Автотрофне живлення. Класифікація автотрофних організмів

Тема Автотрофне живлення. Класифікація автотрофних організмів

Мета:розкрити суть поняття “автотрофне живлення”і “автотрофні організми”,їх основні риси і значення в екосистемах. Класифікація автотрофних організмів.

Хід заняття

І. Організаційний момент . Мотивація навчальної діяльності.

Без їжі людина проживе 40 днів, без води 7 днів,А без повітря 3 хвилини.

А звідки береться повітря? Яке значення зелених насаджень?

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1.      Який склад повітря?

2.      Яка особливість рослин дає їм змогу виробляти кисень

3.      Яке значення кисню в глобальних процесах Що дозволили вийти живим організмам із води на сушу?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Автотрофи дають їжу та енергію всьому живому на планеті, а також забезпечують себе та інших киснем, необхідним для дихання. кисень у верхніх шарах атмосфери перетворився на О3 (озон) і створює озоновий екран.

Зелені рослини, водорості та ціанобактерії здатні фотосинтезувати, тобто використовувати енергію світла для синтезу органічних сполук із неорганічних. Джерелом електронів для цих організмів є молекули води, оскільки при розщепленні цієї речовини виділяється кисень, то такий тип фотосинтезу називають оксигенним. Інша група фотолітоавтотрофів, до якої належать зелені (наприклад Chlorobium) та пурпурові (Chromatium) сіркобактерії не можуть окиснювати воду, вони здійснюють так званий аноксигенний фотосинтез, джерелом електронів під час якого є водень, сірководень, або молекулярна сірка. Ці бактерії є анаеробними.

Хемолітоавтотрофи — порівняно невелика група прокаріот, які отримують енергію та електрони шляхом окиснення відновлених неорганічні речовини, фіксують вуглекислий газ. Як енергетичні субстрати може використовуватись сірководень (Beggiatoa), сірка (Thiobacillus thiooxidans), аміак (Nitrosomonas), водень (Hydrogenomonas), залізо Fe2+ (Thiobacillus ferrooxidans), чадний газ (Pseudomonas carboxydohydrogena). Ця група бактерій важлива для забезпечення колообігу елементів в екосистемах, зокрема перетворення аміаку в нітрати, сірки і сульфідів у сульфати. Деякі хемолітротрофи можуть бути і гетеротрофними

ІV. Рефлекія .

1.      Як відбувається процес фотосинтезу і хемосинтезу?

2.      Чому фотосинтез називають повітряним живленням рослин?

3.      К. А. Тімірязєв вказував на космічну роль зелених рослин. У чому суть космічної ролі рослин?

V.   Домашнє завдання.           

Поміркуй чи збереглось би життя на планеті якби зникли фотосинтезуючі організми?

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,317sec