Будова, види, функції РНК. АТФ

Тема. Будова, види, функції РНК. АТФ

Мета: встановити особливості будови, визначити біологічні функції різних видів РНК; вивчити особливості будови і значення АТФ.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи інтерактивних технологій.

Терміни та поняття: урацил, і-РНК, т-РНК, р-РНК, рибоза, АТФ.

Обладнання: моделі ДНК і РНК, аплікація структурних частин молекули АТФ

Девіз уроку.

Розум полягає не лише у знанні,

але й у вмінні застосовувати ці знання.

Арістотель

 

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Психологічний тренінг «Побажаймо один одному успіху…»

 

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

– Бесіда за питаннями:
а) З чим пов’язана назва кислот – “нуклеїнові”?
б) Хто і при яких обставинах вперше виявив дані речовини кислотного характеру?
в) Який мономерний склад ДНК?

 

– Виконання завдання:
Вставити пропущені слова:
Нуклеїнові кислоти – це (біополімери), які складаються із залишків нітратної основи, п’ятивуглецевого моносахариду (пентози) і фосфатної кислоти.

ДНК містить залишок вуглеводу (дезоксирибози).

Молекула ДНК несе інформацію про будову молекул (певного білка).
Ділянка молекули ДНК, в якій закодована інформація про структуру поліпептидного ланцюга або білка, називається (ген).

 

 

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

Стародавній мудрець сказав: Ска­жи мені, і я забуду. Покажи мені, і я запам’ятаю. Дай мені діяти само­му, і я навчусь».

Сьогодні на уроці у вас є можливість діяти самим, тобто, застосовуючи отримані на минулому уроці знання, використати їх для порівняльної характеристики двох нуклеїнових кислот: ДНК і РНК.

 

ІV.    Повідомлення теми і теми уроку.

(Монітор комп’ютера).

План

1. Особливості будови молекули РНК.

2. Види РНК. Функції.

3. АТФ, її будова та функції.

 

V.      Надання необхідної інформації.

 

Характеристика ДНК і РНК

Ознаки Види нуклеїнових кислот
  ДНК РНК
Місцезнаходження в клітині Ядро, мітохондрії, хлоропласти Ядро, рибосоми, цитоплазми, мітохондрії, хлоропласти
Мономери Дезоксирибонуклеотиди (до складу нуклеотиду ДНК входить цукор – дезоксирибоза) Рибонуклеотиди (до складу нуклеотиду РНК входить цукор – рибоза)
Будова молекули Подвійна нерозгалужена правозакручена спіраль Одинарний полінуклеотидний ланцюг
Склад нуклеотидів Азотисті основи – аденін (А), гуанін (Г), тимін (Т), цитозин (Ц); дезоксирибоза; залишок фосфорної кислоти Азотисті основи – аденін (А), гуанін (Г), урацил (У); цитозин (Ц); рибоза, залишок фосфорної кислоти
Типи нуклеотидів Аденіловий (А), гуаніловий (Г), тимідиловий (Т), цитидиловий (Ц) Аденіловий (А), гуаніловий (Г), уридиловий (У), цитидиловий (Ц)
Функції Хімічна основа хромосомного генетичного матеріалу (гену); бере участь у процесах зберігання, передачі, реалізації і зміни спадкової інформації Бере участь у процесах реалізації спадкової інформації, тобто в процесах синтезу білка

 

Існує декілька видів РНК, які відрізняються за такими ознаками. (Див. табл.)

Ознаки і-РНК (інформаційна РНК) т-РНК (транспортна РНК) р-РНК (рибосомальна РНК)
Загальна кількість мономерів у ланцюзі 300-30 тисяч 70-90 3-5 тисяч
Вміст (%) 5 10 85
Структури І, ІІ, ІІІ І, ІІ, ІІІ І, ІІ, ІІІ
Локалізація у клітині Ядро, цитоплазма Цитоплазма Рибосоми
Функції Переписування інформації з ДНК (транскрипція) Транспорт амінокислот до місця синтезу білка Структурна

 

3. АТФ, її будова та функції. (Розповідь учителя з використанням мал. 22 на стор. 37 у підр.)

