Будова електронних оболонок атомів хіміхних елементів

Тема: Будова електронних оболонок  атомів хіміхних елементів.

Мета: Ознайомитися із закономірністю заповнення електронами енергетичних рівнів навколо атомних ядер. Формувати вміння  складати схеми будови електронних оболонок атомів елементів перших трьох періодів, висвітлювати залежність між будовою атомів і властивостями елементів.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів   Д.І.Менделєєва.

Форма і методи роботи.

Тип уроку. Комбінований.

Хід уроку:

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

„Все про все” – цікава хімія.

1. Які прості речовини перебувають за нормальних умов у рідкому стані? (Бром, ртуть.)

2. Які хімічні елементи най­поширеніші в космічному просторі? (Гідроген, Гелій.)

3.  Яку хімічну речовину алхіміки назвали «жовчю бога Вулка­на»? (Сірку.)

4. Скільки хімічних елементів було відомо в середині XVIII століття та в рік відкриття періодич­ного закону? (14, 63.)

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Ви вже знаєте, що загальне число електронів у атомі відповідає протонному числу, тобто порядковому номеру елемента, й утворює його електронну оболонку.

Електрони цієї оболонки мають різний запас енергії, тому одні з них сильніше притягуються до ядра і розмі­щуються ближче до нього, інші —слабкіше притягуються і  розмішуються далі від ядра, тобто положення кожного електрона в атомі відповідає його енергетичному стану. Ось чому електрони розміщуються навколо ядра шарами — так званими електронними шарами.

Кожний електронний шар складається  з певної  кількості   орбіталей  певної  форми.   Так,   перший  шар  скла­дається з орбіталі одного типу — однієї s-орбіталі. Другий шар — з орбіталей двох типів — s і p. Третій шар — з орбіталей трьох типів —s, p і d. Виходить, який номер чи, стільки є форм орбіталей, що його утворюють. Проте  число орбіталей на   кожному шарі різне,  воно дорівнює n2, n —номер шару. Так, на першому шарі (n = 1) одна орбіталь, на другому (n  = 2)—чотири, на третьому (n = 3) – дев’ять і т. д.

 

Орбіталі різні за формою, і на кожній із них може перебувати не більш ніж два електрони, а значить, загальне число електронів певного електронного шару норіИ 2n2, де n —номер шару.

Отже,

1-й шар складається з однієї s-орбіталі;

2-й шар складається з однієї s-орбіталі і трьох p-орбіталей;

3-й шар складається з однієї s-орбіталі, трьох p-орбіталей і п’яти d-орбіталей.

Знаючи будову електронних шарів, можна уявити структуру всієї електронної оболонки атома. Для цього необхідно знати

правила заповнення електронами вільних орбіталей.

1.Електрони заповнюють  електронні шари у порядку слаблення притягання їх до ядра (від 1-го до наступних).

2.Заповнення   електронами   орбіталей   кожного   шару відбувається також у порядку послаблення зв’язку з ядром: спочатку  заповнюються  s-орбіталі,  потім p-орбіталі,  далі наступні.

3.На кожній орбіталі може перебувати не більш ніж  два електрони.

4.Електрони заповнюють орбіталі спочатку по одному, а якщо електронів більше за число орбіталей—то по два,тоді утворюються електронні пари.

Сукупність електронів, що рухаються навколо ядра, називають електронною оболонкою. Електронна оболонка поділяється на підоболонки з різною енергією (енергетичні рівні або електронні шари); рівні поділяються на підрівні (підрівні геометрично зображаються атомними орбіталями).

Орбіталь — це простір, у якому перебуває електрон.

Форми електронних орбіталей (хмар)

s- орбіталь                                                       рорбіталь                                                   dорбіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика  орбіталей.

 

 

 

Центри орбіталей збігаються із центром ядра. На кожній орбіталі можуть перебувати не більше двох електронів з антипаралельними спінами (один електрон обертається навколо своєї осі за годинниковою стрілкою, а другий проти). Електрони, орбіталі яких мають кулясту (сферичну) форму, називають s-електронами. Електрони, орбіталі яких мають гантелеподібну форму, називають р-електронами. Відпо­відно є d- і   f-електрони.

Електронна  формула атома Гідрогену :

 

Номер

електронного

 

 

1s1

шару

Число електронів

 

 

 

 

 

 

 

Форма орбіта лі

Схематично електронну будову атома можна подати так:

Гідроген

1s

Н

 

Зв’язок електронної будови атома  з положенням  елемента  в періодичній системі.

1. Число  електронних шарів у атомі , на яких розміщуються електрони, дорівнює номеру періода.

2. Число електронів, що  розміщуються на зовнішньому шарі в елементів головних  підгруп,  дорівнює номеру групи.  Ці електрони є валентними , тобто  вони беруть участь у хімічній  взаємодії.

3. В елементів побічних  підгруп ІІІ- VІІ груп  число валентних електронів також  дорівнює  номеру групи, але розміщуються вони  як на зовнішньому, так і на  передостанньому електронному шарі.

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

1.Що є спільного у будові атомів елементів  з порядковими номерами 3 і 8?

2.Написати електронні формули і коміркову структуру для елементів  з порядковими номерами  13, 7,10.

V. Домашнє завдання.

1. Підготуватися до тематичного оцінювання.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

51 (95.1 KiB, Завантажень: 61)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 51 (273.5 KiB, Завантажень: 21)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 2,148sec