Антиреклама сигарет і алкоголю

Заняття  «Антиреклама сигарет  і алкоголю»

Мета: продовжувати формувати здоровий спосіб життя; розвивати на­вички критичного мислення і проти­дії рекламі тютюну та алкоголю; ви­робляти вміння самостійно застосову­вати знання на практиці.

Обладнання й матеріали: папір фор­мату А3, олівці, фарби, фломастери, маркери, ножиці, скоч, клей; зразки друкованої реклами: фотографії ву­личної реклами, журнали, фото леге­нів курця.

Форма проведення: тренінг із психологіч­ним супроводом.

 

Зміст заняття

1)   Знайомство

Вправа «Доброго дня»

Мета: створити доброзичливу атмосферу Та умови для кращого пізнан­ня учасниками одне одного.

Тренер пропонує учасникам пре­зентувати себе за схемою: «Доброго дня, мене звати… і я хочу бути…».

2)       Повторення правил

Назвати правила, що допоможуть продуктивно провести заняття.

3)   Повідомлення теми, мети, епігра­фу уроку

Учитель. Найцінніше у людини — саме життя. Життя — це багатство, дане кожному з нас батьками. Дуже хо­четься, щоб воно було красивим і щас­ливим. А для цього потрібно мати міц­не здоров’я. Невипадково в народі по­бутують такі прислів’я: «Гроші загубив — нічого не загубив, здоров’я за­губив — усе загубив», «Здоров’я не ку­пиш», «Яким буде ваше здоров’я й життя, залежить від вас самих».

Проблема тютюнокуріння і алкого­лю не нова і широко висвітлена в нау­ковій медичній літературі. Проте де­далі частіше вона привертає нашу ува­гу. Пропаганда здорового способу життя, мабуть, недостатня, адже на кожному кроці ми зустрічаємо курців і молодих людей із пляшкою пива.

Мені зараз спадають на думку сло­ва геніального лікаря й філософа Авіценни: «Головним скарбом життя є здоров’я, і щоб його зберегти, по­трібно багато знати». Давайте ці слова візьмемо епіграфом нашого заняття.

4) Визначення очікувань учасників Вправа «Берег надій»

Мета: виявити очікування учасників від проведеного заняття.

Тренер роздає стікери у формі корабликів, учасники пишуть на них свої очікування і наклеюють на плакат «Берег надій» (намальована річка і берег), озвучуючи написане.

5) Виступи учнів

Учитель. Дуже часто на заняттях ви виконували вправу «Уявіть себе ліка­рем». Лікарі традиційно вважаються надійним джерелом інформації з пи­тань здорового способу життя. Ось і зараз перед вами виступлять ваші од­нокласники в ролі лікарів з інформа­цією про шкідливість тютюну та алко­голю.

Лікар-пульмонолог. Людина, яка починає курити у шкільному віці, скоро­чує собі життя на 15—20 років. Одна викурена цигарка вкорочує життя на 7 хв. Від однієї цигарки утворюється до 2 л диму, в якому міститься до 3 млрд шкідливих речовин, зокре­ма канцерогенних (сприяють виник­ненню ракових пухлин).

Отруйною речовиною тютюнового диму є нікотин. У мить затягування на кінці цигарки температура сягає 600— 700 °С, там відбувається суха перегон­ка тютюнового дьогтю, у якому міс­тяться речовини, що можуть призвес­ти до раку губи, слизової оболонки рота, стравоходу шлунка, підшлункової залози, кишечника, нирок, леге­нів. Нікотин дуже швидко всмокту­ється в кров, циркулює по судинах і спричиняє спазм артерій, що ство­рює умови для виникнення інфаркту міокарда.

Кров із нікотином надходить до всіх органів, збуджує нервові центри головного мозку, а потім пригнічує їх. Серцеві скорочення прискорюються, серцевий м’яз виснажується. Виникає постійний внутрішній стрес, і людина стає знервованою. У неї може розви­нутися гіпертонічна хвороба. Постійне куріння призводить до тютюнової за­лежності: звичка курити після сну, після їжі для покращення настрою.

Куріння в компанії по колу, піднімання «бичків» сприяють розповсю­дженню інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу. Нині туберку­льоз в Україні є епідемією.

Дуже шкідливе так зване пасивне куріння, коли сама людина не курить, але перебуває в задимленому середо­вищі. Є дані про те, що перебування-протягом 8 год поруч із курцем рівно­значне викурюванню 6 цигарок. Таке становище майбутньої дитини у матері-курця: курить мати — пасивно курить її дитина. Така дитина, як пра­вило, народжується з хронічними хво­робами різних систем органів.

