Бакалаврська робота на тему: «УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ»

Зміст

Вступ…………………………………………………………..……….3

Розділ 1. Історичні передумови виникнення неродних традицій у фізичному вихованні дітей та підлітків на Україні.

1.1 Форми фізичного виховання стародавніх словян
………..…7-15

1.2 Форми фізичного виховання у Київській Русі………….…15-23

1.3 Культ фізичної досконалості запорізьких козаків…………23-34

1.3.1
Козацькі системи єдиноборств……………..……….34-40

Розділ 2. Українські народні ігри, та забави у фізичному вихованні дітей та підлітків

  1. Українські народні ігри у фізичному виховані дітей та підлітків………………………………………………………….40-50

2.2    Використання українських народних ігор з елементами співу та музичним супроводом із дітьми молодшого шкільного віку………………………………………………………..50-53

2.3     Методика проведень народних ігор в навчальній практиці…………………………………………………………………53-60

Висновки………………………..………………………………..60-61

Список використаної літератури……………………………62-65

Додаток А

Додаток Б

Вступ

    Активізація демократичних процесів, звільнення від тоталітарних впливів в усіх сферах суспільного життя спонукає нас до самоусвідомлення й об’єктивного осмислення національної історії, пізнання й осягнення глибини української культури, в тому числі і фізичної культури.

        Фізична культура – фундаментальна складова національної культури.

     Висока ідея квітучої, сильної, здорової, незалежної України вимагає адекватної реалізації в стилі чи способі життя. Цей спосіб і формується нині – сучасний і водночас заснований на традиціях. Роль народних традицій особлива й визначна: саме народна рухова культура дозволяє безпосередньо прилучитися до глибоких, сакральних пластів національної культури. Це відкритий шлях самопізнання, тобто самовдосконалення. Це етнічна філософія, народна етика гуманізму в дії, що породжує нові переживання та відчуття, відновлює втрачені зв’язки з рідною землею, мовою, культурою. Це безперечний, найдійовіший інструмент зміцнення духовності й здоров’я окремої людини й нації.

    Упродовж багатьох століть український народ безупинно творив своє, тільки йому властиве духовне середовище, наповнюючи його своєрідними обрядами, ритуалами, іграми. Фактично формувався внутрішній світ українців, осягався весь навколишній простір, закладалися світові засади.

     Народна спортивна ідеологія має два спрямування: змагальність і злагода. Причому ідея злагоди з природою, світом, суспільством і собою в Україні виразно домінувала, підносячись до рангу ідеалу вище за який немає нічого. Це вирізняє українців з кола тих європейських народів, які сповідували (і сповідують) насамперед агресивну філософію боротьби, конкуренції, культ перемоги й переможців. Тут нагадаймо, що метою наших ігор, забав, хороводів, інших дійств і містерій було радісне привітання природи, відкриття перед нею душі, відчуття гармонії аж до повного злиття з природою, а зовсім не протистояння і спроба її перемогти. У народній руховій культурі блискуче підтвердження знаходить етнічний гуманізм українців.

     Невипадково, що в останнє десятиріччя увагу дослідників привертають питання становлення фізичної культури і спорту в Україні. Зокрема, у працях Андрухова, Вацеби, Винничука, Приступи, Трофим’яка, Цьося досліджувались українські народні традиції у фізичному виховані, що дають змогу по-новому оцінити історію фізичної культури і спорту в Україні, і збагнути, що Україна має прекрасні традиції, унікальну культуру, складовою якої є і фізична культура.

    У коментарі до “Базового компонента дошкільної освіти в Україні” підкреслюється, що система освіти має забезпечувати “прилучення дітей до системи цінностей, культури і традицій українського народу, виховання шанобливого ставлення до його надбань; ознайомлення з культурою народів світу”. При цьому завдання “створювати культурне середовище, сприяти становленню в дитини базису особистої культури, залучати до світу національної та світової культури” розглядається як одне з основних завдань національної системи освіти.

Актуальність. Вивчення досвіду фізичного виховання в минулому зумовлюється й тим, що результати такої праці допоможуть простежити змінність форм, методів та засобів тіло виховання — водночас створять передумови поповнення сучасної методики вічними цінностями національної системи фізичного виховання молодого покоління, несправедливо забутими й до певної міри втраченими. Основна мета фізичного виховання в досягненні високого рівня здоров’я та загартованості організму, а також у формуванні позитивного ставлення школярів до фізичної активності, через народні традиції. Як відомо, здоров’я людини формується в дитячому віці на основі генетичних факторів, способів життя та екологічних умов. У Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації” зазначається, що в Україні склалася критична ситуація зі станом здоров’я населення, а особливо дітей і підлітків. Майже 90 % школярів мають відхилення у здоров’ї понад 50% – незадовільну фізичну підготовку.

    Вивчення Українських народних традицій у фізичному виховані дітей та підлітків не лише доповнить існуючі, а забезпечить їх раціональне використання в сучасних умовах та забезпечть належний розвиток та міцне здоров’я дітей і молоді.

Завдання дослідження:

  1. Вивчити національні традиції фізичного виховання дітей та підлітків;
  2. Визначити взаємозв’язок засобів фізичного виховання із побутом і світоглядом українського народу.
  3. Визначити вплив національних традицій фізичного виховання на морфофункціональні можливості дітей та підлітків.

 

Методи дослідження: аналіз науково-методичної та етнографічної літератури, програмно-нормативних документів, архівних матеріалів; теоретичний та логіко-історичний аналіз; аналіз і синтез даних теоретичних та емпіричних джерел.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Ukr Nar Trad V Fiz Vyh (346.0 KiB, Завантажень: 16)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
завантаження...
WordPress: 23.71MB | MySQL:26 | 0,333sec