3.    Можливості програми GRAN-2D у навчанні геометрії    27 II. Створення мультимедійного Інтернет...

WordPress: 25.56MB | MySQL:28 | 1,960sec