Білки — складні полімери

Тема. Білки — складні полімери.

 Мета: розширити знання про білки, розглянути склад та просторову структуру білків у природі, розвивати вміння працювати з різними джерелами інформації, логічне мислення учнів, сприяти гігієнічному вихованню.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи та форми роботи:

1)  інформаційно-рецептивний;

2)   репродуктивний;

3)   проблемно-пошуковий;

4)   навчально-дослідний.

Терміни та поняття: білок, амінокислота, пептидний зв’язок, структурна конфігурація,

Обладнання:  таблиця “просторова конфігурація білків”

Девіз уроку.

…Скрізь, де ми зустрічаємо життя,

 ми виявляємо, що воно пов’язане

з будь-яким білковим тілом, і скрізь,

і де ми зустрічаємо будь-яке білкове  тіло,

яке не знаходиться в процесі роз кладу,

 ми зустрічаємо явища життя.                                         

Ф. Енгельс

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Психологічний тренінг.

Очікування від уроку.

 

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

1. Тестовий контроль

Учні виконують тестові завдання, здійснюють самоперевірку

Тестові завдання (6 балів)

1) Вуглеводів міститься у клітинах у такій кількості:

а)   більше в рослинних;

б)   більше у тваринних;

в)   однаково.

2) Полісахаридам притаманні властивості:

а) добре розчинні у воді, солодкі на смак;

б) погано розчинні у воді, солодкі на смак;

в) погано розчинні у воді, не мають солодкого смаку.

Основні біологічні функції вуглеводів:

а)   захисна і будівельна;

б)  енергетична і будівельна;

в) енергетична і захисна.

Властивості ліпідів, що лежать в основі енергетичної функції:

а)   гідрофобність;

б)   погана теплопровідність;

в)   розщеплення на простіші речовини.

5)   Найбільш ощадливий енергетичний матеріал:

а) ліпіди;

б) вуглеводи;

в) ліпіди та вуглеводи.

6)  Вам дано дві речовини і сказано, що одна із них — рибоза, а друга — лецитин. Укажіть спосіб, за допомогою якого ви абсолютно точно зможете встановити, де рибоза, а де — лецитин:

а)   за запахом;

б)  за розчинністю у воді;

в)   за кольором.

Відповіді: 1 — а, 2 — в, 3 — б, 4 — в,

5 — а, 6 — б.

 

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

1. Серед усіх речовин органічної природи білки посідають особливе місце. Тому думка Ф. Енгельса про те, що  «життя — спосіб існування білкових  тіл», і досі зберігає своє значення. Білкові речовини були відомі людині з давніх-давен. Лише на початку  XIII століття було встановлено, що і речовини, які містяться в соках рослин, екстрактах тваринних тканин, мають однакову природу Вперше почав вивчати хімію білкових речовин  Я. Бекаррі. У 1728 р. він виділив із і пшеничного борошна білок-клейковину (ми з вами переконались у цьому  на минулому уроці) і дослідив деякі  його властивості. У той же час білки вивчав і француз А. Фуркруа. Він грунтовно дослідив білки сироватки  крові та назвав її три компоненти —  желатин, альбумін, фібрин. Пізніше,  у 1839 р. голландський хімік Г. Мульдер назвав білки протеїнами (з грец. —  «перший»).

Жодну речовину хіміки не вивчали  так довго, як білки, перш ніж удалося встановити їх будову

Таємниця білка — це таємниця життя. Так що ж таке білки?

ІV.    Повідомлення теми і теми уроку.

(Монітор комп’ютера).

1. Визначення білків.

2. Хімічний склад та загальна формула амінокислот.

3. Будова білків.

4. Білки в природі.

 

V.      Надання необхідної інформації.

 

Білки — високомолекулярні нерегулярні гетерополімери, мономерами

яких є амінокислоти. До складу білків входять 20 різних

амінокислот. Молекулярна маса молекул білків – від 5 тисяч до 150 тисяч дальтон і більше. Напри­клад, молекулярна маса одного з білків яйця дорівнює 36000 дальтон, а одного з білків м’язів – 1500000 дальтон.

За величезні розміри і велику масу білки відно­сять до макромолекулярних сполук – полімерів. Молекули білків мають вигляд довгих ланцюгів, складаються з 5 -1500 амінокислотних ланок лише двадцятьох аміно­кислот.

На білому фоні показано частину молекули, спільну для всіх амінокислот. На сірих плашках зображені бокові групи, що розрізняються у різних

Структурні формули деяких амінокислот

 

амінокислот. Зверніть увагу на те, що деякі бокові групи містять Сульфур, Нітроген, кільцеві структури або угруповання, що несуть електричний заряд. Зверніть увагу на функціональні групи на біло­му фоні. Тому амінокислоти мають амфотерні властивості.

 

 

Білки

– Прості (протеїни) Складаються тільки з амінокислот

– Складні (протеїди) Крім амінокислот, входять речовини небілкової природи

 

 

 

 

Білки в природі

До складу живих організмів входить 2 – х видів білків, із них 5 млн —до складу людини і тварини.

 

VІ.    Інтерактивна вправа.

Чи знаєте ви?

•    У нашому організмі немає такої ділянки, де б не існувало білків.

•    У крові та м’язах білки складають І/5 від маси.

•    У мозку — 12.

Навіть в емалі зубів — 1/200.

•    У різних органах білки складають 45—48 % сухої речовині!.

Як ви вважаєте, чи випадковий такий великий вміст білків у клітинах орга­нізмів? Обгрунтуйте відповідь.

 

VІІ.   Рефлексія.

Вправа « Світлофор ».

              Учитель ставить запитання з вивченого матеріалу. Учні піднімають для відповіді замість руки картку: зелену, якщо знають відповідь, та червону, якщо утруднюються.

1. Що таке білки?

2. Яка будова білків?

3. Яка будова амінокислот?

4. Що таке замінні та незамінні амінокислоти?

5. Як амінокислоти сполучаються в поліпептидний ланцюг?

6. Які ви знаєте рівні структурної організації білків?

Чому відсутність у харчовому раціоні людини білків тваринного походження негативно впливає на життєдіяльність її організму?

 

VІІІ. Підсумок уроку.

Оцінювання і мотивація.

 

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику. Скласти кросворд по даній темі.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

9 Тема Білки — складні полімери. (19.8 KiB, Завантажень: 42)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

9 будова білка (253.0 KiB, Завантажень: 23)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,339sec