Біологічні вікторини

Клас Хвойні

1.   Як називаються листки Хвойних? (Хвоя)

2.  Яка хвойна рослина є листопад­ною? (Модрина)

3.  Як називаються канальні в дере­вині Хвойних? (Смоляні ходи)

4.  Чим заповнені смоляні ходи? (Живицею)

5.  На якому році життя сосна по­чинає утворювати насіння? (На 12-15-му)

6.  Де формуються насінні зачатки у хвойних рослин? (У жіночих шишках)

7.  Якого кольору жіночі шишки другого року життя? (Зеленого)

8.  Якого кольору чоловічі шишки Хвойних? (Жовті)

9Шишки якої рослини розпада­ються на окремі луски після до­зрівання насіння? (Ялиці сибір­ської)

10.  У якої рослини луски жіночих шишок після запліднення стають м’ясистими, а потім зростаються між собою? ( У ялівця й тису ягід­ного)

11.  Яка хвойна рослина вважаєть­ся священною в Індії та Лівані? (Кедр)

12.  Як розміщуються корені ялин у ґрунті? (Поверхнево)

 

 

Родина Хрестоцвіті

1.  Яка друга назва цієї родини? (Ка­пустяні)

2.  Скільки пелюсток мають квіти Капустяних? (Чотири)

3.  У місцевостях з яким кліматом поширені Капустяні? (Помірним та холодним)

4.  Скільки тичинок у квітці Хресто­цвітих? (Шість)

5.  Яка коренева система у Капустя­них? (Стрижнева)

6.  Яких представників Капустяних людина вирощує як овочеві куль­тури? (Капуста, редис, турнепс, хрін)

7.  Які Хрестоцвіті є олійними куль­турами? (Ріпак, гірчиця, рижій)

8.  Який бур’ян вирощують у Китаї вже понад 100 років як овочеву культуру? (Грицики)

9.  Яка рослина родини Капустяні посідає перше місце в овочівни­цтві нашої країни? (Капуста го­родня, або білоголовка)

10. Яка капуста найбагатша на віта­міни В і С? (Брюссельська)

11.  Яка капуста має довгасту пухку головку? (Пекінська)

12.  У насінні якої однорічної росли­ни родини Капустяні міститься до 49 % олії? (Гірчиця)

 

Родина Розові

1.  Якими життєвими формами пред­ставлена родина Розові? (Дерева, кущі, трави)

2.  Яка оцвітина у Розових? (Подвійна)

3.  Скільки пелюсток має квітка Розових? (П’ять)

4.  Скільки тичинок у квітці Розо­вих? (Багато)

5.  Яка рослина родини Розові утво­рює плід збірну кістянку? (Мали­на, ожина)

6.  Яка рослина родини Розові має суцвіття китицю? (Черемха)

7.  Серед Розових складні листки мають… (Троянда, шипшина, ма­лина, суниці)

8.  Як називається плід сливи та ви­шні? (Кістянка)

9.  Які Розові належать до лікарських рослин? (Шипшина, глід, малина)

10.  Кому серед плодово-ягідних культур нашої країни за площею насаджень належить перше міс­це? (Яблуням)

11.  Який представник родини Розо­ві має понад 25 тис. сортів? (Тро­янда)

12.  Сиропи та полівітамінні препа­рати якої рослини використову­ють у разі гіпертонії, для лікуван­ня хвороб печінки, жовчного мі­хура, нирок? (Шипшини)

 

 

Родина Бобові

1.   Як називаються пелюстки бобо­вих? (Вітрило, весла, човник)

2.   Яка друга назва родини Бобові? (Метеликові)

3.   Який плід утворюють усі представ­ники родини Метеликові? (Біб)

4.   Скільки тичинок у квітці Бобо­вих? (Десять)

5.   Які листки характерні для всіх Бо­бових? (Складні)

6.   Хто оселяється на коренях бобових рослин? (Бульбочкові бактерії)

7.   Якими сполуками збагачується грунт завдяки симбіозу Бобових і бульбочкових бактерій? (Нітро­гену)

8.  Які рослини є цінними кормо­вими та медоносними культура­ми? (Конюшина, люцерна, горо­шок, чина, кормові боби)

9.  Насіння яких рослин родини Бо­бові людина споживає в їжу? (Го­рох, соя, квасоля, боби, сочевиці, арахіс)

10.  Який представник бобових посі­дає перше місце в Україні за пло­щами й за валовими зборами зер­на? (Горох)

11.  Як у народі називають арахіс? (Земляний горіх)

12.  Які Бобові є лікарськими росли­нами? (Буркун, солодка)

Родина Пасльонові

1.  Які рослини є типовими пред­ставниками родини Пасльоно­ві? (Картопля, помідор)

2.  Скільки чашолистків та пелюс­ток має квітка Пасльонових? (По п’ять)

3.  Як називаються отруйні речови­ни, які накопичують у своїх ор­ганах Пасльонові? (Алкалоїди)

