Брейн-ринг: Право і закон

Обладнання: таймер часу, гонг, табло для наочного рахунку гри; гасла: «У біду потрапляють, як у прірву, раптово, але в злочин входять по щаблях» (Бестужев-Марленський)

«Твоя діяльність визначає твою цінність» (Й.Фіхте)

В грі йде боротьба за головний приз – «Кубок права». Гра проходить в три тури, перших два відбіркових і фінальний – за головний приз.

Перші два тури граємо до трьох балів, а фінальний тур – до семи балів.

 

У грі використано такі питання:

1. Перший документ, що засвідчує особу. (Паспорт)

2. Влада народу. (Демократія)

3. Статус Києва в Україні. (Столиця)

4. Волевиявлення народу. Форма безпосередньої демократії. (Вибори)

5. Грошова одиниця. (Гривня)

6. Одна з форм державного правління. (Імперія)

7. Орган місцевого самоврядування. (Влада)

8. Форма захисту працюючими своїх економічних і соціальних прав. (Стаття)

9. Акт, виданий президентом. (Указ)

10. Перевірка виконання функцій чи обов’язків. (Контроль)

11. Усна або письмова угода між працівником та власником підприємства. (Договір)

12. Звільнення від кримінальної відповідальності, прощення. (Амністія)

13. Вік, з якого громадянин несе адміністративну відповідальність. (16 років)

14. Вік, з якого громадянин несе матеріальну відповідальність. (18 років)

15. Вольтер сказав, що «Свобода полягає в тому, щоб залежати лише від…» Що сказав Вольтер? (Закону)

16. Завершіть фразу Віктора Гюго «Право – це все те, що є істинно та…» (Справедливо)

17. У Шрі-Ланці він називається асамблеєю, в Ісландії альтингом, в Норвегії стортингом, в Ірані меджлісом. А як він називається в Україні? (Парламентом)

18. Повна незалежність держави. (Суверенітет)

19. Герб України. (Тризуб)

20. Гімн України. («Ще не вмерла Україна»)

21. Автор першої в історії українського народу демократичної конституції. (Пилип Орлик)

22. Найдавніша класова модельна цивілізація. (Рабовласницька)

23. Вид або міра поведінки особи щодо використання та здійснення прав та обов’язків. (Правосвідомість)

 

39.

24. Всенародне опитування з важливих питань державного і регіонального життя. (Референдум)

25. Спеціально небезпечна дія або бездіяльність, за які передбачено кримінальну відповідальність. (Злочин)

26. Основний закон України. (Конституція)

 

Година духовного розвитку

Учитель. Історики записали для майбутніх поколінь, що в ніч з 27 на 28 червня 1996 року була прийнята і затверджена Конституція незалежної держави – України. День 28 червня вписано золотими літерами в історія нашого народу. Ми з вами живемо більше десяти років у незалежній державі, ім’я якій – Україна. Останні роки – роки нашого воскресіння, єднання, осмислення своєї долі. А перед цим були століття боротьби, якими українці йшли до своєї держави.

 

Конституція України утверджує багатовікове прагнення українського народу до незалежності і власної держави. Прийняття Основного Закону є закономірною і важливою віхою в історичному розвитку України. Варто пам’ятати, що розбудова держави, її майбутня дієвість основного закону у неабиякій мірі залежить від свідомості і особистого складу кожного з нас.

1-й учень. Гортаючи сторінки Конституції і читаючи її, найбільшу увагу привертає другий розділ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», до якого включені статті, які стосуються нас і наших батьків. У статті 51 Конституції говориться про те, що батьки повинні виховувати дитину до повноліття. Дбати про її матеріальне забезпечення та навчання, готувати її до самостійного життя. Батько і мати мають однакові обов’язки та права щодо дітей.

2-а учениця. «Шануй батька свого і матір свою» – кожен із нас повинен, поки живе на цьому світі, пам’ятати про Божу заповідь. Швидко йде час і прийде та хвилина, коли наші батьки стануть старими, немічними і обов’язок уже дорослих повнолітніх дітей – піклуватись про них.

Так. Саме батьки дали нам життя, саме вони щоденно переживають за нас, хочуть, щоб ми завжди були здоровими і щасливими.

3-я учениця. Конституція надає дітям рівні права незалежно від походження і не допускає ніякого насильства над дитиною та її ситуації. Держава бере на себе утримання і виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Про все це записано у статі 52 Конституції.

4-й учень. У сирітських дітей багато що є: затишні спальні, на ліжках гарні покривала, в їдальні – борщ та каша, велика бібліотека, спортивний зал, світлі класи. І нехай в першу чергу совість зобов’язує всіх нас – майбутніх батьків, створити і зберегти свою сім’ю, залишити по собі слід на землі.

