Біологічні диктанти з біології

1.  Процес відтворення собі поді­бних організмів, який забезпе­чує безперервність життя видів. {Розмноження)

2.  Чоловічі гамети. (Сперматозоїди, або спермії)

3.  Колекції спеціально зібраних, засушених та оформлених рослин. (Гербарії)

4.  Орган насінного розмноження рослин. (Квітка)

5.  Суцвіття, що утворюються з про­стих унаслідок розгалуження го­ловної осі. (Складні)

6.  Суцвіття, у якому на звисаючій видовженій головній осі розта­шовані групи одностатевих кві­ток без квітконіжок. (Сережка)

7.  Перенесення пилку з пиляка тичинки на приймочку маточки в межах однієї квітки. (Самозапи­лення)

8.  Процес злиття чоловічої та жіно­чої статевих клітин з утворенням зиготи. (Запліднення)

9.  Частина квітки, у якій утворюють­ся насінні зачатки. (Маточка)

10. Репродуктивний орган, у якому знаходиться насіння. (Плід)

 

 

 

1.  Злиття гамет. (Запліднення)

2.  Жіночі гамети. (Яйцеклітини)

3.  Відновлення цілого організму з його частини внаслідок поділу клітин. (Регенерація)

4.  Сукупність квіток, розташованих на загальній осі в певному поряд­ку. (Суцвіття)

5.  Суцвіття, у якому на видовженій головній осі розміщені квітки без квітконіжок. (Колос)

6.  Процес перенесення пилкових зерен із тичинок на маточки, у яких знаходяться насінні за­чатки. (Запилення)

7.  Процес подвійного запліднення відкрив вітчизняний учений… (С. Г. Навашин)

8.  Частина квітки, у якій утворю­ється пилок. (Тичинка)

9.  Після запліднення першою ді­литься запліднена центральна клітина, утворюючи особливу тканину — … (Ендосперм)

10. Стінка плоду. (Оплодень)

 

 

 

 

 

Біологічний диктант «Голонасінні»

1.  Деревина якого дерева стійка до гниття? (Тис)

2.  Чи є у хвойних дерев річні кіль­ця? (Є)

3.  Чи може сосна рости в затіне­них, погано освітлених місцях? (Ні, світлолюбна)

4.  Який вид сосни є найпоширені­шим в Україні?(Сосна звичайна)

5.  Який вітамін міститься у хвої? (Вітамін С)

6. З допомогою чого відбувається запилення?(Вітру)

7.  Основний підземний орган голо­насінних рослин. (Корінь)

8.  Яку речовину виділяють хвоїн­ки, що вбивають мікроорганіз­ми? (Фітонциди)

9.  Як називають листки в голона­сінних? (Хвоя)

10.  У сосни хвоїнки довші, а в яли­ни? (Коротші)

11.  З допомогою чого розмножують­ся сосни? (Насіння)

12.  Ялина, сосна, тис, кедр, ялі­вець — рослини, які називають­ся… (Голонасінні)

 

 

Біологічний диктант «Будова квітки»

1.  Верхню розширену частину квітконіжки називають… (квітко­ложем).

2.  Чашечка складається із ви­дозмінених листків, що назива­ються… (чашолистками).

3.  Складова частина віночка… (пелюстка).

4. Чашечка і віночок разом ут­ворюють покрив квітки… (подвійну оцвітину).

5.   Головні частини квітки… (тичинки і маточки).

 

 

Біологічний диктант «Птахи»

1. Пернатий вісник весни. (Грак.)

2.  Водоплавний птах. (Нирок.)

3.   Великий папуга з довгим хвостом і яскравим оперенням. (Ара.)

4.  Співочий птах зі строкатим оперенням. (Щиголь.)

5.   Полярна морська качка з цінним пухом. (Гага.)

6.  Мешканець напівпустель, зовнішнім виглядом нагадує голу­ба. (Рябок.)

7.  Шлюбні ігри. (Тік.)

8.  Розширена частина страво­ходу, де попередньо подрібнюєть­ся їжа. (Воло.)

9.  Птах, схожий на ластівку. (Стриж.)

10.   Птах, який не висиджує яєць, не вигодовує пташенят. (Зо­зуля.)

11.   Птах, який гніздиться в штучних гніздах. (Шпак.)