4.  Скільки тичинок у квітці Пас­льонових? (П’ять)

5.  На якому материку найбільша різноманітність Пасльонових? (Південна Америка)

6.  Якими життєвими формами представлені Пасльонові в Укра­їні? (Трав’янистими)

7.  Як називається плід картоплі, помідора, баклажана, перцю, пасльону? (Ягода)

8.  Яка рослина серед Пасльонових належить до самозапильних? (Картопля)

9.  Які Пасльонові в нашій краї­ні використовуються як овочеві культури? (Картопля, помідори, солодкий перець, баклажани)

10.  Кого з представників Пасльоно­вих називають «другим хлібом»? (Картоплю)

11.  Які Пасльонові вирощують як’ декоративні? (Петунія, фізаліс, деякі види тютюну й перцю)

12.  Із якої пасльонової рослини до­бувають крохмаль? (Із картоплі)

 

Родина Айстрові

1. Як по-іншому називають родину Айстрові? (Складноцвіті)

2.  Яка найхарактерніша риса Ай­стрових? (Суцвіття кошик)

3.  Які типи квіток мають представ­ники родини Айстрові? (Трубчас­ті, лійчасті, язичкові, неспраеж­ньоязичкові)

4.  Які квітки Айстрових не дають плодів? (Неспраежньоязичкові та лійчасті)

5.  Які квітки розташовані по краю суцвіття соняшника та ромашки? (Неспраежньоязичкові)

6.  Яку функцію виконують нестате­ві квітки Айстрових? (Приваблю­ють комах)

Т. Які плоди утворюють Айстрові? (Сім’янки)

8.  Які Айстрові людина вживає в їжу? (Земляну грушу, або топі­намбур)

9.  Із якої Айстрової рослини ви­готовляють напої, що за смаком нагадують каву? (Цикорій)

10.  Де знаходиться батьківщина со­няшника? (Центральна Америка, Мексика)

11.  Які бур’яни відомі серед Айстро­вих? (Осот, кульбаба, будяк, ло­пух)                             

12.  Які лікарські рослини відомі се­ред Айстрових? (Ромашка лікар­ська, пижмо, деревій, кульбаба, полин, нагідки; ехінацея, чорно­бривці, череда, цмин)

 

 

Родина Лілійні

1.   Яка оцвітина у Лілійних? (Про­ста, віночкоподібна)

2.   Скільки тичинок мають квітки Лілійних? (Шість)

3.   Хто з Лілійних має суцвіття кити­цю? (Конвалія)

4.   Як називаються підземні видозмі­нені пагони Лілійних? (Цибулини та кореневища)

5.   Які листки у рослин родини Лі­лійні? (Прості)

6.   Скільки дикорослих видів тюль­панів трапляється в Україні? (Ві-сім)

7.   Як називається плід тюльпанів і лілій? (Коробочка)

8.   До первоцвітів серед Лілійних на­лежать? (Тюльпан дібровний, про­ліски, гіацинт, рястка зонтична)

9.   Що утворюється у пазухах листків деяких лілій? (Цибулини)

10.  Як зазвичай розмножують тюль­пани? (Вегетативно, цибулинами)

11.  Які декоративні рослини відомі серед Лілійних? {Гіацинт, тюль­пан, лілія)

12.  Які лікарські рослини відомі се­ред Лілійних? (Конвалія, пізньо­цвіт)

 

 

Родина Цибулеві

1.  Яку речовину, здатну знищувати хвороботворні бактерії, утворю­ють Цибулеві? (Фітонциди)

2.  Скільки тичинок мають квітки Цибулевих? (Шість)

3.  У яке суцвіття зібрані квітки Ци­булевих? (Зонтик)

4.  Який плід утворюють Цибулеві? (Коробочку)

5.  Які Цибулеві рослини здавна ви­рощують і у нас? (Часник, цибуля городня)

6.  На які вітаміни багаті листки й ци­булини часнику? (Вітамін О

7.  Де батьківщина цибулі город­ньої? (Центральна Азія)

8.  Що розвивається на суцвіттях замість плодів у цибулі-батун? (Крихітні цибулинки)

9.  Як розмножуються цибулеві? (Цибулинами й насінням)

10.  Якими життєвими формами представлені Цибулеві? (Трав’я­нистими)

11.  Скільки цибулевих у природних умовах існує в Україні? (Понад 40 видів)

12.  Як людина використовує цибулю і часник? (В їжу, як прянощі, спе­ції, для профілактики й лікування застудних та інших захворювань)

 

Родина Злакові

1.   Як називається стебло злакових? (Соломина)

2.   Які представники Злакових мають здерев’яніле стебло? (Бамбук)

3.   У яке суцвіття зібрані квітки Зла­кових? (Колос, складний колос, во­лоть, початок)

4.   Який плід утворюють Злакові? (Зернівка)

5.   Яка коренева система притаман­на Злаковим? (Мичкувата)

