Бакалаврська робота на тему: «ПСИХОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ»

Зміст:

Вступ……………………………………………………………………………………………………………3

Розділ І. Характер як індивідуальна риса особистості…………………………………….6

1.1. Загальне поняття про характер……………………………………………………….6

1.2. Типологія характеру……………………………………………………………………..11

1.3. Риси характеру……………………………………………………………………………..17

Висновки до І розділу…………………………………………………………………………………..19

Розділ ІІ. Темперамент як сукупність індивідуально-психологічних якостей….21

2.1. Історія розвитку вчення про темперамент………………………………………22

2.2. Типи вищої нервової діяльності і темперамент……………………………….24

2.3. Психологічна характеристика типів темпераменту………………………..27

Висновки до ІІ розділу………………………………………………………………………………….32

Розділ ІІІ. Психологічні характеристики здібностей………………………………………34

3.1. Поняття про здібності……………………………………………………………………34

3.2. Структура здібностей…………………………………………………………………….36

3.3. Різновиди здібностей…………………………………………………………………….39

3.4. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні

передумови………………………………………………………………………………..40

Висновки до ІІІ розділу………………………………………………………………………………..43

Загальні висновки…………………………………………………………………………………………45

Список використаної літератури…………………………………………………………………..47

Додатки

Вступ

Однією з найважливіших проблем психології є проблема залежності між індивідуальними варіаціями людської поведінки, з одного боку, та індивідуальними особливостями – з іншого. Індивідуальні відмінності, які обумовлені властивостями НС, не визначають змісту психічного. Вони знаходять свій прояв в формально-динамічних особливостях психіки і поведінки людини (у швидкості, темпі, працездатності).

Ідея основних властивостей НС як основних параметрів психофізіологічної організації індивідуальності стала одним з найвизначніших досягнень павловської школи. Це дало можливість розгорнути плідну експериментальну роботу всім тим дослідникам, які аналізували індивідуальні відмінності в поведінці і реагуванні.

Розглянемо в роботі індивідуальні особливості особистості. Бо діяльність і поведінка людини зумовлюються не лише соціальними умовами життя, а в першу чергу саме індивідуальними особливостями її психофізичної організації. І це виразно виявляється в темпераменті особистості. Сформуємо класифікацію темпераментів, а також роль останнього в діяльності людини.

Характер – це індивідуальне сполучення істотних властивостей особистості, що виражають відношення людини до дійсності і виявляються в його поводженні, у його вчинках.

Характер взаємозалежний з іншими сторонами особистості, зокрема з темпераментом і здібностями. Характер, як і темперамент, є досить стійким і малозмінюваним. У спілкуванні з людьми характер людини виявляється в манері поводження, у способах реагування на дії і вчинки людей. Манера спілкування може бути більш-менш делікатною, тактовною чи безцеремонною, ввічливою чи грубою. Характер на відміну від темпераменту обумовлений не стільки властивостями нервової системи, скільки культурою людини, його вихованням.

Біологічні властивості індивіда — вікові, спадкові, соматичні, статеві, фізіологічні, біохімічні, антропологічні — значною мірою впливають на розвиток та психічні прояви особистості. Психофізіологічні властивості особистості вивчає психофізіологія.

Ця наука досліджує закономірності функціонування нервових механізмів психічної діяльності у двох аспектах У першому вивчаються нервові механізми, що реалізують окремі психічні функції та процеси — відчуття, сприймання, увагу, мислення, мовлення, емоції, довільні дії тощо. У другому предметом психофізіології є вища нервова діяльність мозку, що забезпечує цілісну психічну діяльність та поведінку особистості. В межах диференціальної психофізіології розглядається залежність індивідуально-психологічних особливостей діяльності та поведінки особистості від типологічних розбіжностей у роботі мозку.

Одним з основних понять психофізіології вважається темперамент, наукове вивчення якою ведеться вже протягом двох тисячоліть. Ця категорія ґрунтовно досліджується в працях І. П. Павлова, Б. М. Теплова, В. Д. Небиліцина, В. М. Русалова, Б. Й. Цуканова та ін. Розглянемо поняття темпераменту, з якого у психології традиційно починається аналіз індивідуально-психологічних властивостей особистості

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Psyhol Indyv Vidm (226.0 KiB, Завантажень: 14)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
завантаження...
WordPress: 24.24MB | MySQL:26 | 0,390sec