5-а учениця. Основою духовного, соціального, економічного і культурного розвитку суспільства і держави є освіта, її мета – всебічний розвиток людини як особистості і як найвищої цінності суспільства.

 

40.

6-й учень. У статті 53 конституції України записано. Що для кожного учня обов’язковою є загальна середня освіта. Конституційно забезпечено доступність і безплатність освіти в державних навчальних закладах, свободу вибору типу і форми навчання.

7-а учениця.
Для того щоб права людини виконувались повністю, необхідно не порушувати законів.

8-й учень. Правопорушення, як правило, зумовлюються не якоюсь однією причиною, а одразу багатьма. Розрізняють такі вид правопорушень:

 • Дисциплінарні;
 • Майнові;
 • Адміністративні;
 • Кримінальні.

  9-а учениця. Застосовуючи будь-яке покарання, ставлять певну мету: по-перше, воно має захищати від нових посягань на права та інтереси людей, по-друге, покарання має зміцнити погляди. Свідомість правопорушника і виховати його.

  Учитель. Сьогодні кожен з вас ознайомився з основними документами. В яких йдеться про права й обов’язки дітей і батьків. І перше завдання не тільки знати, але й виконуваним свої обов’язки, не порушувати закон. Вміло й шанобливо користуватися своїми правами.

  «Ми повинні стати рабами законів, щоб стати вільними.»

  (Цицерон)

   

  Додаток 1

  Правовий словник

 • Закон – акт законодавчого органу влади. Який має інших нормативно-правових актів.
 • Законність – правовий режим точного і неухильного здійснення законів та інших нормативних актів у всіх сферах державного і суспільного життя.
 • Злочин – суспільно небезпечне і протиправне, винне й карне діяння, яке завдає чи може завдати шкоди певним суспільним відношенням, які охороняються кримінальним законом.
 • Нормативно-правовий акт – офіційний письмовий документ компетентного державного органу, в якому закріплюються норми поведінки загального характеру, що забезпечуються державним примусом.
 • Правовий статус особи – сукупність закріплених у законодавстві прав. Свобод. Обов’язків. Громадян та гарантій їх здійснення.
 • Правові відношення – суспільні відносини, які врегульовані правом.
 • Правоздатність – передбачена нормами права здатність суб’єкта мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки.
 • Правопорушення – поведінка суб’єктів, яка порушує правові принципи.
 • Правопорядок – відповідність суспільних відносин приписом норм

  права.

  41.

 • Правосуб’єктність – здатність бути суб’єктом права.
 • Проступок – діяння, яке порушує приписи норм прав, але не сягає рівня суспільної небезпеки, притаманної злочинам.

   

   

  Додаток 2

   

  На українських теренах питання про права людини та їх захист знайшли своє відображення ще в конституції Пилипа Орлика 1710 р., у США – 1776 р. Декларація незалежності США. У 1789 р. Франція – Декларація прав людини і громадянина.

   

  Основні риси свободи людини:

 • Люди вільні від свого народження і ніхто не має права порушувати їхні природні права.
 • Людина вільна робити все за винятком того. Що прямо заборонено чинним законодавством.
 • Люди мають рівні права і можливості.
 • Міжнародний вимір прав і свобод людини і громадянина.

   

  До найважливіших загальнолюдських документів, присвячених правам людини належать:

 • Загальна декларація прав людини(1948р.)
 • Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966р.)
 • Європейська конвенція прав людини та фундаментальних свобод (1961р.)

   

  Систему особистих прав і свобод становлять:

 • невід’ємне право на життя (ст.27);
 • право людини на повагу до її гідності (ст.28);
 • право на свободу та особисту недоторканість (ст.29);
 • право на недоторканність життя (ст.32)
 • право на пересування та вільний вибір місця проживання (ст. 33);
 • право на свободу думки і слова (ст. 34)
 • право на свободу світогляду і віросповідання.

   

   

  Політики. Права. Свободи.

 • право, на об’єднання у політичні партії та громадянські організації (ст. 36)
 • право на мирні збори, мітинги та демонстрації;
 • право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

   

   

  42.

  Економічні, соціальні та культурні права:

 • право кожного володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;
 • право на підприємницьку діяльність;
 • право на працю;
 • право на страйк;
 • право на житло;
 • право на достатній життєвий рівень;
 • право на охорону здоров’я;
 • право на освіту;
 • гарантування свободи творчої діяльності.

   

  Обов’язки людини і громадянина:

 • обов’язок захищати Вітчизну;
 • сплачувати податки;
 • дотримуватися конституційних законів;
 • захист довкілля і культурної спадщини.
завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,347sec