6.   Як називаються підземні видо­змінені пагони злакових? (Коре­невище)

7.  З чого складається оцвітина квіт­ки Злакових,? (З двох квіткових лусок і двох плівочок)

8.  Скільки тичинок зазвичай має квітка Злакових? (Три)

9.  Яку злакову рослину використо­вують як будівельний матеріал? (Бамбук)

10.  Яка рослина є основною зерно­вою культурою в Україні та світі? (Пшениця)

11.  Яка рослина займає друге місце за площею посівів після пшени­ці? (Кукурудза)

12.  Який злак панував.раніше в ди­ких українських степах, а зараз потребує охорони? (Ковила)

 

 

 

 

 

 

Ботаніка

1.  Який найпоширеніший та най­важливіший пігмент рослин? {Хлорофіли)

2.  Явище утворення органічних ре­човин з неорганічних з викорис­танням енергії сонячних проме­нів. (Фотосинтез)

3.  Прилад, який  збільшує зобра­ження об’єкта дослідження в де­сятки й сотні тисяч разів, (Мікро­скоп)

4.  Коренева система однодольних. (Мичкувата)

5.  Частина маточки, з якої розви­вається плід. (Зав’язь)

6.  Назвіть генеративний орган рос­лини. (Квітка)

7.  Який найважливіший процес у рослин? (Фотосинтез)

8.  Скільки джгутиків має клітина хламідомонади? (2)

9.  Як називаються клітини, з допо­могою яких здійснюється неста­теве розмноження? (Спори)

10.  Як називають царство живих ор­ганізмів, до якого належать водо­рості? (Рослини)

11.  Укажіть функцію червоного вічка хламідомонади? (Світло сприй­няття)

12.  Як називають чоловічі статеві органи вищих спорових рослин? (Антеридії)

13.  Яка тканина складає зону Поділу кореня? (Твірна)

14.  Як називають ділянку стебла, де прикріплюється один чи кілька листків? (Вузол)

15.  Як називають жіночі статеві ор­гани вищих спорових рослин? (Архегонії)

16.  Як називають листок, що скла­дається з черешка я однієї лист­кової пластинки? (Простий)

17.  Процес перенесення пилку на маточку квітки. (Запилення)

18.  Як називають листкорозміщен­ня, за якого від вузла відходять

два листки, розташовані один на­проти одного? (Супротивне)

19.  Процес, під час якого хлорофіло­носні тканини листка поглина­ють вуглекислий газ і виділяють кисень. (Фотосинтез)

20.  Як називають листок, що склада­ється з кількох листкових плас­тинок, розташованих на спіль­ному черешку? (Складний)

Зоологія

1.   Назвіть групу організмів, яку ви­вчає зоологія. (Тварини)

2.   Назвіть систему органів тварин, яка складається зі скелета та ске­летних м’язів? (Опорно-рухова)

3.   Як називають личинку жаби? (Пу­головок)

4.   Назвіть органели руху евглени зе­леної. (Джгутик)

5.   Жук-переселенець із Північної Америки. (Колорадський)

6.   Назвіть систему органів тварин, яка постачає організму кисень та виводить з нього вуглекислий газ. (Дихальна)

7.   Що є основою зовнішнього ске­лета членистоногих? (Хітин)

8.   Де самка річкового рака виношує запліднені ікринки? (На черевних ніжках)

9.   Який тип ротового апарата харак­терний для більшості мух? (Сисно-лижучий)

10.  Чим представлені органи зору річкового рака? (Двома фасет­ковими очима)

11.  Чим представлений внутрішній скелет ланцетника? (Хордою)

\2: Скільки камер має серце у зем­новодних? (Три: два передсердя й один шлуночок)

13.  Який тип травлення характерний для павуків? (Зовнішнє травлен­ня)

14.  У кого з плазунів з’являється вперше неповна перегородка в серці? (У крокодилів)

15.  Скільки кіл кровообігу в земно­водних? (2)

16.  У кого очі обертаються незалеж­но від тіла? (У хамелеона)

17.  Хто може пожертвувати части­ною себе, щоб залишитися в жи­вих? (Ящірка)

18.  До якого ряду належить сонечко? (Жуки)

19.  Де відбувається розмноження у земноводних? (Уводі)

20.  Орган руху більшості кільчастих червів? (Щетинки)

Людина

1.  Яка частина язика відчуває со­лодке? (Кінчик)

2.  Відповідна реакція організму на подразнення. (Рефлекс)

3.  Утворення, яке зовні вкриває кістку. (Окістя)

4.  Якої з речовин найбільше в плаз­мі крові? (Води)

5.  З якої кількості фаз складається серцевий цикл? (3)

6.  Назвіть камеру серця, з якої по­чинається мале коло кровообігу? (Правий шлуночок)

7.  Оберіть прилад, з допомогою якого вимірюється тиск крові в судинах? (Тонометр)

8.  Яких зубів у роті людини най­більше? (Великих кутніх)

9.  Яка з травних залоз найбільша? (Печінка)

10.  Чим зовні покрита коронка зуба? (Емаллю)

11.  Яке захворювання виникає за не­стачі вітаміну С? (Цинга)

12.  Основа скелета людини. (Хре­бет)        

13.  Кишка, яка дорівнює ширині 12 пальців. (Дванадцятипала).