Нуклеотиди у клітині зустрічаються не тільки як структурні елементи нуклеїнових кислот, але і як самостійні функціональні речовини. Найбільше значення в життєдіяльності клітини мають аденілові нуклеотиди – моно-, ди- і трифосфорні ефіри аденозина, які містять аденін, рибозу і один (аденозинмонофосфорна, АМФ), два (аденозиндифосфорна, АДФ) або три (аденозинтрифосфорна, АТФ) залишки фосфорної кислоти. Ці сполуки містяться у всіх живих організмах і відіграють велику роль в енергетичному обміні і обміні речовин. Приєднання фосфатних залишків до АМФ супроводжується акумуляцією енергії, а їх гідролітичне відщеплення – виділенням її. Енергія, яка вивільнилась, використовується в процесі життєдіяльності клітин.

АТФ є універсальною макроергічною сполукою, в якій із трьох залишків фосфорної кислоти два – високоенергетичні (макроергічні). Один із них або два легко відщеплюються під впливом ферментів, що супроводжується виділенням енергії, яка використовується для різноманітних процесів клітини. Відщеплення однієї грам-молекули фосфорної кислоти супроводжується виділенням приблизно 42 кДж енергії:

 

Ці процеси відбуваються в клітинах постійно, в результаті чого АТФ швидко оновлюється. Так, наприклад, у людини кожна молекула АТФ розщеплюється і знову утворюється приблизно 2400 раз за добу.

 

VІ.    Інтерактивна вправа.

Розв’язування задач

Для розв’язування задач необхідно  знати, що молекулярна маса одного нуклеотиду — 330 дальтон; лінійні розміри одного нуклеотиду — 0,34 нм.

 

VІІ.   Рефлексія.

Виконання тестового завдання:

1. Молекула АТФ – це:
а) біополімер
б) нуклеотид
в) мономер

2. Функцією і-РНК є:
а) структурна
б) переносить амінокислоти до місця синтезу білка
в) переписує інформацію з ДНК
г) переносить інформацію в цитоплазму

3. Мономерами ДНК і РНК є:
а) азотиста основа
б) дезоксирибоза і рибоза
в) нуклеотиди

4. Які сполуки входять до складу АТФ:
а) амінокислоти
б) пентоза і рибоза
в) гліцерин
г) залишки фосфорної кислоти
д) азотиста основа і аденін

5. Що спільного в будові молекул ДНК і РНК?
а) комплементарність
б) азотисті основи
в) фосфорна кислота
г) пентоза

6. Якою спіраллю є молекула РНК?
а) одинарна
б) подвійна

7. Який нуклеотид є у ДНК, але відсутній у РНК?
а) аденіловий
б) гуаніловий
в) тимідиловий
г) урациловий
д) цитозиновий

8. Як називається пентоза, що входить до складу РНК?
а) глюкоза
б) лактоза
в) дезоксирибоза
г) фруктоза
д) хітин
е) рибоза

9. Яка функція нуклеїнових кислот у клітині?
а) збереження і передача спадкових властивостей
б) контроль за синтезом білка
в) ділення клітини

10. Функцією т-РНК є:
а) структурна
б) переносить амінокислоти до місця синтезу білка
в) переписує інформацію з ДНК

11. До яких речовин належить рибоза?
а) білок
б) жир
в) вуглевод

 

 

VІІІ. Підсумок уроку.

Оцінювання і мотивація.

 

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику.

Розв’язати задачі.

1.   Фермент ДНК — полімераза синтезує комплементарний ланцюжок ДНК-матриці.  Написати  комплементарний ланцюжок до   ДНК-матриці; (1 бал)

1)  ДНК    АТТ   ЦГЦ  ТАЦ    ГГА

2)  ДНК    ТАА   ГЦГ   АТГ    ЦЦТ

2.   Молекулярна   маса   каталази    118 000 дальтон. Скільки амінокислотних ланок у цій молекулі? (2 бали)

3. Яка довжина фрагмента ДНК,  що складається з 40 нуклеотидів?   (3 бали)

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

12 Тема Будова, види, функції РНК АТФ (20.3 KiB, Завантажень: 30)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

12 РНК (136.5 KiB, Завантажень: 13)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,320sec