Дипломна робота на тему: «ШКІЛЬНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ»

Зміст Вступ………………………………………………………………….……………………………….3 Розділ I. Проведення метеорологічних спостережень в школі………………..5 1.1. Метеорологічна служба………………………………………………………….5 1.2. Шкільні метеорологічні спостереження………………………………….11 1.3. Організація шкільних метеорологічних спостережень…………….20 1.4. Практичне використання шкільних метеорологічних спостережень………………………………………………………………………….24 Розділ II. Методи дистанційного вимірювання метеорологічних факторів………………………………………………………………………………………………..28...

Дипломна робота на тему: «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ»

Зміст. Вступ.    2 I. Теоретичні основи оптимізації навчального процесу з фізики.    6 1.1. Дидактичні передумови оптимізації навчального процесу    6 1.2. Еталонний підхід до контролю знань учнів.    12 а) ідеї об’єктивізації контролю в психолого-педагогічній літературі    12 б) основні теорії рівневого...

Дипломна робота на тему: «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕТАЛОННОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕНІ ФІЗИКИ»

Зміст Зміст    2 Вступ    3 Розділ 1. Теоретичні основи застосування еталонного підходу у традиційній системі фізичної освіти    6 1.1 Психолого-педагогічний аналіз традиційної системи фізичної освіти    6 1.2 Інноваційна парадигма освіти    6 1.3 Еталонні вимірники якості знань    14 Розділ 2. Методичні...

Дипломна робота на тему: «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ФІЗИКИ»

Зміст Вступ………………………………………………………………………………………………………….. Розділ І. Предмет і теоретичні основи дослідження. Стан проблем розв’язування задач у сучасній школі……………………………. 1.2 Методика розв’язування задач як психолого-педагогічна проблема…………. Розділ ІІ. Сучасні підходи до розв’язування задач. 2.1Особливості розв’язуваня задач при...

Дипломна робота на тему: «СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК (СЕЛЕНІД ГЕРМАНІЮ)»

З М І С Т ВСТУП……………………………………………………………………………..3 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАЛЬКОГЕНІДІВ А4В6 (огляд літератури)…………………………………………………………………………6 2. ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕЗУ СПОУК AIVBVI ТА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ЇХ ОСНОВІ ………………………………………………………………………17 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ТЕРИМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СЕЛЕНІДУ...

Дипломна робота на тему: «РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ПОЯСНЕННІ НОВОГО МАТЕРІАЛУ З ФІЗИКИ ДЛЯ 7-ГО КЛАСУ»

Зміст Розділ 1. Предмет і теоретичні основи дослідження Стан проблеми “Розвитку пізнавальних інтересів При пояненні нового матеріалу з фізики для 7-го класу ” в науково – методичній літературі. Організація вивчення нового матеріалу на уроках...

Дипломна робота на тему: «РЕАЛІЗАЦІЯ ЕТАЛОННОГО ПІДХОДУ З ФІЗИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ»

Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи застосування еталонного підходу у традиційній системі фізичної освіти……………………………… 1.1 Психолого – педагогічний аналіз традиційної системи фізичної освіти………………………………………………………………………………………….. Інноваційна парадигма освіти……………………………………………………… Еталонні вимірники якості знань …………………………………………………… Розділ 2. Методичні...

Дипломна робота на тему:«РЕАЛІЗАЦІЯ ЕТАЛОННОГО ПІДХОДУ В ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМАХ З МЕТОДИКИ І ТЕХНІКИ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ»

Зміст Вступ    4 Розділ I. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту    6 §1.1 Методики і техніки шкільного фізичного демонстраційного експерименту    6 §1.2 Матеріальне забезпечення і психологічні передумови переду мови засвоєння навчального матеріалу    10 §1.3 Ціннісно-орієнтована значущість пізнавальної задачі    11...

Дипломна робота на тему: «ПСИХОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ»

Зміст Вступ    3 Розділ І. Психолого-фізіологічні основи розробки і використання опорного конспекту у навчанні фізики.    5 1.1. Дидактичні передумови оптимізації навчального процесу    5 1.2.Основні теорії рівневого підходу в психолого-педагогічній літературі    11 1.3. Дидактична роль опорного конспекту в навчанні...

Дипломна робота на тему: «ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ФІЗИКИ НА ОСНОВІ ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНІКИ»

Вступ    ……………………………………………………………….    с. 3 І. Аналіз стану використання лазерної техніки при постановці навчального експерименту 1.1. Теоретичні основи оптичних квантових генераторів………    с. 5 1.2. Сучасний стан використання лазерної техніки в навчальному процесі………………………………………….    с. 20 1.3. Умови використання лазерів при...

WordPress: 27.77MB | MySQL:26 | 2,264sec