14.  Яка температура тіла людини в нормальному стані? (36,6°С)

15.  Скільки триває вагітність у жі­нок? (9місяців, або 270—280 діб)

16.  Які клітини крові беруть участь у зсіданні? (Тромбоцити)

17.  Безбарвні клітини крові. (Лейко­цити)

18.  Вони бувають молочними, постійними та мудрими. (Зуби)

19.  Назвіть найтоншу кровоносну судину. (Капіляр)

20.  Який найпрацьовитіший орган в організмі людини? (Серце)

 

 

 

Медицина

1.  Людина, яка добровільно здає кров. (Донор)

2.  Що накладають на кінцівку в разі перелому? (Гіпс, шину)

3.  Чим зупинити артеріальну кро­вотечу? (Джгутом)

4.  Чи можна проколювати пухирі в разі опіків? (Ні)

5.  З допомогою чого вимірюють температуру тіла в людини? (Тер­мометра)

6.  Який антибіотик отримали із цві­левих грибів? (Пеніцилін)

7.  Найпоширеніша хвороба зубів. (Карієс)

8.  Порушення нормальної життєді­яльності організму. (Хвороба)

9.  Як називають знижену рухову ак­тивність? (Гіподинамія)

10.  Захворювання, причиною якого є воша. (Педикульоз)

11.  Як називаються захворювання, що передаються статевим шля­хом? (Венеричні)

12.  Як називають ушкодження шкі­ри, спричинене високою темпе­ратурою? (Опік)

13.   Що є збудником СНІДу? (Вірус)

14.  Захворювання, спричинене сис­тематичним уживанням алко­гольних напоїв? (Алкоголізм)

15.  Ушкодження шкіри, спричинене низькою температурою. (Обморо­ження)

16.  Захворювання, спричинене вжи­ванням наркотиків з метою зміни психічного стану. (Наркоманія)

17.  Стан підвищеного кров’яного   . тиску. (Гіпертонія)

18.  Який черв широко використо­вується в медицині? (Медична п’явка)

19.  Пневмонія — захворювання яко­го органа? (Легенів)

20.  Хто у своїй «клятві» висловив: «не нашкодь хворому»? (Гіппо­крат)

 

 

 

Най… най… най…

1.  У кого з птахів найдовший язик? (У дятла)

2.  Назвіть найбільшу річкову рибу. (Сом)

3.  У якого птаха найбільший розмах крил?‘(Альбатроса)             

4.  Яке найвище дерево у світі? (Ев­каліпт)

5.  Яке найтовстіше дерево? (Секвоя, або мамонтове дерево)

6.  Найвища трава у світі. (Бамбук)

7.  Найбільша риба на Землі. (Кито­ва акула) ‘

8.  Найбільший звір України. (Зубр)

9.  Найменша пташка у світі. (Колі­брі)

10.  Яка тварина найчастіше згаду­ється в Біблії. (Вівця)

11.  Найбільша у світі ягода. (Гарбуз)

12.  Який птах найбільший в україн­ській фауні? (Дрохва)

13.  Назвіть найменшого із ссавців нашої фауни. (Землерийка)

14.  Яка найбільша тварина у світі? (Блакитний кит)

15.  Яка Найдовша змія? (Анаконда)

16.  Найвищий ссавець на Землі. (Жираф)

17.  Сумчастий ссавець — найкращий  стрибун у світі. (Кенгуру)

18.  Найшвидший у світі хижак. (Ге­пард)                                       ,

19.  Які хижі тварини є найбільшими  ворогами овечих отар? (Вовки)

20.  Найменший метелик. (Міль)

 

 

Екологія                                                 

1.   Боротьба між видами за їжу; жит­ло. (Конкуренція)

2.   Ділянка поширення виду. (Ареал)

3.   Сукупність організмів, які існують на однорідних ділянках і взаємодіють між собою. (Біоценоз)

 4. Сукупність живих організмів у товщі води. (Планктон)

5.  Як називають книгу, до якої за­несені рідкісні тварини, птахи, рослини? (Червона)

6.  Яку квітку вперше взяли під охо­рону? (Едельвейс)

7.  Як називаються природоохо­ронні території, де охороняють­ся не тільки рослини, тварини, а й грунти? (Заповідники)

8.  Наука, яка вивчає взаємозв’язки живих організмів між собою та довкіллям. (Екологія)

9.  Як називається вплив, зумовле­ний діяльністю людини, на при­роду? (Антропогенний)

10.  Оболонка Землі, населена живи­ми організмами. (Біосфера)