Діти часто починають курити через пустощі, наслідування, не думаючи про тяжкі наслідки. До того ж таким дітям важко навчатися в школі, адже діти, які курять, не можуть зосереди­тися на навчальному матеріалі, мають погану пам’ять.

Куріння надзвичайно шкідливе для дівчаток. Порушуючи живлення орга­нів і тканин, воно призводить до розвитку істотних змін в організмі дівчи­ни. Голос стає грубим, неприємним, шкіра втрачає свіжість та еластич­ність. З’являються ранні зморшки.

Учитель. Правильно, усе сказане також підтверджують вислови відомих людей про куріння: «Тютюн завдає шкоди, руйнує розум, отуплює цілі на­ції» (О. де Бальзак).

Лікар-нарколог. Алкоголь — це отрута. Хай би як його ховали за яскравими етикетками на пляшках, хай би як він вигравав у келихах — ал­коголь шкодить організмові. Корис­ним спирт є лише для зовнішнього за­стосування, коли знешкоджуються мікроорганізми спиртовими настойками зеленки чи йоду. Вживання 500 мл 40 % алко­голю призводить до загибелі 1 млн нервових клітин, які вже не відновлюються. У лю­дини, яка постійно вживає алкоголь, поступово настає розумова неповноцінність (деградація), знижуються або зникають різні види чутли­вості, уповільнюються реф­лекси. Через ураження мо­зочка виникає хитка хода.

Алкоголь грубо руйнує клітини серцевого м’яза, відбираючи кисень. М’яз швидше слабне, погано скорочується, розвивається серцева недостатність, коли серце вже не може викидати по­трібну організмові кількість крові.

Спиртні напої піднімають настрій при вживанні, але це підступний настрій. Механізм дії спирту полягає в тому, що він знімає гальмування кори головного мозку. Тому при сп’янінні людина може вчинити будь-який злочин, навіть самогубство.

Систематичне вживання міцних алкогольних напоїв спричиняє не­безпечне захворювання — алкого­лізм, для якого характерні паталогіч-ний потяг до спиртного, поступовий розлад фізичного і психічного здоров’я. Хворі на алкоголізм стають кволими, малоініціативними, у них порушується сон і взагалі зникає ін­терес до життя. Арабський письменник XII ст. Абуль-Фарадж писав: «Вино повідомляє кожному, хто його п’є, чотири якості. Спочатку людина стає схожою на павича — вона пи­шається, її рухи плавні та величаві. Потім набуває рис мавпи і починає з усіма жартувати й загравати. Згодом стає схожою на лева — пихата, горда, впевнена у своїй силі. Та на­прикінці перетворюється на свиню і валяється в грязюці».

Учитель. Ви прослухали виступи спеціалістів, а зараз хочу звернутися до сумних даних статистики. Слово надається спеціалістам зі статистики.

1-й статист. Тютюнокуріння мо­вою цифр:

 • Смертельна доза нікотину для лю­дини — 50—75 мл. Викурюючи 20—25 цигарок на день, людина отримує смертельну дозу. К\гець живе на 6—8 років менше, ніж його ровесник, який не курить. Причина одна — надзви­чайно велика небезпека для здоров’я.
 • • Масове куріння спричиняє ви­никнення, розвиток та ускладнення перебігу багатьох захворювань майже в третини населення Землі.
 • • Курці щороку викидають в ат­мосферу 720 т синильної кислоти, 384 тис. т амоніаку, 108 тис. т нікоти­ну, 600 тис. т дьогтю, понад 550 тис. т чадного газу та інших складових тю­тюнового диму.
 • • Загальна маса недопалків, кину­тих на вулиці, сягає 2,52 млн т.
 • • Щорічно в світі від куріння гине 54 млн осіб.
 • • Учень,якийкурить,робитьу1,5ра-за більше помилок, ніж до того, як по­чав курити.
 • • Кількість серцевих скорочень під впливом куріння збільшується на 30—40 уд./хв.
 • • Кожна цигарка містить 15 різних канцерогенних речовин, що викликають рак.

 

 

 • •Легені людини, яка викурює пач­ку цигарок щодня впродовж року, містять 1 л смоли.
 • •Кожна викурена цигарка вкорочує життя на 8 хв.

 

 • • Причиною 19 % усіх пожеж із людськими жертвами є непогашена цигарка.
 • • 90 % курців визнають, що хотіли б кинути курити.

2-й статист. Про алкоголь мовою цифр.

 • • У жінок алкоголізм розвиваєть­ся в 3—5 разів швидше, ніж у чоловіків. Як правило, 87 % дітей алкоголі­ків також мають залежність від спиртного. Кожна третя смерть на Зем­лі — від алкоголю.
 • • 5 % усіх смертей у світі серед мо­лоді віком від 15 до 29 років спричи­нені вживанням алкоголю.
 • • Кожна 4-та смерть європейсько­го чоловіка віком від 15 до 20 років пов’язана з         алкоголем.

