Дипломна робота на тему: Діяльність транснаціональних компаній в Україні

Зміст Вступ    4 Розділ 1. Теоретичні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій    7 1.1. Глобальні ТНК: загальна характеристика    7 1.2. ТНК у процесах глобального руху капіталів та інвестування    25 1.3. Позитивні та негативні наслідки господарської діяльності ТНК    38 Розділ 2. Аналіз...

Дипломна робота: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В НЕОБМЕЖЕНИХ ДВОСКЛАДОВИХ ПРОСТОРОВИХ ОБЛАСТЯХ

ЗМІСТ Вступ    3 Постановка задачі    7 §1. Математичне моделювання нестаціонарного процесу теплопровідності в області     8 §2. Математичне моделювання нестаціонарного процесу теплопровідності в області     15 §3. Математичне моделювання нестаціонарного процесу теплопровідності в області     18 §4. Математичне моделювання...

Дипломна робота: «Система управління безпекою корпоративної мережі»

АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядаються питання організації безпечного функціонування корпоративної мережі. Предметом досліджень є системи безпеки корпоративних мереж. Об’єктом досліджень є організація безпечного середовища функціонування корпоративної мережі. Метою роботи є розробка системи управління безпекою...

Дипломна робота: Розробка системи тестування на базі технології ASP.NET та мови програмування C#

Зміст ВСТУП    4 РОЗДІЛ 1. ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ    7 1.1. Використання тестів в управлінні освітою    7 1.2. Основні види тестових завдань та їх особливості    7 1.3. Класифікація тестів    11 1.4. Правила складання тестових завдань    14 РОЗДІЛ 2....

Бакалаврська робота ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 3 ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ…………………………….7 1.1. Особливості навчального процесу учнів з церебральним паралічем у закладах професійної освіти………………………..7 1.2....

Бакалаврська робота: МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДОЗРІВАННЯ ТА РОЗВИТОК ФУНКЦІЇ МОТОРИКИ ШКОЛЯРІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

ЗМІСТ 2 ВСТУП…………………………………………………………………3-6 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ…………………………………………7-19 1.1. Особливості навчального процесу учнів з церебральним паралічем у закладах професійної освіти………………….7-14...

Дипломна робота на тему: «РОЗРОБКА МОДЕЛЮЮЧОЇ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У МОДЕЛЮЮЧИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБАХ»

Зміст Вступ    4 Розділ І. Математичний апарат опису динамічних об’єктів    7 1.1. Математичні моделі лінійних стаціонарних динамічних об’єктів    7 1.2. Різницеві динамічні моделі    9 1.3. Чисельна реалізація математичних моделей лінійних динамічних об’єктів    12 Розділ ІІ. Структурне моделювання динамічних об’єктів    15...

Дипломна робота на тему: «ІГРОВІ МОДЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАФІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ В VISUAL BASIC .NET»

Зміст Вступ    6 Розділ І. Програмування графічних елементів. Вмонтовані можливості VB.Net    7 1.1 Простір імен System.Drawing    7 1.2 Задання кольорів елементів керування    12 1.3 Задання координат точки    12 1.4 Розмір об’єкту    13 1.5 Задання параметрів прямокутника    14 1.6 Малювання ліній і...

Дипломна робота на тему: «ВИВЧЕННЯ ЦИКЛІЧНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЙ»

ЗМІСТ Вступ                                              6 І. Загальна теорія циклів                                     Реалізація циклів на навчальній алгоритмічній мові              8 Програмування циклів на мові Pascal                         33 Програмування циклів на QBasic                         54 ІІ. Розв’язування задач з використанням циклів                     ...

Дипломна робота на тему: «МОДЕЛЬ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Зміст Вступ……………………………………………………………………………………..6 Розділ I. Огляд математичних методів, які використовуються при побудові імітаційної моделі економіко-організаційних систем…….………………..7 1.1. Формування можливих значень випадкових величин із заданим законом розподілу ………..…………………………………….…………7 1.1.1. Метод Неймана ..……..……………..………………………………….9 1.2 Моделювання випадкових величин…………………………………..10...

WordPress: 25.8MB | MySQL:27 | 1,378sec