11.  Як називається процес присто­сування до умов навколишнього середовища? (Адаптація)

12.  Процес руйнування водою або вітром родючого шару грунту. (Ерозія)

13.  Основоположник учення про ноосферу. (Вернадський)

14.  Який шар атмосфери захищає Землю від ультрафіолетового проміння? (Озоновий шар)

15.  Як називають взаємовигідне співжиття організмів різних видів? (Симбіоз)

16.  Повітряна оболонка Землі. (Ат­мосфера)

17.  Руйнівники органічних речовин у екосистемі. (Редуценти, або гриби, бактерії)

18.  Як називається земна кора? (Лі­тосфера)

19.  Назвіть екологічний фактор, уразі якого живі організми діють на інші живі організми. (Біотичний)

Лікарські рослини

1.   Варення з її плодів найчастіше вживають у разі застуди. (Мали­на)

2.   Рослина — комора вітаміну С. (Шипшина, лимон)

3.   Лісова трав’яниста рослина, лис­точки дрібні, квіти жовто-золо­тисті. Лікує 99 хвороб. (Звіробій)

4.   З цієї рослини виготовляють жуй­ки з ефектом свіжості. (М’ята)

5.  Дерево, добрий медонос, з якого заготовляють квіти як лікарську сировину. {Липа)

6.  Яку лікарську рослину називають слідом білої людини? {Подорож­ник)

7.  Лісова трава, листки великі, кві­ти білі, дуже пахучі, схожі на ма­ленькі дзвоники. {Конвалія)

8.  Який важливий вітамін міститься в лимоні? (С)

9.  У народі цю лікарську рослину називають «нагідки», а яка її на­укова назва? {Календула)

10.  Цю лікарську рослину молоді дів­чата часто використовують для гадання. (Ромашка)

11.  У стародавні часи цю рослину використовували як снодійне. {Мак)

12.  Олія з її плодів добре загоює рани. (Обліпиха)

13.  Ягоди червоного кольору, містять багато вітаміну С. (Смородина)

14.  Дерево-кущ — символ України, плоди знижують артеріальний тиск. (Калина)

15.  її додають у напій «Живчик». (Ехінацея)

16.  Яка рослина може замінити вату? (Мох-сфагнум)

17.  Яка трава найбільш гірка в на­родній медицині? (Полин)

18.  Корінь якої рослини використо­вують у народній медицині для зміцнення волосся? (Лопуха, аїру)

19.  Яка частина кукурудзи викорис­товується для лікування людини? (Кукурудзяні рильця)

20.  Цю рослину називають «чиста» трава. (Чистотіл)

 

 

Науки

1.   Що вивчає наука цитологія? (Клітину)

2.   Як називають науку, що вивчає птахів? (Орнітологія)

3.   Яка наука вивчає прокаріотичні організми? (Бактеріологія)

4.   Назвіть науку, яка вивчає росли­ни. (Ботаніка)

5.   Наука про живі організми. (Біо­логія)

6.   Наука, яка вивчає гриби. (Міко­логія)

7.  Як називається наука, що вивчає тварин? (Зоологія)

8.  Як називають науку, що вивчає взаємозв’язки організмів між со­бою та зовнішнім середовищем? (Екологія)

9.  Наука, яка вивчає проблеми ста­ріння людини. (Геронтологія)

10.  Наука, яка вивчає будову орга­нів людини та їх функції. (Ана­томія)

11.  В емблему якої науки входить зо­браження змії? (Медицина)

12.  Поведінку якої тварини вивчає кінологія? (Собаки)

13.  Як називають науку про збере­ження і зміцнення здоров’я? (Гігієна)

14.  Назвати науку, яка вивчає червів. (Гельмінтологія)

15.  Як називається біологічна наука, що вивчає комах? (Ентомологія)

16.  Як називають науку про водорос­ті? (Бріологія)

17.  Наука про риб. (Іхтіологія)

18.  Як називають науку, що вивчає порушення життєдіяльності ор­ганізму? (Патологія)

19.  Наука, яка вивчає еволюцію лю­дини. (Антропологія)

20.  Наука, яка вивчає процеси жит­тєдіяльності організму. (Фізіоло­гія)

Секрет

1.  Газ, яким дихають усі живі орга­нізми. (Кисень)

2.  Який злак росте у воді? (Рис)

3.  Хто чує ногами? (Коник)

4.  Найбільший птах. (Страус)

5.  Найбільший хижак серед котя­чих. (Тигр)

6.ФВодяна тварина, будовою тіла схожа на ящірку. (Тритон)

7.  Як називають листя у сосни та ялини? (Хвоя)

8.  Як називають личинку метелика? (Гусінь)

9.  Завдяки чому досягається неру­хоме з’єднання кісток черепа? (Швам)

10. Трупа квітів, зібраних у певному порядку. (Суцвіття)

11.  Рослина, яка «пече вогнем». (Кропива)

12.  Яку рослину в Україні називають «другим хлібом»? (Картоплю)

