Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев(-єв), -ов(-йов, -ьов), -ин-, -ін-, -ичн-

Тема. Букви е, о, и в прикметникових суфіксах –ев(-єв), -ов(-йов, -ьов), -ин-, -ін-, -ичн-

Мета: дати учням відомості про написання прикметникових суфіксів, направляти учнів у написанні прикметників із вказаними суфіксами; розвивати увагу, память, удосконалювати культуру усного й писемного мовлення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Активізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Завдання для самоперевірки.

Зі словами мудрий, учительський, майбутній складіть по два речення – в одному випадку слово має виконувати роль прикметника, в іншому – іменника.

 

Повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів.

 Засвоєння навчального матеріалу. Виконання системи завдань.

Пояснення вчителя.

 

Дослідження-спостереження.

Зробіть спостереження, коли пишемо -ов-, -ев-(-єв-). Під час проведення спостережень зверніть увагу на кінцевий приголосний твірної основи прикметників, а також їх значення.

Казковий           грушевий             життєвий

службовий         овочевий           значеннєвий

нульовий           жовтневий         алюмінієвий

бойовий              ситцевий             радієвий

 

Конструювання прикметників.

  1. Від поданих слів утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфіксів -ов-, -ев-(-єв-).

Дуб, граб, верба, осика, ясен, вільха, степ, сад, ліс, груша, яблуня, смушок, сторож, криця, поршень, січень, вересень, грудень, життя, взуття.

 

  1. Від іменників за допомогою суфіксів –ин-, -ін- утворіть присвійні прикметники, випишіть у дві колонки: в одну – з суфіксом –ин-, а в другу – з суфіксом –ін-(-їн-)

Микола, жінка, Дар’я, Перепесиля, перепелиця, Мар’яна, Софія, Коля, Ляля, мати, Маруся, Марійка, Надійка, Надя, Надія.

 

  1. За допомогою суфіксів -ев-(-єв-) і –ов-(-йов-) утворіть від іменників відносні прикметники, поставте в них наголоси і запишіть у дві колонки:

Взуття, шпиль, бій, ліс, спуск, груша, біль, верба, овоч, термін, тюль, воля, липа, сталь, гравій, ніж.

 

Коментоване письмо.

Спишіть, у словах поставте наголос. Виділіть суфікси, поясніть правопис.

Цільовий, духовий, грунтовий, емалевий, тіньовий, вольовий, сортовий, галузевий, життєвий, мигдалевий, металевий, чуттєвий, соєвий, насіннєвий.

 

Творче моделювання.

До наведених прикметників доберіть антоніми . З одним словосполученням запишіть речення.

Легеньке завдання, старшенька сестра, теплесенький вітерець, коротеньки й день, швиденький поїзд, смаглявенький хлопчина, чужісінька сторона.

 

Робота зі словником.

Зверніться до орфографічного словника та випишіть по 3 приклади із суфіксами –ичн-, -ічн-, -ин-, -ін-. Поясніть написання суфікса в кожному випадку.

 

Підсумок уроку. Рефлексія.

Орфографічний практикум.
В ярок (з,с)пускают?ся черешні

Немов дівчатка об..режн(нн)і

Чи так давно в ямках осі(н, нн)їх

Ми ро..правляли їм корін(нн)я?

Т..епер – ц?вітут? і просят? тільки

По солов?ю на кожну гілку.

(В.В. Кочевський)

 

Домашнє завдання.

Скласти словниковий диктант на вивчені на уроці правила.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,631sec