• Щороку в Європі помирає від причин, зумовлених алкоголем, близько 55 тис. молодих людей.

 • • Від алкогольної залежності в сві­ті страждають 140 млн осіб, в Украї­ні — 1 млн.
 • • У стані алкогольного сп’яніння відбувається: 20 % побутових травм, 40—60 % дорожніх травм і пригод, 50 % усіх тілесних ушкоджень, 20 % виробничих травм.
 • • Куріння — велике лихо. Птахи гинуть, якщо до їхнього дзьоба підне­сти паличку, змочену в нікотині. Для людини смертельна доза становить 2—3 краплі нікотину.

6) Руханка «Світлофор»

Учасники стають у коло один за од­ним. Завдання учасників полягає у тому, щоб:

• присісти,коли вони почують
слово «червоний»;

•    іти по колу і плескати в долоні, коли
тренер промовить слово «зелений»;

 

• стати прямо і підвести руки вго­ру, якщо тренер скаже «жовтий».

7) Викладання практичної роботи Проект «Антиреклама тютюну й алкоголю»

Учитель. Ми обговорили важливу інформацію про наслідки шкідливих звичок. Кожна людина робить свій ви­бір залежно від власного досвіду, умінь і навичок. Але важко утримати­ся від куріння, вживання алкоголю, якщо бачиш яскраву рекламу, яка за­кликає: «Хочеш провести гарно час і розслабитися — то випий або заку­ри». Чому реклама впливає так на лю­дей? Давайте порівняємо, що показу­ють у рекламі сигарет і алкоголю, а що приховують? Висновки зробите самі.

Учні об’єднуються у 4 групи (пси­хологи, журналісти, художники, ре­кламісти).

Завдання групам

Для групи «Психологи» — проаналі­зуйте рекламу цигарок, пива або ін­шого слабоалкогольного напою. Ко­ротко опишіть її зміст. Знайдіть у ній «пастки» для молоді.

Для групи «Журналісти» — напи­шіть статтю на тему «Скільки коштує шкідлива звичка». Підрахуйте, скіль­ки коштів витрачає той, хто викурює пачку цигарок за день, тиждень, мі­сяць, рік, 10 років. Що можна придба­ти на ці гроші для розвитку здоров’я?

Для групи «Художники» — створіть антирекламу тютюнового чи алко­гольного виробу.

Для групи «Рекламісти» — придумай­те слогани (короткі повідомлення) про шкоду куріння та вживання алкоголю, які можна розмістити на упаковках ци­гарок і слабоалкогольних напоїв, щоб вони надихали підлітків відмовитися від куріння та вживання алкоголю.

(Презентація роботи груп. Обгово­рення.)

Учитель. Боротьба з курінням пе­редбачає збереження здоров’я людини й забезпечення її довголіття. За останній час понад 30 млн курців сві­ту позбулися цієї звички. Сподівати­мемося, що в майбутньому всі люди усвідомлять шкідливість тютюну й ал­коголю і відмовляться від їх вживан­ня. За результатами останніх дослі­джень соціологів, куріння втрачає своє значення для підлітків як спосіб мати «розкішний вигляд» та «поводи­тися, як дорослі».

Насамперед поважають того, хто має власну думку, силу волі, а не того, хто не усвідомлено приєднується до натовпу. Той, хто зуміє сказати «ні», тобто протистояти тиску групи, ви­кличе повагу друзів, адже він справ­ді виявить себе як незалежну особис­тість.

Учень. Використовуючи знання й уміння, отриманні на заняттях спецкурсу «Школа проти Сніду», ми робимо усвідомлений вибір між здо­ров’ям і шкідливими звичками. Ми вибираємо здоров’я, а тому даємо від­січ тютюну, алкоголю та виробам із них.

8)   Зворотній зв’язок

Учитель. Повернімось до наших очікувань. Чи справдилися вони? Якщо ви згодні зі своїм товаришем — то нехай ваші кораблики пристануть до берега. А якщо «ні», вони ще дов­го плаватимуть бурхливою річкою життя, аж доки ви усвідомите важли­вість формування здорового способу життя.

9)   Домашнє завдання

1.Складіть сенкан зі словами: тю­тюн, алкоголь, реклама, антиреклама.

2.Підготуйте повідомлення на тему «Причини і наслідки вживання нар­котиків».

10) Прощання

Узятися за руки і разом сказати: «Шануймося, бо ми того варті!».

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Антиреклама сигарет і алкоголю (27.7 KiB, Завантажень: 4)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,327sec