13.  Які рослини є індикаторами чи­стоти повітря? (Лишайники)

14.  Який ведмідь ніколи не п’є воду? (Коала)

15.  Який птах літає тільки під водою? (Пінгвін)

16.  Назвіть органи дихання риб. (Зя­бра)

17.  Як називають картину із зобра­женням природи? (Пейзаж)

18.  Назвіть ласощі самок комарів. (Кров людини)

19.  На державному прапорі якої кра­їни зображений лист клену? (Ка­нади)

20.  Яка тварина може «вилазити» зі шкіри? (Змія)

Птахи

1.  Як називається оголена частина задньої кінцівки птаха, вкрита роговими лусками? (Цівка)

2.  Де у птахів розміщена залоза, жи­ровим секретом якої вони змащу­ють пір’я? (Біля основи хвоста)

3.  Як називаються пера, що мають стрижень і два опахала? (Кон­турні)

4.  Де у птахів відбувається подріб­нення їжі? (У м’язовому шлунку)

5.  Птах — символ вірності. (Лебідь)

6.  Що знаходиться всередині пта­шиних кісток? (Повітря)

7.  Птах — санітар лісу. (Дятел)

8.  Чим вкрите тіло птахів? (Пір’ям)

9.  Чи має видільна система птахів сечовий міхур? (Ні)

10.  Чи постійна температура тіла у птахів? (Так)

11.  Як називається галузь тваринни­цтва, що займається розведенням сільськогосподарських птахів? (Птахівництво)

12.  Птах — символ мудрості. (Сова)

13.  Назва якого птаха збігається з прізвищем відомого російсько­го письменника? (Гоголь)

14.  Який птах має хвіст у вигляді музичного інструменту? (Ліро­хвіст)

15.  Найбільший домашній птах. (Ін­дик)

16.  Чи мають птахи зуби? (Ні)

17.  Як називається плаский виріст, до якого прикріплюються грудні м’язи, що рухають крила? {Кіль)

18.  Яким органом починається трав­на система у птахів? {Дзьобом)

19.  Скільки відділів має шлунок пта­хів? (2)

20.  Що запобігає перегріванню тіла птаха під час польоту? {Повітряні мішки)

Квіти

1.   Чим розмножуються тюльпани? {Цибулинами)

2.   Як називають сукупність чашо­листків? (Чашечка)

3.   Частина маточки, з якої розвива­ється плід. {Зав’язь)

4.   Рослини, які можуть цвісти хоча б раз у житті. {Квіткові)

5.   В якій країні хризантеми є сим­волом нації та вищою нагородою Ордена Хризантеми? {Японія)

6.   Квітка якої рослини протягом дня повертається за сонцем? {Соняш­ника)

7.   Яка рослина росте високо в горах? Її ще називають квіткою альпініс­тів. {Едельвейс)

8.  Яку квіткову рослину називають царицею квітів? (Троянду)

9.  Яку квіткову рослину забороняєть­ся сіяти в нашій місцевості? {Мак)

10.  Назва цієї квітки навіює сон. {Сон-трава)

11.  Як називають суцвіття у пшени­ці? {Колос)

12.  Рослина, квіткою якої ніби від­кривають скарби. {Папороть)

13.  З плодів якої рослини виготов­ляють родзинки? {З винограду)

14.  Назвіть квітку, яка запилюється колібрі. {Орхідея)

15.  Якій родині притаманне суцвіт­тя кошик? {Складноцвіті, або Ай­строві)

16.  Яку квітку вважають символом життя? {Безсмертник)

17.  Яке жилкування листка у пред­ставників родини Лілійні? {Ду­гове)

18.  Як називається плід у духмяного горошка? {Біб)

Тварини

1.   Священна тварина в Індії. {Корова)

2.   Які тварини сплять униз головою? {Кажани)

3.  Назвіть ряд, до якого належить людина розумна. {Примати)

4.  Назвіть звіра з качиним носом. {Качкодзьоб)

5.  Ссавці, у яких зуби ростуть упро­довж усього життя. {Гризуни)

6.  Яка з людиноподібних мавп вва­жається найрозумнішою? {Шим­панзе)

7.  Нежуйна свійська тварина з ряду Парнокопитні. {Свиня)

8.  Предок собак. {Вовк)

9.  Скільки типів тканин мають тва­рини? (Чотири)

10.  Чим вигодовують своїх малят ссавці? {Молоком)

11.  Яка тварина є символом Австра­лії? {Кенгуру, коала)

12.  Скільки кіл кровообігу у ссавців? {2)

13.  Розширення яйцеводів у самок, де розвивається зародок. {Мат­ка)

14.  Галузь господарства, яка займа­ється розведенням свійських тва­рин. {Тваринництво)

15.  Інша назва ссавців. (Тварини, че­репні, хордові)

Вікторина «Наші  птахи»

1.  Назвіть 10 ви­дів осілих птахів на­шої місцевості. (Си­ниця велика, сорока, дятел зелений, дятел строкатий, ворона, щиглик, сич хатній, сова вухата, сова бо­лотяна, пугач.)