12.   Найменший у світі птах. (Колібрі.)

13.  Найменший птах — пред­ставник ряду Куроподібні. (Пере­пел.)

14.   Птах, якого розводять у мисливських господарствах. (Фа­зан.)

15.  Птах, що висиджує своє єдине яйце стоячи. (Пінгвін.)

16.  Мешканець пташиних ба­зарів Півночі. (Кайра.)

Біологічний диктант «Кровообіг»

1. Судини, якими кров рухаєть­ся віт, серця. {Артерії.)

2.  Камери серця, що прийма­ють кров. (Передсердя.)

3.  Здатність серцевого м’яза сприймати зміни зовнішнього се­редовища і відповідати на ці зміни. (Збудливість.)

4.   Клапани, розташовані на виході аорти з лівого шлуночка і легеневої артерії — з правого. (Півмісяцеві.)

5.  Зовнішня сполучнотканин­на оболонка серця. (Епікард.)

6.  Здатність серця ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у само­му серці. (Автоматизм.)

7.  Внутрішня оболонка серця. (Ендокард.)

8. Судини, якими кров рухаєть­ся до серця. (Вени.)

9.  Клапани, що містяться між передсердями і шлуночками. (Стулкові.)

10. Запис електричних струмів серця. (Електрокардіограма.)

11.  М’язова оболонка серця. (Міокард.)

12.  Найбільша артерія людсь­кого організму, що бере початок з лівого шлуночка. (Аорта.)

 

 

 

Біологічний диктант «Терміни»

1. Зовні кожна легеня вкрита… (легеневою плеврою).

2.  Гортань безпосередньо пе­реходить у… (трахею).

3.  Між голосовими зв’язками є… (голосова щілина).

4.  Найбільша кількість повіт­ря, яку можна видихнути після найглибшого вдиху… (життєва ємність легень).

5.  Великі парні органи… (ле­гені).

6. Запалення слизової оболон­ки трахеї… (трахеїт).

7.  Утворення, що складають­ся з еластичних пружних воло­кон, які паралельні одне одному і містяться в гортані… (голосові зв ‘язки).

 

«Вірю — не вірю»

Голонасінні

1.  Голонасінні бувають деревами, кущами і квітами. (Ні)

2.  Вічнозелені рослини належать до голонасінних. (Так)

3.  Спори голонасінних висипають­ся із шишок. (Ні)

4.  У шишках сосни насіння лежить на лусках. (Так)

5.  Коренева система у сосни стриж­нева. (Так)

6.  Хвойні рослини ростуть у селі Благодатному.

7.  Листки у голонасінних назива­ють хвоєю. (Так)

8.  У голонасінних є квіти. (Ні)

9.  Сосна — однодомна рослина. (Так)

10. Для запилення сосни необхідна вода. (Ні)

11. Фітонциди вбивають збудників туберкульозу. (Так)

«Так — ні»

1.   Чи вірите ви, що існує птах, який носить воду своїм пташенятам, набираючи її прямо в пір’я у себе на грудях? (Так)

2.   Чи вірите ви, що існує щур, у жит­лі, якого жоден хижак не посміє сунутися, тому що в стінках ві­стрями до входу стирчать гострі колючки кактуса, які він відгри­зає, приносить у нору і встромляє в стінки біля входу? (Так)

3. Чи вірите ви, що італійські скри­палі у футлярах своїх скрипок тримали жаб, а перед концертом виймали їх і гладили, вважаючи, що руки не потітимуть? (Так)

4.   Чи вірите ви, що в разі укусу сам­ка комара створює жалом тиск у 100 000 атмосфер? (Так)

5.   Чи вірите ви, що на шерсті у кі­шок виробляється спеціальний вітамін, який вони злизують під час умивання? (Ні)

 

 

 

 

Генеративні органи

1.   Квітка — це генеративний орган. (так)

2.   Сидячою називається квітка, у якої є довга квітконіжка. (ні)

3.   Головні частини квітки —пелюст­ки і квітколоже. (ні)

4.   Тичинка складається з тичинко­вої нитки й пиляка. (так)

5.   Суцвіття — це група квіток, зібра­них разом. (так)

6.   Складні суцвіття складаються з декількох простих. (так)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,492sec