Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -іння, -ення, -иння, -ив(о), -ев(о)

Тема.  Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -іння, -ення, -иння, -ив(о), -ев(о)

Мета:формувати вміння визначати в іменниках орфограму «Букви  е-є, е-и в суфіксах –ичк-, -ичок-, -ечк- (-єчк-), -енн-(-єнн-), -ив-, -ев-» та обгрунтовувати

         вживання суфіксів відповідним орфографічним правилом; повправляти в написанні та правильній вимові слів із вказаними суфіксами; прищеплювати смак до влучного й образного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

 

Робота біля дошки. Подані іменники вимовити відповідно до норм орфоепії. Виділені слова передати  фонетичною транскрипцією.

Смичечок, рушничок, гудзичок, сонечко, стежечка, травичка, розумничка,  копієчка,  привезення, прилучення, засвоєння, бурячиння, лушпиння, прядиво, плетиво, марево.

 

Вивчення нового матеріалу.

 

Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу .

Складання опорних схем за вивченим матеріалом  (робота за варіантами)

 

Пояснення вчителя.

Суфікс -инн(я) вживається в іменниках середнього роду, що означають збірні поняття (бобовиння, картоплиння, але: каміння, коріння, насіння). Суфікс -ив- вживається для вираження збірних понять, які означають матеріал або продукт праці (вариво, добриво, меливо), але: марево (не матеріал і не продукт праці).

 

Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи.

 

Робота біля дошки. Від поданих іменників утворити іменники за допомогою суфіксів   ечок, -ечк, -ичок. Вимовити утворені слова відповідно до правил української орфоепії.

Книжка, смужка, стрічка, коник, полковник, мішок, вусик, кутик, край, діжка, племінниця, суниця, молодиця, печериця, світлиця, черевик, медівник, хлопчик, плужок, гачок, бублик.

 

 

Вибірковий диктант. Виписати іменники з суфіксами –енн- (-єнн-),  -інн-,

-анн-, що означають опредмечену дію. Пояснити написання виписаних слів.

 

Літа летять, століття переходять, і в тому перебільшення нема. (Д. Кремінь.) Материне благословення і з дна моря витягає. (Нар.творч.) Є сили смерті й сили сотворіння… Відроджується в пагоні коріння, а в ранній квітці чути пізній плід. (Л.Первомайський.)  Тільки хто ж то погасить зуміє перші мрії, перші поривання? (Д.Павличко.)

 

Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені букви.

Довге гарбуз..ння вилізло на курінь і почіплялось по тину. (І.Нечуй-Левицький.) Та це ж цвіте гарбуз! Його довге огуд..ння скрізь простяглось на вгороді. (О.Донченко.) Вже з городів, певно, позбирали, на загату склали картопл..ння… (В.Колодій). Тихо пливло павут..ння, і  тоненька хмарина лежала над яром, наче капустяний листок. (М.Вінграновський.) Он лінивий лин смокче крізь сон багов..ння. (Дніпрова Чайка.)

 

Словниковий диктант. Виділити в іменниках суфікси. Вимовити слова відповідно до правил української орфоепії.

Мереживо, морозиво, марево, сяєво, видиво, плетиво.

 

Словниковий диктант.

Завдання:записати слова, вставити пропущені букви.Виділити орфограму – букви -,и, є в суфіксах іменників із зменшено- пестливим значенням.

Вул…чка,сеср…чка, лис…чка, син…чка, крин…чка, тел….чка, жит…чко, горб…чок, трав…чка, кра…чок, стеж…чка, коппі…чка, лі…чка, відер…чко, Тон…чка, Ол…чка, Вал…чка, Марі…чка,дощ…чок, руч….чка, Тан…чка, Ма…чка.

 

Підсумок уроку

Бесіда.

  • У яких випадках  уживаються іменникові суфікси –ичк(а), -ичок? Навести приклади.
  • Що означають іменники з суфіксом –инн(я)? Навести приклади.
  • Коли вживається іменниковий суфікс –ив-,  а коли –ев-? Навести приклади.

 

  Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал підручника.Виконати вправу з підручника.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,562sec