2.   Який осілий птах вигодовує пта­шенят навіть узимку? (Шишкар.)

3.   Що пташкам страшніше взимку — холод чи голод? (Голод.)

4.  Якого хижого осілого птаха нашої місцевості занесено в Червону книгу Украї­ни? (Пугача.)

5. У якого осілого птаха такий міцний хвіст, що він ним під­тримує тіло на дереві? (Дятла.)

6.  На яких осілих птахів нашої місцевос­ті заборонено полювати? (На сов, канюків, куріпок сірих.)

7.  Яку користь приносять си­ниці? (Знищують багато комах-шкідників дерев.)

8.  Чим корисний горобець? У якому місті й за що йому по­ставлено пам’ятник? (Він винищує комах. За це йому поставлено пам ‘ятник у місті Бостоні (США).)

9. Які птахи прилітають до нас із настанням зими? (Снігурі, омелюхи.)

«Все про птахів»

1. Наука про птахів. (Орнітологія.)

2. Що є лише у птахів? (Пір’я.)

3. Як птахи захищають свій «одяг»? (Змащують жиром, який вироб­ляє куприкова залоза.)

4. Як орієнтуються птахи при перельотах? (По Сонцю і зірках.)

5.  На якій висоті найчастіше летять птахи? (На висоті 1 км.)

6. З якою швидкістю летять птахи? (50—100 км/год.)

7. Яку відстань та скільки часу можуть пролетіти птахи без відпо­чинку? (20— 1200 км; 10—50 год польоту.)

8. Чи сплять птахи під час польоту? (Так, 10—15 хв.)

9. Хто народжується двічі? (Птах: спочатку яйце, потім — пташеня.)

10. Яку функцію виконує хвіст? (Гальма, кермо.)

11. Чи є у птахів зуби? (Ні.)

12. Які особливості будови кісток птахів? (Вони легкі, наповнені по­вітрям.)

13. Чи розвинений у них нюх? (Так, але дуже слабкий.)

14. Як називається характерне для птахів розширення стравоходу? (Воло.)

15. Яка пропорція між розміром та змахом крил? (Чим менший птах, тим частіше він махає крилами.)

16.  Скільки кроків зробить горобець за 7 років? (Жодного.)

17. Скільки живуть круки? (70років.)

18. Коли температура тіла горобця нижча: взимку чи влітку? (Одна­кова.)

19.  Чому заборонено турбувати птахів, які сидять на гніздах? (Бо вони їх можуть залишити.)

20. Чому птах, який потрапив у криницю, не може з неї вилетіти? (Жодний птах не летить угору по вертикальній лінії.)

«Чи знаєте ви птахів, що у нас зимують?»

1.  Яка пташка носить жіноче ім’я? (Галка.)

2. Яка пташка містить у своїй назві 40 букв «а»? (Сорока.)

3. Які птахи найморозовитриваліші? (Качки, гуси.)

4. Який птах кричить, як кіт? (Сойка.)

5. Який птах може виводити пташенят і взимку? (Шишкар.)

6. Який птах має прізвище відомого письменника? (Гоголь.)

I. Який птах має двійкоподібну шию? (Лебідь-шипун.)

8.  Яка пташка годує своїх малят «пташиним молоком»? (Го­лубка.)

9. Які птахи ночують у снігу? (Тетеруки.)

10. Який співучий птах — хижак? (Сорокопуд.)

II. Який птах має найдовший язик? (Дятел.)

12. Які птахи влаштовують по кілька гнізд на одному дереві? (Граки.)

 

 

 

 

«Біологічний»

1.  Чому квіти, які розпускаються вночі, мають світле забарвлення? {Білі квіти краще помітні колшхам-запилювачам)

2. Які квіти вдень закриваються, а вночі розкриваються? {Запашний тютюн, матіоли)

3.  Які квіти використовують у медицині для виготовлення ліків? {Конвалія, наперстянка)

4.  Квітка якої рослини протягом дня повертається за сонцем? {Со­няшник)

5.  Які цибулинні рослини ростуть у наших квітниках? {Лілія, тюль­пани, нарциси, гладіолуси)

6.  Чому весною не полюють на хутрових звірів? {Навесні звірі линяють, тому якість хутра тимчасово гіршає. Крім того, весною з’являються малята)

7.  Назвіть найменшу пташку у світі? {Колібрі)

8.  Яких птахів привчають до ловлі риби? {Бакланів)

9.  Які жуки мають назву того місяця, в якому народжуються? {Хрущі травневі)

10.  Назвіть рослини, які застосовують азот у процесі живлення? {Ро­дина Бобові, горох, акація)

11.  Як одержати насіння моркви, буряків? {Висадити коренеплоди на другий рік)

12.  Чому сову називають корисним птахом? {Вона знищує за І рік до 1000 мишей)

