Багатоманітність карбонових кислот. Добування та застосування карбонових кислот

Тема. Багатоманітність карбонових кислот. Добування та застосування  карбонових кислот.

Цілі уроку: знати зміст понять карбонові кислоти, функціональна група; знати молекулярні та структурні формули карбонових кислот, вміти характеризувати фізичні й хімічні властивості цих речовин та складати рівняння відповідних хімічних реакцій; уміти обґрунтовувати застосування оцтової кислоти; виховувати необхідність вести здоровий спосіб життя; дати поняття про вищі насичені й ненасичені карбонові кислоти, ознайомити із добуванням карбонових кислот.

Обладнання: таблиці «Будова оцтової кислоти», «Застосування оцтової кислоти»

Тип уроку: закріплення (трєнінг-мінімум).

Форми проведення: хімічна розминка, хімічний крос, робота в групах, тести, самоперевірка.

 

                              Хід уроку

 

І. Організація класу

Діти сідають групами по чотири-п’ять учнів у кожній.

II. Оголошення теми і мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

Хімічна розминка за основними поняттями й формулами теми

 • Спирти.
 • Одноатомні спирти.
 • Альдегіди.
 • Функціональна група.
 • Функціональна група спиртів.
 • Функціональна група карбонових кислот.
 • Метанол.
 • Етаналь.
 • Гліцерин.
 • Оцтова кислота.
 • Якісна реакція на альдегіди.
  • Розгляньте структурні формули речовин, знайдіть формулу метаналю й оцтової кислоти.

 

 

IV. Тренінг. Робота в гетерогенних групах.

1. Міні-тест

1.                          Вкажіть функціональну групу альдегідів:

а) -СОН;      б) -СООН;

в) -ОН;       г) -СООS.

2.     Вкажіть функціональну групу карбонових кислот:

а) -СОН;            б) -СООН;

в) -ОН;               г) -СО.

3.     Вкажіть метал, який заміщує Гідроген у карбоксильній групі карбонових кислот:

а) Си;                 б) Р;

в) Са;                 г) РЬ.

4.     Вкажіть речовину, яку можна використати для виявлення гліцерину:

а) СиО;              б) СиОН;

в) КОН;             г) Си(ОН)2.

5.     Вкажіть формулу етаналю:

а) С2Н3ОН;          б) СН3ОН;

в) СН3СОН;         г) С3Н7ОН,

6.     Вкажіть, який спирт є отрутою вже у малих кількостях:

а) С2Н6О;             б) СН3ОН;

в) С4Н-9ОН;        г) С3Н-7ОН.

7.     Вкажіть формулу оцтової кислоти:

а) С2Н5ОН;

б) СН3ОН;

в) СН3СООН;

г) С3Н7ОН.

8.     Вкажіть речовину, яка не реагує з оцтовою кислотою:

а) Nа2СО3;         б) Nа;

в) NаСІ;             г) NаОН.

9.     Вкажіть як називається реакція між спиртами й карбоновими кислотами:

а) нейтралізації;      б) обміну;

в) заміщення;         г) естерифікації.

10. Виберіть правильне твердження.

Альдегіди на відміну від етанолу реагують з такими речовинами:

а) НС1;         б) СиО;

в) К            г) Си(ОН)2.

Учні самоперевіряють виконані завдання.

2.Даємо поняття про вищі насичені й ненасичені кислоти. Наводимо приклади. Пояснюємо застосування.

До вищих карбонових кислот належать кислоти з великою (більше 10) кількістю атомів Карбону. Велике значення серед вищих насичених карбонових кислот мають пальмітинова С15Н31СООН і стеаринова С17Н35СООН кислоти. У вигляді естерів гліцерину вони входять до складу більшості жирів, чому і здобули назву вищих жирних кислот. Пальмітинова кислота у вигляді естеру є складовою частиною бджолиного воску.

Пальмітинова і стеаринова кислоти – це тверді речовини білого кольору, нерозчинні у воді. Вони виявляють загальні властивості кислот, розчиняються у водних розчинах лугів і карбонатів, утворюючи солі:

С17Н35СООН + КОН = С17Н35СООК + Н2О

С15Н31СООН + К2СО3 = С15Н31СООК + Н2О + СО2

Солі вищих карбонових кислот називаються милами.

Суміш пальмітинової та стеаринової кислот використовують для виготовлення свічок.

Олеїнова кислота – представник ненасичених одноосновних карбонових кислот. Олеїнова кислота С17Н33СООН доволі поширена в природі. У вигляді естеру з гліцерином міститься в усіх жирах рослинного походження оліях – соняшниковій, лляній, оливковій.

Олеїнова кислота – маслоподібна рідина. У її молекулі наявний подвійний зв’язок.

СН3 – (СН2)7 – СН = СН – (СН2)7 – СООН

Олеїнова кислота виявляє властивості не лише кислот, а й ненасичених сполук (приєднує бром, водень), тобто має подвійну хімічну функцію. При приєднанні водню перетворюється на стеаринову кислоту:

С17Н33СООН + Н2 = С17Н35СООН

3. Добування карбонових кислот.

Робота в групах.

І група. Завдання

Технічну оцтову кислоту у промисловості добувають окисненням оцтового альдегіду, який в свою чергу синтезують гідратацією ацетилену за реакцією Кучерова. Ацетилен добувають з доступної сировини – метану. Напишіть рівняння реакцій, вкажіть умови їх протікання.

ІІ група. Завдання

Технічну оцтову кислоту у промисловості добувають окисненням бутану киснем повітря. Продуктом реакції є кислота і вода. Напишіть рівняння реакції, обчисліть масу кислоти, якщо в реакцію вступить 10 м3 бутану.

ІІІ група. Завдання

Оцтову кислоту, яку використовують для харчових потреб і консервування харчових продуктів, добувають методом окислювального бродіння розчину з масовою часткою етанолу 6 – 10% під впливом особливих бактерій. Обчисліть масу розчину оцтової кислоти з масовою часткою кислоти 80% одержаного із 300г етанолу з масовою часткою 10%.

 

4. Закінчіть рівняння реакцій:

а) С2Н5ОН + Nа =

б)  СН3ОН + К =

в) С2Н5ОН+О2 =

г) СН3СООН + К =

д)  СН8СООН + КОН =
є) СН3СООН + К2С03 =

ж) СН3СООН + метилоранж —> колір ?

V. Підбиття підсумків уроку

VI Домашнє завдання

Складіть рівняння реакції хлорування пропіонової кислоти (першої стадії). Що можна сказати про ступінь дисоціації одержаної кислоти порівняно з пропіоновою?

*30г етаналю, що містить 8% домішок, окиснили до карбонової кислоти, а потім до одержаного продукту додали надлишок калій карбонату. Який об’єм газу виділиться, якщо вихід другої реакції 90%?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (36) (28.3 KiB, Завантажень: 32)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,324sec