Ангідриди, хлорангідриди, естери й аміди – важливі похідні карбонових кислот. Добування, властивості

Тема. Ангідриди, хлорангідриди, естери й аміди – важливі похідні карбонових кислот. Добування, властивості.

Цілі: закріпити поняття про класифікацію карбонових кислот; розглянути промислові й лабораторні способи одержання карбонових кислот, галузі їх застосування; ознайомити учнів з ангідридама, хлорангідридами, естерами та амідами та іншими похідними карбонових кислот, вивчити хімічні реакції, що лежать в основі цих процесів.

 

Усі ми поєднуємо з хімічною наукою подальший процес пізнання світу, що нас оточує, нові методи його перебудови і вдосконалення. І не може бути в наші дні спеціаліста, котрий спромігся б обійтися бех хімії.

Академік М. Семенов

Хід заняття

І. Організаційний етап. (Вправа «Кольоровий настрій»).

Учні за допомогою кольорових карток показують свій настрій на початок заняття.

ІІ. Актуалізація опорних знань. (Вправа «Продовж думку»).

1. Карбонові кислоти – це …

2. Формула оцтової кислоти…

3. Властивості акрилової кислоти…

4. Найсильнішою кислотою є…

5. Процес дисоціації – це…

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

На цьому етапі учні заслуховують повідомлення про те, де і як вперше синтезовано  ангідриди та хлорангідриди та знайомляться з їхніми властивостями.

ІV. Оголошення теми і мети заняття.

V. Вивчення нового матеріалу.

Клас ділиться на 3 «домашніх» групи.

Завдання для домашніх груп.

Група 1. Властивості і добування ангідридів та хлорангідридів.

Група 2. Властивості і добування естерів.

Група 3. Властивості і добування амідів.

Після опрацювання інформації, утворюються нові групи, по одному представнику від «домашньої» групи. Де діляться засвоєною інформацією.

Після завершення роботи учням пропонується повернутися «додому» і поділитися інформацією , отриманою  в «експертній» групі, з членами своєї «домашньої» групи.

VІ. Практичне засвоєння матеріалу. (Робота біля дошки).

1. З якими з перелічених речовин може реагувати пропіонова кислота? Напишіть рівняння можливих реакцій:

 

А) сульфур оксид; Б)барій оксид; В)натрій гідрооксид;

Г) бромоводень;  Д) хлор;Е)магній ; Ж)вуглець.

2.Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

А) пропіонова кислота і бром;

Б) пропіонова кислота і метанол;

В) акрилова кислота і водень;

Г) етиловий спирт і мурашина кислота.

3. Напишіть рівняння реакції олеїнової кислоти з речовинами:

Водень, бром, бром оводень, вода, кисень, магній.

4.Напишіть структурні формули всіх можливих ізомерів для сполуки С5Н10О2 та назвіть їх за міжнародною  номенклатурою . Які види ізомерії ви знаєте?

5. Поясніть, чому за однакової кількості атомів карбону карбонові кислоти мають більш високу температуру кипіння порівняно з відповідними спиртами?

6. Визначте склад і будову молекули одноосновної органічної кислоти, якщо 7,8 г її нейтралізується 20 мл розчину калій гідрооксиду з масовою  часткою  лугу 25%.

7.У розчин масою  369 г з масовою часткою пропіонової кислоти 60% помістили гідроген карбонат. Унаслідок реакції виділився газ об’ємом 11,2л (н.у). Обчисліть масову частку кислоти в отриманому розчині.

8. Яку масу розчину з масовою  часткою  оцтової кислоти 90% можна одержати, проводячи окиснення бутану об’ємом 56 л, якщо вихід кислоти становить 60%.

9. У результаті нагрівання суміші етанолу й оцтової кислоти із сульфатною  кислотою одержали етилацетат масою  13,2г. Вихід естеру склав 60%. Унаслідок  дії  надлишку  натрій гідроген карбонату на вихідну суміш такої  ж маси утворюється газ об’ємом 7,84л. Визначте масові частки речовин у суміші.

 

  VІІ.   Підбиття підсумків заняття.

   VІІІ.  Домашнє завдання.

Опрацювати теоретичний матеріал заняття.

Розв’язати задачу. У лабораторії одержали 200г оцтовоетилового естеру, що склало 90% від теоретично можливого виходу. Скільки грамів кислоти було використано?

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,310sec