Багатоатомні спирти. Будова молекул. Добування. Застосування. Вплив спиртів на живі організми

Тема. Багатоатомні спирти.  Будова молекул. Добування. Застосування. Вплив спиртів на живі організми.

Цілі : ознайомити учнів з багатоатомними спиртами; з’ясувати склад етиленгліколю та гліцеролу, навчити писати електронні та структурні формули даних речовин, порівняти фізичні властивості одноатомних і багатоатомних спиртів; ознайомити з хімічними властивостями, з якісною реакцією на гліцерол, розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу.

Обладнання: гліцерол, вода, пробірки, періодична система хімічних елементів. Д. І. Менделєєва, натрій гідроксид, купрум(ІІ) сульфат.

Девіз: «Не вміти добре виражати свої думки — недолік, але не мати самостійних думок — набагато більший недолік, самостійні ж думки випливають лише із самостійно набутих знань». К. Ушинський

 

                           Хід заняття

І. Розминка.

Учитель. «Не вміти добре виражати свої думки — недолік, але не мати само­стійних думок — набагато більший недолік, самостійні ж думки випливають лише із самостійно набутих знань». Нехай ці слова К. Ушинського служать нам епіграфом дід час вивчення теми «Етиленгліколь, гліцерин: молекулярна, структурна та електронна формули, фізичні та хімічні властивості властивості.

   II. Перевірка домашнього завдання.

III. Актуалізація опорних знань.

Метод «Мікрофон»

♦  Що таке спирти?

♦  Як поділяються спирти за кількістю груп ОН?

♦  Наведіть приклади одноатомних спиртів.

♦  Які хімічні властивості характерні для спиртів?

♦  Що таке дегідратація спиртів?

IV. Вивчення нового матеріалу.

Учитель. Існує досить велика кількість спиртів, до складу яких входить дві й більше гідроксильних груп. Їх називають багатоатомними. Характерними представниками багатоатомних спиртів є етиленгліколь і гліцерол.

Задача.

Виведіть молекулярну формулу спирту, який застосовують для виготовлення антикоризів, якщо масові частки Карбону. Гідрогену, Оксигену становлять 38,7%, 9,7%, 51,6% відповідно. Відносна густина пари спирту за воднем 31.

Відповідь: етиленгліколь.

Проблемне питання

Зобразіть можливі структурні формули, що відповідають складу етиленгліколюС2Н6О2 та гліцеролу С3Н8О3.

Отже, гліцерол має таку структурну формулу:

 

етиленгліколь має таку структурну формулу:

СН2 ОН – СН2 ОН

Фізичні властивості (самостійна робота)

Етиленгліколь та гліцерол – безбарвні, сиропоподібні, дуже в’язкі рідини, солодкуваті на смак, важчі за воду (густина гліцерилу 1,26 г/мл )., змішуються з водою будь-яких співвідношеннях, не отруйна, температура кипіння 197 °С і  290 °С відповідно. Гліцерол не отруйний, етиленгліколь – сильна отрута.

Хімічні властивості

Учитель. Як і одноатомні спирти, гліцерол вступає в реакцію з такими речовинами:

1)Активними металами.

2СН2ОН – СНОН – СН2ОН + 6Nа = 2СН2ОNа – СНОNа – СН2ОNа + ЗН2

При цьому спостерігається бурхливе виділення водню, який може самозайматися.

2)Галогеноводнями.

СН2ОН – СНОН – СН2ОН + НBr = СН2ОН – СНОН – СН2 Br+ Н2О

ІV. Рефлексія

Лабораторна робота .

Взаємодія гліцеролу з купрум (П) гідроксидом.

Інструктивна картка

1.      Розчинність гліцеролу у воді.

а)      У пробірку налийте 2 мл гліцеролу.

б)       Додайте 2 мл води й розмішайте скляною паличкою.

в)       Що спостерігаєте? Зробіть висновок про розчинність гліцеролу у воді.

2.      Взаємодія з купрум (П) гідроксидом.

 

Заповніть табличку.

Характерним реактивом на гліцерол є      ——————

Висновок:   ———————————————————-

V. Узагальнення і систематизація знань

Складання діаграми Вена (колективна робота)

Порівняльна характеристика одноатомних і багатоатомних спиртів (див. схему).

