Аміни

Тема: Аміни

Мета: сформувати знання учнів про аміни як похідні амоніаку; вивчити особливості будови амінів; навчити складати формули амінів за назвами і навпаки; ознайомити з фізичними властивостями амінів; розвивати навики та вміння при складанні хімічних реакцій; виховувати почуття потреби у знаннях.

Тип: урок засвоєння нових знань

Обладнання: таблиця «Будова молекули аміну»

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

  1. Записати будову атома Нітрогену
  2. Запишіть структурну, електронну, молекулярну формули амоніаку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Сполуки амінів знайшли використання у медицині. Наприклад при лікуванні ……………………………………………………………………………………….

IV. Вивчення нового матеріалу.

Учитель. Як ви думаєте, а до якого класу органічних сполук вони відносяться? (Учні висловлюють свої припущення).

Ось сьогодні ми з вами починаємо вивчення нітрогеновмісних органічних сполук.

Зупинимося на амінах.

Аміни — це похідні амоніаку, у молекулі якого один, два або три атоми Гідрогену заміщено на функціональну групу.

Класифікація амінів

Залежно від кількості заміщених атомів Гідрогену аміни поділяються на первинні (заміщено один атом Гідрогену), вторинні (заміщено два атоми) та третинні (усі три атоми Гідрогену заміщено на алкільні замісники). Вторинні та третинні аміни називають, вказуючи при цьому назву алкільних замісників за алфавітним порядком, якщо вони різні, та з множинним префіксом (ди-), якщо вони однакові, наприклад, метилметанамін, диметилетанамін.

Первинні аміни можна розглядати як похідні вуглеводнів, у яких атом Гідрогену заміщено на функціональну (характеристичну) аміногрупу -NН2.

Загальна формула первинних амінів — СпН2п+1(NН2), де п > 1, або NН2-R, де R—алкільний замісник.

 

Назви первинних амінів складаються з локантів та назв алкільних за­місників, назви родоначальної структури (кореня слова) з додаванням через дефіс локанта аміногрупи та суфіксу -амін.

Алкан + амін

 

Порядок складання назви первинних амінів

1. Визначають найдовший ланцюг атомів Карбону (родоначальну структуру) таким чином, щоб у нього обов’язково входив атом Карбону, до якого приєднана характеристична група –NH2, наприклад:

CH3—CH—CH2—CH—CH2—CH3

│                  │

CH3                NH2

2.Нумерують ланцюг із того боку, до якого ближче знаходиться аміногрупа, наприклад:

6      5       4         3        2        1

CH3—CH—CH2—CH—CH2—CH3

│                  │

CH3                NH2

 

У разі, коли аміногрупа розташована на однаковій відстані від країв ланцюга, нумерацію проводять з того боку, де ближче алкільний замісник, наприклад:

1       2        3       4        5

CH3—CH—CH—CH2—CH3

│        │

CH3    NH2

  1. Визначають замісник, наприклад:

6      5       4         3        2        1

CH3—CH—CH2—CH—CH2—CH3

│                  │

CH3                NH2

4. Називають сполуку:

  • перед назвою родоначальної структури позначають номер атома (локант) Карбону, до якого приєднано замісник, а через дефіс — назву замісника;
  • якщо є декілька замісників, їх указують у алфавітному порядку, наприклад, 2-етил-4-метил-;
  • якщо наявні декілька однакових замісників, локанти перелічуються через кому у порядку зростання номерів, а через дефіс записують множинні префікси разом із назвою замісника, наприклад, 2,3-диметил-;
  • після назви кореня (за кількістю атомів Карбону у ланцюзі) через дефіс указують цифрами (локантами) місцеположення аміногрупи та, також через дефіс, суфікс -амін, наприклад, пентан-1-амін.

Родоначальна структура

 

 

 

6      5       4         3        2        1

CH3—CH—CH2—CH—CH2—CH3

│                  │

CH3                NH2

 

 

 

Замісник                 Старша характеристична група

 

5-метилгексан-З-амін

Порядок побудови формули первинного аміну

Для побудови формули первинного аміну необхідно:

1 .Скласти ланцюг атомів Карбону за кількістю, що відповідає кореню

слова-назви. Наприклад, 2,3-диметилбутан-1-амін має корінь -бут-, отже,

будують ланцюг із чотирьох атомів Карбону:

C—C—C—C

2.          Пронумерувати ланцюг, наприклад:

1        2     3     4

C—C—C—C

3.          Поставити аміногрупу до того з атомів Карбону, який зазначено
локантом перед суфіксом -амін, наприклад:

1        2     3     4

C—C—C—C

NH2

 

4. Розставити замісники відповідно до локантів та назв, наприклад:

CH3

1      2│    3     4

C—C—C—C
│          │

NH2      CH3

 

  1. Доставити у ланцюг атоми Гідрогену відповідно до валентності
    Карбону в органічних сполуках (IV), наприклад:

CH3

CH2—CH—CH—CH3

│                  │

NH2              CH3

 

Фізичні властивості амінів. (учні опрацьовують матеріал підручника і роблять повдомлення)

V. Узагальнення і систематизація знань

1. Запишіть загальну формулу амінів.

2. Вкажіть первинний, вторинний, третинний аміни.

CH3─NH2             CH3─NH─ CH3                         CH3─N─ CH3

CH3

3. Назвіть за систематичною номенклатурою речовини:

(CH3)2CH─ CH─COOH             CH2─CH─CH─CH3

│                               │     │        │

NH2                              CH3   NH2  CH3

3. Складіть напівструктурні формули речовин:

3 – етил пентан – 1 – амін

4 – метил гексан – 2 – амін

VІ. Підсумок уроку

Оцінювання роботи учнів на уроці

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Скласти 5 формул амінів і назвати їх.

Скласти можливі ізомери речовин C5H11NH2 і назвати їх.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (47) (19.9 KiB, Завантажень: 40)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (28) (63.0 KiB, Завантажень: 15)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (29) (247.5 KiB, Завантажень: 14)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,393sec