Атмосферний тиск. Рух повітря. Вітер

Атмосферний тиск. Рух повітря. Вітер

Мета: сприяти формуванню в учнів системи знань про повітря­ну оболонку Землі; навчити корис­туватися барометром, флюгером.

Обладнання: таблиці: «Атмо­сферний тиск», «Вітер»; барометр, флюгер; календар погоди, підруч­ники, малюнки, картки із завдан­нями.

Тип уроку: комбінований.

Хід урок

 Вітер віє, хоч не знає,    

  що погоду він міняє.

                                                                                                                         Прислів’я

/. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда

—Що називають атмосферою?

—Які властивості повітря ви­користовує людина в господарській діяльності?

—Поясніть, чому без повітря на нашій планеті не існувало б життя.

///. Мотивація навчальної діяль­ності

Учитель. Атмосферний тиск — це елемент погоди, від якого зале­жать багато явищ у природі. На сьогоднішньому уроці ми навчимося вимірювати атмосферний тиск, напрям вітру, дізнаємося ба­гато нового про атмосферу.

IV. Вивчення нового матеріалу

1) Розповідь учителя з елемен­тами бесіди

Чи має повітря вагу? Вияв­ляється, що так. Підраховано, що 1 м3 повітря важить 1 кг 300 г. Те, що повітря тисне на земну поверх­ню своєю масою, довів італійський учений Торрічеллі. У 1664 р. гер­цог Тосканський вирішив побуду­вати фонтан на терасі свого пала­цу, а вода для фонтану повинна була накачуватися насосом з озе­ра. Але оскільки озеро лежало ниж­че тераси палацу, вода підіймалася усього на 10,5 м над рівнем озера і фонтан не працював. Учень Галілея, Еванджеліста Торрічеллі при­пустив, що вода в насосі піддаєть­ся дії ваги повітря, яка урівноважується саме на висоті 10,5м.

Торрічеллі запаяв з одного кінця скляну трубку завдовжки 1 м, вщерть заповнив її ртуттю і неза-паяним кінцем занурив у посуди­ну із цією самою речовиною (учні розглядають мал. 84 підручника). Ртуть із трубки почала витікати в посудину, але витекла не вся, а зупинилася на позначці 760мм.

Учений повторив дослід, розташу­вавши трубку не вертикально, а похило. І знову відстань від по­верхні ртуті у посудині до її краю у трубці становила 760 мм.

Одержаний результат він пояс­нив тим, що стовпчик ртуті у трубці і повітря над вкритою поверхнею ртуті тиснуть на неї однаково. Цей тиск дістав назву нормального ат­мосферного тиску.

Атмосферний тиск вимірюють ртутним барометром та барометром-анероїдом. Різке зниження тиску сповіщає, що незабаром слід чекати на дощ чи вітер і навпаки — стрімке підвищення свідчить про настання сухої погожої погоди. Зміна атмо­сферного тиску позначається і на са­мопочутті людини.

—Що відбувається з тілами під
час нагрівання та охолодження?

—Чому змінюється атмосфер­ний тиск?

Різниця в атмосферному тиску над земною поверхнею приводить у рух повітря. Рух повітря нази­вається вітром.

2) Робота в групах

Учні класу об’єднуються в 4 групи, кожна з яких отримує картку із завданням і малюнками. Час на виконання — 5 хв. Завдання для груп

Для групи 1 — розглянути ма­люнки та дати характеристику дії вітру з позитивного боку.

, Для групи 2 — розглянути ма­люнки та дати характеристику дії вітру з негативного боку.

Для групи 3 — розглянути ма­люнки та розповісти, як людина ви­користовує вітер для своєї користі.

Для групи 4 — розглянути ма­люнки та розповісти, до яких не­гативних наслідків призводить сильний вітер.

3) Розповідь учителя

Для передбачення погоди важ­ливо знати напрямок вітру. Його визначають з допомогою флюгера (демонструє модель та ознайомлює з правилами користування ним).

V.    Закріплення нового матеріалу

Бесіда

—Що таке атмосферний тиск?

—Як змінюється атмосферний тиск залежно від висоти і нагрівання земної поверхні?

—Чому дмуть вітри?

—Якими приладами вимірюють атмосферний тиск і напрямок вітру?

VI.    Підсумки уроку

Формулювання висновків Висновки

  • • Атмосферний тиск — це тиск, який чинить атмосфера на земну поверхню.
  • • Барометр — прилад для вимі­рювання атмосферного тиску.

•     Вітер — це рух повітря над земною поверхнею з територій, де тиск вищий, до місць із нижчим
атмосферним тиском.

VII.   Домашнє завдання

1)Вивчити § 24 підручника.

2)Творче завдання: пригадати, у яких літературних творах опи­сується вітер.

3)У домашніх умовах виготовити модель барометра і провести спостереження за зміною атмосферного тиску (див. с. 97 підручника).

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,316sec