 

VI. Рефлексія

Вправа «Незакінчене речення».

1.Багатоатомними називають спирти, які мають…

2.До двохатомних спиртів відносять…

3.Представником трьохатомних спиртів є…

4.Гліцерол _______ у воді.

VII. Домашнє завдання

1.Вивчити теоретичний матеріал заняття.

2.Творче завдання: підготувати повідомлення про застосування

спиртів.

Додаток 1

Перш ніж розпочати розмову про застосування спиртів, а чи знаєте ви, коли людина почала виготовляти спирти? Тоді давайте зробимо екскурс у минуле й дізнаємося про це.

Слово «алкоголь» має арабське походження й означає «той, що дурманить розум», за іншими джерелами — «дещо ефірне». Ще у XII ст. араби були знайомі з дистиляцією та, ймовірно, уміли отримувати напої, міцніші за вино. У Європі про наявність спирту у вині дізналися лише у XII ст., а про дистиляцію — у XIV ст. Арабські алхіміки називали спирт «душею вина» й використовували його переважно в медицині.

Алкогольна ферментація була відома людям з давніх-давен, проте ніхто не міг її використати для виробництва алкогольних напоїв доти, доки не було винайдено керамічний посуд. Це стало можливим лише наприкінці мезоліту — на початку неоліту, тобто приблизно за 6 тис. років до н. є.

Першим спиртом, який людина навчилась одержувати й використовувати, був саме етиловий спирт. Шкода, правда, що історія не зберегла нащадкам імені першої людини, яка відкрила спирт. За легендами, що дійшли до нас, вік був уперше одержаний ще в XI ст. шляхом перегонки виноградного соку. Це зробив арабський лікар Албуказес. За іншими джерелами, ми зобов’язані цьому відкриттю італійському монаху-алхіміку Валентиніусу.

Винахідники спирту були здивовані його надзвичайними властивостями й дали йому поетичну назву — благородний. Алхіміки називали його «аква віта», що в перекладі означає «вода життя», адже коли людина випивала алкоголь, то ставала веселою, жвавою, у неї поліпшувався настрій, з’являлося відчуття повноти сил та здоров’я, приплив енергії. Та невдовзі алкоголь розчарував людей. Так звана «вода життя» зіграла з людиною злий жарт: блаженство виявилося несправжнім. Тоді алхіміки дали йому нову назву «аква-моріс» — «вода смерті». А через кілька століть хімічна наука відкрила багато інших спиртів.

1)Дійсно, етиловий спирт може одурманити, це «вода смерті». Але разом з тим етиловий спирт має широке застосування. Він відіграє величезну роль у медицині. Етиловий спирт одночасно є і розчинником, і консервантом. Як консервант і розчинник він використовується у настоянках, наприклад, півонії, водяного перцю, грициків, валеріани. І саме завдяки етиловому спирту ці компоненти можна зберігати тривалий час. Безперечно, як розчинник можна використати й воду, але, наскільки нам відомо, вода не є консервантом, тому такі компоненти не можна зберігати тривалий час.

У хірургії етиловий спирт має незамінне значення як дезінфікуючий засіб. Його використовують у двох концентраціях: 70%-й і 90%-й розчини. 70% -й етиловий спирт використовується як дезінфікуючий засіб під час проведення хірургічних операцій, а 96% -й — для дезінфекції хірургічних інструментів, шовного матеріалу та ін. Як розчинник етиловий спирт використовується для приготування 5%-го розчину іоду, 1%-го розчину діамантового зеленого.

2) Як відомо, другою за величиною екологічною проблемою людства є проблема автомобільних викидів. А от у Бразилії це питання розв’язано шляхом додавання до автомобільного пального етанолу. Там майже половина всіх автомобілів працює на чистому етанолі, який одержують з допомогою мікроорганізмів із цукрової тростини.

Технічний спирт — це етиловий спирт, який використовують для технічних цілей. Його денатурують, тобто роблять не придатним для пиття, додають до нього метиловий спирт, формалін, піридин. Спочатку можна домішувати це пальне до традиційного в межах 5%. Переваги нового продукту в тому, що він має біологічне походження, не шкодить екології та не псує двигун, адже таке пальне добре згоряє. Основний продукт для виготовлення палива з технічного спирту — картопля або меляса (кормова патока). Підраховано, що виробництво готового для використання такого пального обійдеться набагато дешевше, ніж виробництво бензину чи солярки.