13.  Які птахи прилітають до нас із півдня першими? {Шпаки)

14.  Скільки потрібно взяти «а», щоб одержати птаха? {Сорок а)

15.  Яку користь приносять синиці зимою, коли всі комахи сплять? {Поїдають яєчка та личинки шкідливих комах)

16.  Яке місто має назву птаха? {Орел)

II тур «Анатомічний»

1.  У поліклініці була консервована кров І та II групи. Коли привезли людину з кровотечею, то з’ясувалося, що у неї IV група крові. Чи можна їй перелити І або II групу крові? Чому? {IVгрупа — універ­сальний реципієнт і може прийняти І або ТІ групи крові)

2.  У медицині лікарі використовують як дифтерійну вакцину, так і дифтерійну сироватку. Яка між ними різниця, як вони вплива­ють на організм? {Вакцина — це ослаблені мікроорганізми, які викли­кають хворобу, але протікає вона в легкій формі й залишає штучний імунітет. Сироватка це готові антитіла проти певних бактерій, яку вводять уже хворій людині, щоб швидше одужала)

3.  «Життя — це горіння». Ці слова належать французьким ученим А. Лавуазьє і П. Лапласу. Поясніть, яке відношення це має до про­цесу дихання? {Горіння і дихання можливі лише за наявності кисню)

4.  Чому туберкульозні диспансери розташовані в місцевості, де рос­туть хвойні дерева? (Бо фітонциди хвойних дерев знищують мікроби в повітрі)

5.  Люди з яким типом темпераменту частіше хворіють на гіпертоніч­ну хворобу? Чому? (Холерик та меланхолік)

6. Поясніть, чому на дальтонізм хворіють переважно чоловіки? (Спадкова хвороба, яка передається через Х-хромосому, а жіночий ор­ганізм має дві XXхромосоми, тому хвороба не проявляється, а пригнічу­ється здоровою хромосомою. Чоловіки мають ХУхромосому, тому 8% їх хворіють на цю хворобу)

 

 

БОТАНІЧНА ВІКТОРИНА

1. Якого хімічного елемента найбільш потребує рослина при утворенні і достиганні насіння? {Фосфору.)

2.   Плоди якої рослини можуть підтримувати життя людського організму, якщо додати до цієї “дієти” тільки воду? (Дерево авокадо, плід якого містить ЗО % жирів, 1,5 % білків, усі вітаміни.)

3.  Яка рослина має найкрупніше насіння? (Сейшельська пальма. Поперечний зріз її насінини — 35 см).

4.  Чим знаменита Казанликська долина в Болгарії? (Казанликська долина знаменита культурою казанликської троянди, з якої добувають масло.)

5. У якій країні вирощують деревовидні помідори і деревовидну сою? (У Китаї.)

6.  У якій країні ростуть дерева з незвичайними прямокутними стовбурами? Цікаво, що річні кільця у них теж прямокутні. (У Панамі.)

7.  Є дерева, у яких стебло не має річних кілець. Чому? Де ростуть ці дерева? (У тропічних лісах, де немає пір року.)

8.  Чому перед дощем у деяких рослин квітки закриваються або поникають? {Щоб захистити пилок від вологи.)

9.  Хто з учених вперше виростив рослину без ґрунту (на розчині мінеральних солей) і зібрав з неї насіння? {Німецький вчений Кноп у 1869 році.)

10.  Який учений-садовод вивів кактуси без колючок і сливи без кісточок? {Американський вчений-садовод Лютер Бербанк.)

11.  Яка з квіткових рослин найменша. {Водяна рослина вольфія.)

12.  Чому рослину аїр, що росте на берегах ставків і річок, називають “татарським зіллям”. {На нашу територію ця рослина потрапила з Південного Сходу під час татаро-монгольської навали.)

13.  Чому одну з весняних рослин назвали “мати-й-мачуха”? {Листки цієї рослини зверху блискучі і на дотик холодні, а знизу поверхня листка вкрита м’якими ніжними ворсинками).

14. Який різновид капусти є однорічною рослиною? {Цвітна капуста.)

15. Як з дички виростити культурне плодове дерево? {Щепленням.)

16. Чому на стовбурах старих дерев кора тріскається поздовж? {Стовбури дерев потовщуються внаслідок поділу клітин камбію, кора розтягується і розривається поздовжньо.)

17. Чому лимонник китайський на батьківщині називають ягодою п’яти смаків? {Ягоди мають смак терпкого, кислого, гіркого, солоного і солодкого).

18. З кори якого дерева виготовляють препарат для лікування малярії? Де батьківщина цього дерева? {З кори хінного дерева. Батьківщина — Південна Америка.)

19.  Листок якої водяної рослини, плаваючи на поверхні води, може втримати на собі дитину вагою до 35 кг? {Листок вікторіїрегії.)

20.  На гербі якої країни зображена пальма? {Перу.)

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 0,347sec