Біологічні цікавинки

Патенти живої природи

*   *   *

Око жаби помічає тільки предме­ти, які рухаються. Детальний ана­ліз принципів його будови дозволив створити спеціальні радарні пристрої, які використовуються в авіаційній техніці.

*   *   *

Багато комах «бачать» предмети за їх запахом. Органи нюху розміщені на спеціальних «антенах» — вусиках, не тільки сприймають запахи, але й повідомляють про форму предмета.

*   *   *

Деякі змії бачать в абсолютній темно­ті. Вони наділені спеціальними при­ладами, які сприймають інфрачер­вону радіацію — теплові потоки, що випромінюють теплокровні тварини. Найбільш досконала апаратура, ство­рена людиною, дозволяє реєструва­ти тепловий потік у 1 (И кал/год  см2, чутливість портативних теплових приймачів змії — суттєво вища.

*   *   *

На орієнтацію птахів впливають ра­дарні пристрої. Потрапивши в поле зору радару, зграя галок, ворон, гусей та інших птахів розлітаються в різні сторони, а вийшовши далеко за межі дії випромінювання, знову збирають­ся в зграї. На сидячих птахів радар не впливає навіть на близькій відстані. Втрата ж орієнтації в районах дії ра­дарних пристроїв часто призводить до масової-загибелі птахів.

*   *   *             –

Дуже сильний бінокль потрібен лю­дині, щоби зрівнятися із зором орла. Але бінокль підвищує вирішальну силу ока за рахунок зменшення поля зору, а «кругозір» орла не обмежений ніякими рамками.

Око бабки — «кооперативний» апа­рат, складений з великої кількості приймачів світла. Він забезпечує май­же круговий огляд і дозволяє баб­ці сприймати й кольорове й чорно-біле зображення. Принцип скла­дання загальної картини з окремих її фрагментів уже використовується в електронно-оптичних пристроях.

 

Факти й тільки факти або цікаві історії

Природа сама створила своєрідний Іпіегпеї. Так-так, адже Іпіегпеї — це мережа комунікацій, а вчені-біологи вже давно довели, що будь-який ліс має свою комунікативну мережу, тоб­то Іпіегпеї, з допомогою якої між де­ревами та рослинами йде обмін не тільки інформацією, а і їжею. Тобто виходить, як доводять учені-біологи, у лісі дерева та рослини ростуть не самі по собі, а насправді вони спіл­куються між собою завдяки єдиній підземній комунікативній мережі, тільки замість мідних кабелів вико­ристовується грибок під назвою мі­кориза, який росте на волокнах ко­ренів.

Біологи встановили, що з до­помогою мікоризи дерева діляться один з одним навіть поживними ре­човинами. Так, дерева, у яких процес, фотосинтезу йде швидше (наприклад, береза), діляться надлишком з де­ревами, у яких процес фотосинтезу йде повільніше (наприклад, хвойні). А ще для успішного росту молодих дерев дорослі дерева поступаються їм мережею Іпіегпеї, тобто необхід­ними джерелами для росту.

Також підземна сітка мікориз забезпечує справедливий та рівний розподіл по­живних речовин між усіма дерева­ми лісу. У «лісному» Іпіегпеї свої хакери — це низькорослі рослини, які не в змозі забезпечити себе за раху­нок власного фотосинтезу й тому па­разитують на великих деревах. Тоб­то, як бачите, деякі речі, що створи­ла цивілізована людина, давно вже створені природою.

 

 

Скоромовки

1. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак пів­ню: «Ти не вмієш так, як я, так, як ти, не вмію я».

2.   Коваль кує коня, кінь коваля копитом, коваль коня кулаком.

3.   Хитру сороку піймати морока, а на сорок сорок — сорок морок.

 

Зоологічні жарти

1.   Коли собака буває зайцем? (Коли їде в ав­тобусі без квитка)

2.   Яка голка не тоне в морі? (Риба-голка)

3.   Від чого качка пливе? (Від берега)

4.   На яке дерево сідає ворона під час зливи? (На мокре)

5.  Який ключ літає? (Журавлиний)

6.   Чи може страус назвати себе птахом? (Ні, бо він не говорить)

7.   Яким гребінцем не можна зачесатися? (Півнячим, морським)

8.   В якій клітці не тримають ані птахів, ані звірів? (У грудній)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,328sec