3)      Метанол — це ще один представник групи спиртів. Він має різноманітне застосування. Метанол слугує розчинником і проміжним продуктом у виробництві фармацевтичних препаратів, барвників, фотореактивів, ароматичних та інших речовин. Хочу звернути увагу на те, що значну його кількість використовують у виробництві пластмас, зокрема феноло-формальдегідних смол, до складу яких входить формальдегід, що одержують шляхом окиснення метанолу киснем повітря. Оскільки метанол — гарний розчинник, його широко застосовують у лакофарбовій та парфумерній промисловостях, зокрема, як розчинник лугів для очищення бензину. До того ж метиловий спирт, а також двохатомний спирт етиленгліколь входять до складу антифризів.

4) Ще один представник спиртів — багатоатомний спирт гліцерол. Його застосовують для виробництва вибухівки, синтетичних смол у лакофарбовій промисловості. Такі лаки й фарби використовують для фарбування вагонів, верстатів сільськогосподарської техніки. Алкідні смоли також використовують для виготовлення друкарських фарб, лінолеуму, клеїв. Оскільки гліцерол має високу гігроскопічність, його використовують як зволожуючий засіб у виготовленні фармацевтичних препаратів і косметичних засобів, а також у шкіряній та текстильній промисловостях. А от у харчовій промисловості гліцерол використовують для підсолоджування лікерів.

Додаток 2

Лікар-уролог. Шкідливий вплив чинить алкоголь на нирки. За частого вживання алкоголю відбувається запалення нирок, що призводить до їх зморщування. їх функція порушується, клітини виснажуються, виникають хвороби сечовидільних шляхів. Ззовні це проявляється в набряках на обличчі та ногах.

Лікар-невропатолог. Найважчу вбивчу дію справляє алкоголь на центральну нервову систему, особливо на головний мозок. Передусім погіршується робота кори головного мозку. Алкогольні поліневрити найчастіше уражають ноги. Спочатку в ногах з’являються поколювання, потім зникає чутливість, розвивається слабкість під час ходіння. М’язи ніг стають кволими. Через деякий час хворий зовсім перестає ходити. Алкогольні по­ліневрити можуть супроводжуватися розладами пам’яті. Людина не запам’ятовує поточних подій, часто виникають провали в пам’яті. Іноді в алкоголіка виникає диплопія — роздвоєння видимих предметів, що спричинюється токсичною дією алкоголю на центр руху очей. Характерна патологія таких хворих — тремтіння рук.

Лікар-психотерапевт. Коли людина вживає алкоголь, насамперед страждає її психіка. Людина стає грубою, у неї порушується пам’ять, виникають зорові та слухові галюцинації. З часом вона стає небезпечною для суспільства, оскільки вже не може керувати своїми діями. Алкоголік погано спить, сон не приносить йому полегшення і відчуття бадьорості. Часто сняться жахи. Ще в людей, котрі вживають алкоголь у великих дозах, розвиваються патології головного та спинного мозку. Енцефалопатія — одне з таких захворювань, що супроводжується частими головними болями, запамороченням та втратою пам’яті, зниженням фізичної та розумової діяльності. Алкоголь і про­дукти його метаболізму затримуються в мозку до 15 діб.

Лікар-генетик. Я розповім вам про вплив алкоголю на потомство. Ще в давні часи люди помічали, що від п’яниць народжуються діти з різними фізичними та психічними вадами. За даними статистики, ускладнення вагітності мають 28 % жінок, які вживають алкоголь, недоношені діти народжуються у 34 % таких жінок, а мертві — у 25 %. Якщо хромосомні порушення, викликані пияцтвом батька, виникають лише в момент зачаття, то вплив питущої матері позначається саме на розвитку зародка після запліднення. Насичена алкоголем і токсинами кров матері легко проникає крізь плаценту в кров плоду, порушує обмін речовин, що може призвести до викиднів, передчасних пологів, народження розумово відсталих дітей та калік.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Багатоатомні спирти Будова молекул Добування Застосування Вплив спиртів на живі організми (81.7 KiB, Завантажень: 3)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,514sec